งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้
เรื่อง พระพุทธ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

3 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ตรัสรู้ พุทธประวัติ ประสูติ ปรินิพพาน พระพุทธ วัณณปถชาดก สุวรรณสามชาดก ชาดก ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

4 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
พุทธประวัติ พุทธประวัติ หมายถึง ประวัติของพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

5 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ประสูติ พระนามเดิม สิทธัตถะ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ์กับพระนางสิริมหามายา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

6 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ประสูติ ประสูติเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันคือประเทศเนปาล ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

7 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ตรัสรู้ พระชนมายุ 29 พรรษา เสด็จประพาสนอกวัง พบคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ (เทวทูต 4) ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

8 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ตรัสรู้ ทรงพบว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ จึงเสด็จออกบวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์เมื่อพระชนมายุ 35พรรษาจึงค้นพบหลักธรรม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

9 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ตรัสรู้ พระองค์ตรัสรู้ อริยสัจ4 เป็นพระพุทธเจ้าในวันขึ้น 15ค่ำ เดือน 6 ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

10 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่หลักธรรม เพื่อสั่งสอนให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นเวลา 45 ปี ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

11 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ปรินิพพาน ได้เสด็จปรินิพพานวันขึ้น 15ค่ำ เดือน 6 ใต้ต้นสาระ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย รวมพระชนมายุ 80 พรรษา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google