งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ณ เวทีการประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

2 โรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร ทั้งหมดจำนวน ๒๖ แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัด สมุทรปราการ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กอง พลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลปากน้ำ โรงพยาบาลบ้านนา โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาลหนองใหญ๋ โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลพานทอง โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลอ่าวอุดม โรงพยาบาลบ่อทอง โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ โรงพยาบาลเกาะสีชัง

3 โรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร ทั้งหมดจำนวน ๒๖ แห่ง
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง จังหวัดตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงพยาบาลเขาสมิง โรงพยาบาลบ่อไร่ โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลสนามชัยเขต โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว โรงพยาบาลราชสาส์น โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google