งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com สตอรี่บอร์ด (Story board)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com สตอรี่บอร์ด (Story board)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O www.themegallery.com สตอรี่บอร์ด (Story board)

2 • สตอรี่บอร์ด (Story Board) คือ การ เขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง เป็น การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตาม เนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะ ภาพเคลื่อนไหว • รายละเอียดที่ควรมีใน Storyboard ได้แก่ คำอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ ( ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ )

3 • รูปแบบของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนภาพกับส่วนเสียง

4 ตัวละคร หรือฉาก มุมกล้อง เสียงการ พูด

5 แนวเรื่อง ฉาก เนื้อเรื่องย่อ Theme/ แก่น ตัวละคร

6 ต้องหา จุด Climax ของ เรื่องให้ได้ จะเป็นจุดที่น่า ตื่นเต้นที่สุด

7 ควรเขียนบทพูดและ บทความคิดที่จะใช้ เขียนลงในหนังออกมา โดยละเอียด

8

9

10

11 • การจัดองค์ประกอบภาพ คือ การจัด องค์ประกอบภาพที่มีวัตถุสิ่งของ ครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อความ หมายถึง ผู้รับได้ถูกต้องตรงกับเจตนาของผู้สื่อ • การจัดองค์ประกอบภาพ ในที่นี้ จะ กล่าวถึงการจัดองค์ประกอบภาพอยู่ 10 ลักษณะ คือ

12 1. รูปทรง (Form) 2. มิติ รูปร่าง ลักษณะ 3. ความสมดุลที่ เท่ากัน 4. ความสมดุลที่ ไม่เท่ากัน 5. ฉากหน้า 6. ฉากหลัง 7. กฏสามส่วน 8. เส้นนำ สายตา 9. เน้นด้วย กรอบภาพ 10. เน้นรูปแบบ ซ้ำซ้อน

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com สตอรี่บอร์ด (Story board)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google