งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ เข้ารับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ เข้ารับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ เข้ารับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏ ราชกุมาร ณ เวทีการประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

2 โรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร ทั้งหมดจำนวน ๒๖ แห่ง  โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงกลาโหม ๑. โรงพยาบาลป้อม พระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ ๒. กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กอง พลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี  จังหวัดนครนายก ๑. โรงพยาบาลปากน้ำ ๒. โรงพยาบาลบ้านนา ๓. โรงพยาบาล องครักษ์  จังหวัดชลบุรี ๑. โรงพยาบาลวัด ญาณสังวราราม ๒. โรงพยาบาลหนอง ใหญ๋ ๓. โรงพยาบาลบาง ละมุง ๔. โรงพยาบาลพาน ทอง ๕. โรงพยาบาลพนัส นิคม ๖. โรงพยาบาลอ่าว อุดม ๗. โรงพยาบาลบ่อ ทอง ๘. โรงพยาบาลสัต หีบ กม. ๑๐ ๙. โรงพยาบาลเกาะ สีชัง

3 โรงพยาบาลที่เข้ารับประทานเกียรติบัตร ทั้งหมดจำนวน ๒๖ แห่ง  จังหวัดระยอง ๑. โรงพยาบาล ระยอง  จังหวัดตราด ๑. โรงพยาบาล คลองใหญ่ ๒. โรงพยาบาลเขา สมิง ๓. โรงพยาบาลบ่อ ไร่ ๔. โรงพยาบาล แหลมงอบ  จังหวัดจันทบุรี ๑. โรงพยาบาลนา ยายอาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑. โรงพยาบาล เมืองฉะเชิงเทรา ๒. โรงพยาบาลบาง ปะกง ๓. โรงพยาบาล สนามชัยเขต ๔. โรงพยาบาลบาง น้ำเปรี้ยว ๕. โรงพยาบาลราช สาส์น ๖. โรงพยาบาลท่า ตะเกียบ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ เข้ารับประทานเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google