งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานของระยะภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กล้อง ◦ ขนาดภาพของกล้อง ◦ มุมกล้อง ◦ การเคลื่อนไหวของกล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานของระยะภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กล้อง ◦ ขนาดภาพของกล้อง ◦ มุมกล้อง ◦ การเคลื่อนไหวของกล้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานของระยะภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กล้อง ◦ ขนาดภาพของกล้อง ◦ มุมกล้อง ◦ การเคลื่อนไหวของกล้อง

2 ใกล้ปานกลาง (medium close- up) ขนาดภาพของกล้อง ใกล้มากที่สุด (extreme close-up) ใกล้มาก (close-up) ใกล้ขนาดแนวกว้าง (wide close-up) ใกล้ (Close Shot ) ระยะปานกลาง (Medium Close Shot) ครึ่งตัว (Medium Shot) เต็มตัวระยะปานกลาง (Medium Full Shot ) เต็มตัว (Full Shot)

3 พื้นฐานของฉากเริ่มต้นจากภาพเริ่มต้น และเคลื่อนเข้าใกล้กับฉากเพื่อเห็นการ เคลื่อนไหว

4 ภาพระยะไกลมากที่สุด (Extreme Long Shot (ELS)) Extreme Long Shot (ELS.) เป็นภาพระยะไกลมากๆ Subject หรือ วัตถุที่จะถ่ายมี ขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบ กับฉากหลัง (Background) ที่กว้างใหญ่เป็นภาพที่ เน้นให้ผู้ชมเห็นสภาพแวดล้อมหรือฉากหลังเป็นหลัก โดยมี Subject เป็นส่วนประกอบ

5 ภาพระยะไกล (Shot (LS)) Long Shot (LS.) เป็นภาพระยะไกลที่ใกล้ เข้ามากกว่า ELS เล็กน้อย แต่ Subject ก็ ยังไม่เด่นเท่าฉากหลัง

6 ภาพเต็มตัว (Full Shot (FS))

7 ภาพครึ่งตัว ( Medium shot (MS))

8 ระยะใกล้ (Close-Up Shot (CU)) Medium Close Up (MCU.) ภาพจะเน้น Subject มากขึ้น

9 ระยะใกล้ ( Extreme Close-Up Shot (ECU)) Extreme Close Up (ECU) เป็นภาพที่ใกล้ มากจนเห็น Subject เต็มจอ แสดงราย ละเอียดของวัตถุและตัวแสดงเน้นอารมณ์ ของผู้แสดง ภาพใกล้มากๆ ช่วยเน้นสิ่งใด สิ่งหนึ่งเป็น พิเศษ

10 ภาพเดี่ยว (Single shot)

11 ภาพคู่ ( Two shot)

12 ภาพแทรก (Insert shot )

13 ภาพมุมสูง (High-Angle Shot)


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานของระยะภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กล้อง ◦ ขนาดภาพของกล้อง ◦ มุมกล้อง ◦ การเคลื่อนไหวของกล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google