งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง พระ พุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง พระ พุทธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง พระ พุทธ

2 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

3 พระ พุทธ ประสู ติ ตรัสรู้ ปรินิพพ าน วัณณปถ ชาดก สุวรรณ สามชาดก ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

4 พุทธประวัติ พุทธประวัติ หมายถึง ประวัติของ พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

5 ประสูติ พระนามเดิม สิทธัตถะ เป็นพระโอรสของพระ เจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ กรุงกบิลพัสดุ์กับพระ นางสิริมหามายา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

6 ประสูติ ประสูติเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันคือประเทศ เนปาล ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

7 ตรัสรู้ พระชนมายุ 29 พรรษา เสด็จประพาสนอกวัง พบคนแก่ คนเจ็บ คน ตาย และสมณะ ( เทวทูต 4) ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

8 ตรัสรู้ ทรงพบว่าชีวิตมีแต่ ความทุกข์ จึงเสด็จออก บวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์ เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษาจึงค้นพบ หลักธรรม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

9 ตรัสรู้ พระองค์ตรัสรู้ อริยสัจ 4 เป็นพระพุทธเจ้าในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้ ต้นศรีมหาโพธิ์ริมฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

10 ปรินิพพ าน พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ หลักธรรม เพื่อสั่งสอน ให้ละเว้นความชั่ว ทำ ความดี และทำจิตใจให้ บริสุทธิ์ เป็นเวลา 45 ปี พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ หลักธรรม เพื่อสั่งสอน ให้ละเว้นความชั่ว ทำ ความดี และทำจิตใจให้ บริสุทธิ์ เป็นเวลา 45 ปี ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

11 ปรินิพพ าน ได้เสด็จปรินิพพานวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้ต้น สาระ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย รวม พระชนมายุ 80 พรรษา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง พระ พุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google