งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงความชัดลึกของภาพ ภาพจะมีช่วงความชัดลึกมาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผล 3 ประการ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงความชัดลึกของภาพ ภาพจะมีช่วงความชัดลึกมาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผล 3 ประการ คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ช่วงความชัดลึกของภาพ ภาพจะมีช่วงความชัดลึกมาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผล 3 ประการ คือ

17 1. ขึ้นอยู่กับขนาดของรูรับแสง ถ้ารูรับแสง ยิ่งโตมาก ขึ้นเท่าใด ช่วงความ ชัดลึกของ ภาพก็ยิ่ง น้อยลง เท่านั้น

18 ขอให้สังเกตจากไดอะแกรม ต่อไปนี้

19 จะเห็นว่าถ้ารูรับแสงกว้าง มุมของ ลำแสงก็จะโตขึ้น แต่ถ้ารูรับแสงเล็ก มุม ของลำแสงก็จะแคบลง เมื่อมุมแคบระยะ ชัดจะอยู่ในระยะทางที่มากกว่ามุมของ ลำแสงที่โต ดังนั้นเมื่อเปิดหน้ากล้อง หรือรูรับ แสงกว้างมาก ๆ จึงควรมีความพิถีพิถันใน การปรับระยะชัดของวัตถุให้มาก

20 ภาพเปรียบเทียบ ช่วงความชัดลึกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาด ของรูรับแสง f1.4 1/15 วินาที

21 f5.6 1/2 วินาที f16 2 วินาที

22 ภาพตัวอย่าง 28-70mm. f8 1 วินาที ภาพนี้ใช้รู้รับแสงแคบช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีมาก

23 28- 70mm. f8 1/60 วินาที ภาพนี้ใช้รู้รับแสงแคบช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีมาก เช่นเดียวกับภาพก่อนหน้านี้

24 28-70mm. f4 1/60 วินาที ภาพนี้ใช้รู้รับแสงกว้างช่วงความชัดลึกของภาพจึงน้อยจะชัดเฉพาะจุดโฟกัส ฉากหลังจะเบลอ

25 ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์มุมกว้าง 19 mm.

26 21 mm.

27 24 mm.

28 2. ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์ (Focal length) ความรู้เรื่องเลนส์ถ่ายภาพ โดยปกติเราแบ่งชนิดของเลนส์ตามทางยาวโฟกัส ของเลนส์ได้ 3 ประเภท คือ 1. เลนส์มุมกว้าง (Wide angle lens) เป็นเลนส์ที่มีมุมในการรับ ภาพกว้างกว่า 70 องศาและมี ทางยาวโฟกัสสั้น ตั้งแต่สั้นมากๆ เช่น 1.9 ไปจนถึงประมาณ 40 ม. ม. ( ตัวเลขบอกทางยาวโฟกัส ของเลนส์จะอยู่ที่ขอบเลนส์ ด้านหน้า ) แยกเป็นประเภท ย่อยๆ ดังนี้

29

30 2.1 เลนส์มุมกว้างธรรมดา (Moderate wide angle) มีทางยาวโฟกัสต่างกันไประหว่าง ม. ม. 2.2 เลนส์มุมกว้างมากรับภาพได้โดยตรง ( Rectilinear Super Wides ) มีทางยาวโฟกัสต่างกัน ระหว่าง ม. ม. 2.3 เลนส์มุมกว้างมากรับภาพบิดโค้ง ( Semi - fish eye Super Wides ) มีทางยาวโฟกัสต่างกัน ระหว่าง ม. ม. เช่นกันแต่รับภาพบิดโค้ง 2.4 เลนส์มุมกว้างพิเศษรับภาพได้โค้งกลม หรือเลนส์ตาปลา (Fish eye lens) มีทางยาวโฟกัสสั้น มากระหว่าง ม. ม. เท่านั้น และมีมุมในการรับ ภาพกว้างมากให้ภาพผิดส่วนมาก

31 เลนส์มุมกว้างที่ควรหาไว้ใช้งานปรกติ ไม่ควรเป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นเกินไป เพราะระยะของภาพจะผิดส่วนมากเกินไป ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างได้ มักเป็นภาพ ทางสถาปัตยกรรมและ ไม่เหมาะกับการ ถ่ายภาพคน หรือวัตถุที่ต้องการให้ฉากหลัง พร่ามัว เพราะเลนส์ชนิดนี้ให้ความชัดลึกมาก และถ้าถ่ายภาพในระยะใกล้กล้องมาก ๆ จะ เกิดการผิดส่วนของภาพไปจากที่ตามองเห็น (Distortion)


ดาวน์โหลด ppt ช่วงความชัดลึกของภาพ ภาพจะมีช่วงความชัดลึกมาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับเหตุผล 3 ประการ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google