งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๑.วันมาฆบูชา(วันเพ็ญ เดือน๓) ๒. วิสาขบูชา(วันนเพ็ญ เดือน๖) ๓.อัฏฐมีบูชา(แรม๘ ค่ำ เดือน๖) การทำความสะอาดโต๊ะ – เก้าอี้ ๑. เตรียมน้ำใส่ถังประมาณ ครึ่งถัง ๒. ปัดฝุ่นที่ติดตามผิวโต๊ะทั้งบนและล่างด้วยไม้ขนไก่ โดยปัดเบาๆ ให้เต็มหน้าไม้ไปในทิศทางเดียวกัน ๓. นำผ้าชุบน้ำบีบหมาดๆ เช็ด แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง ๔. ถูบนโต๊ะไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้น้ำหนักการเช็ดสม่ำเสมอ ๕. ในกรณีที่ต้องทำพื้นล่าง (ใต้โต๊ะ) ควรพลิกโต๊ะหงายขึ้น ใช้แปรงสีฟันปัดฝุ่นตามซอกและพื้นใต้โต๊ะให้สะอาด แล้วพลิกกลับตามเดิม เช็ดบนโต๊ะให้สะอาดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง (ควรมีผ้าพลาสติกหรือเสื่อรองผิวโต๊ะด้วยขณะหงาย) ๖. นำผ้าไปซักให้สะอาดและเก็บล้างอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย ๔.อาสาฬหบูชา(วันเพ็ญ เดือน๘ ๕.วันธรรมสวนะหรือวันพระ(แรม๘,๑๕ ค่ำ ขึ้น๘,๑๕ ค่ำ)

2 วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ หรือ เรียกว่า
“จตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ้นที่วัดเวฬุวัน ๑.พระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์ ๒.พระสงฆ์ล้วนเป็นเอหิภิกขุ (พระพุทธเจ้าบวชให้) ๓.พระสงฆ์สาวกจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุม ๔. ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

3 วันวิสาขบูชา วันที่ ๓ เหตุการณ์เกิดตรงกันเป็นอัศจรรย์ แต่ต่างปีกัน
๑. วันประสูติ ๒. วันตรัสรู้ ๓. วันปรินิพพาน โดยตรงวันวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

4 เป็นวันที่ถวายพระเพลิง หลังจากปรินิพพาน ๗ วัน
อุปกรณ์ที่ใช้ วันอัฏฐมีบูชา อัฏฐมีบูชา เป็นวันที่ถวายพระเพลิง หลังจากปรินิพพาน ๗ วัน ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

5 วันอาสาฬหบูชา ๑. เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘
๒.เป็นวันพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาครั้งแรก ๓. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นครั้งแรก ๔. เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกสมบูรณ์

6 วันพระ วันธรรมสวนะ(วันพระ) เป็นวันประชุมถือศีล ฟังธรรมในพระพุทธศาสนา
@ วันพระ เป็นวันประชุมถือศีล ฟังธรรมในพระพุทธศาสนา วันพระ ๑ เดือน มี ๔ วัน คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันแรม ๘ ค่ำ วันแรม ๑๕ ค่ำ


ดาวน์โหลด ppt วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google