งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงความชัดลึกของภาพ ภาพจะมีช่วงความชัดลึกมาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผล 3 ประการ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงความชัดลึกของภาพ ภาพจะมีช่วงความชัดลึกมาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผล 3 ประการ คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ช่วงความชัดลึกของภาพ ภาพจะมีช่วงความชัดลึกมาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผล 3 ประการ คือ

17 1. ขึ้นอยู่กับขนาดของรูรับแสง ถ้ารูรับแสง ยิ่งโตมาก ขึ้นเท่าใด ช่วงความ ชัดลึกของ ภาพก็ยิ่ง น้อยลง เท่านั้น

18 ขอให้สังเกตจากไดอะแกรม ต่อไปนี้

19 จะเห็นว่าถ้ารูรับแสงกว้าง มุมของ ลำแสงก็จะโตขึ้น แต่ถ้ารูรับแสงเล็ก มุม ของลำแสงก็จะแคบลง เมื่อมุมแคบระยะ ชัดจะอยู่ในระยะทางที่มากกว่ามุมของ ลำแสงที่โต ดังนั้นเมื่อเปิดหน้ากล้อง หรือรูรับ แสงกว้างมาก ๆ จึงควรมีความพิถีพิถันใน การปรับระยะชัดของวัตถุให้มาก

20 ภาพเปรียบเทียบ ช่วงความชัดลึกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาด ของรูรับแสง f1.4 1/15 วินาที

21 f5.6 1/2 วินาที f16 2 วินาที

22 ภาพตัวอย่าง 28-70mm. f8 1 วินาที ภาพนี้ใช้รู้รับแสงแคบช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีมาก

23 28- 70mm. f8 1/60 วินาที ภาพนี้ใช้รู้รับแสงแคบช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีมาก เช่นเดียวกับภาพก่อนหน้านี้

24 28-70mm. f4 1/60 วินาที ภาพนี้ใช้รู้รับแสงกว้างช่วงความชัดลึกของภาพจึงน้อยจะชัดเฉพาะจุดโฟกัส ฉากหลังจะเบลอ

25 ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์มุมกว้าง 19 mm.

26 21 mm.

27 24 mm.

28 2. ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์ (Focal length) ความรู้เรื่องเลนส์ถ่ายภาพ โดยปกติเราแบ่งชนิดของเลนส์ตามทางยาวโฟกัส ของเลนส์ได้ 3 ประเภท คือ 1. เลนส์มุมกว้าง (Wide angle lens) เป็นเลนส์ที่มีมุมในการรับ ภาพกว้างกว่า 70 องศาและมี ทางยาวโฟกัสสั้น ตั้งแต่สั้นมากๆ เช่น 1.9 ไปจนถึงประมาณ 40 ม. ม. ( ตัวเลขบอกทางยาวโฟกัส ของเลนส์จะอยู่ที่ขอบเลนส์ ด้านหน้า ) แยกเป็นประเภท ย่อยๆ ดังนี้

29

30 2.1 เลนส์มุมกว้างธรรมดา (Moderate wide angle) มีทางยาวโฟกัสต่างกันไประหว่าง 25- 40 ม. ม. 2.2 เลนส์มุมกว้างมากรับภาพได้โดยตรง ( Rectilinear Super Wides ) มีทางยาวโฟกัสต่างกัน ระหว่าง 15 - 24 ม. ม. 2.3 เลนส์มุมกว้างมากรับภาพบิดโค้ง ( Semi - fish eye Super Wides ) มีทางยาวโฟกัสต่างกัน ระหว่าง 15 - 24 ม. ม. เช่นกันแต่รับภาพบิดโค้ง 2.4 เลนส์มุมกว้างพิเศษรับภาพได้โค้งกลม หรือเลนส์ตาปลา (Fish eye lens) มีทางยาวโฟกัสสั้น มากระหว่าง 1.9 - 12 ม. ม. เท่านั้น และมีมุมในการรับ ภาพกว้างมากให้ภาพผิดส่วนมาก

31 เลนส์มุมกว้างที่ควรหาไว้ใช้งานปรกติ ไม่ควรเป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นเกินไป เพราะระยะของภาพจะผิดส่วนมากเกินไป ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างได้ มักเป็นภาพ ทางสถาปัตยกรรมและ ไม่เหมาะกับการ ถ่ายภาพคน หรือวัตถุที่ต้องการให้ฉากหลัง พร่ามัว เพราะเลนส์ชนิดนี้ให้ความชัดลึกมาก และถ้าถ่ายภาพในระยะใกล้กล้องมาก ๆ จะ เกิดการผิดส่วนของภาพไปจากที่ตามองเห็น (Distortion)


ดาวน์โหลด ppt ช่วงความชัดลึกของภาพ ภาพจะมีช่วงความชัดลึกมาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผล 3 ประการ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google