งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรือ ต. ๘๑. ตำบลที่อ่าวชุมพร จ. ชุมพร แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๕๕ ( อศ ) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๒๕ ( อศ ) ลักษณะพื้นท้องทะเลโคลน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรือ ต. ๘๑. ตำบลที่อ่าวชุมพร จ. ชุมพร แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๕๕ ( อศ ) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๒๕ ( อศ ) ลักษณะพื้นท้องทะเลโคลน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรือ ต. ๘๑

2 ตำบลที่อ่าวชุมพร จ. ชุมพร แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๕๕ ( อศ ) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๒๕ ( อศ ) ลักษณะพื้นท้องทะเลโคลน ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๓. ๕ เมตร ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ทะเลมีคลื่น เล็กน้อยเรียบ ลมสงบ

3 ภาพแผนที่แสดงตำบลที่ ท่าเรือ ท่าเรือส่งเสริม ปากน้ำชุมพร

4 ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงตำบลที่ท่าเรือ ท่าเรือส่งเสริม ปากน้ำชุมพร

5 แผนที่ ๒๒๕อ่าวชุมพร ร่องน้ำปากน้ำ ชุมพร เกาะมัต โพน ปากน้ำชุมพรอยู่ทางด้านใต้ ของอ่าวชุมพร แผนที่ ๒๒๕ อ่าวชุมพร

6 แผนที่แสดงข้อมูลร่องน้ำ ทุ่นไฟปากร่อง FI.3s7.2M หลักนำ A หลักนำ B C-230 กระโจมไฟ เกาะมัตโพน L FI.WR.7s47m1 6,8M ท่าเรือส่งเสริม

7 ภาพถ่ายดาวเทียมปากน้ำชุมพร ท่าเรือ ส่งเสริม กระโจมไฟ เกาะมัตโพน L FI.WR.7s47m1 6,8M C-230 แนวเขื่อนกัน คลื่น อ่าว ชุมพร

8 ทุ่นไฟปากร่อง FI.3s7.2M

9 กระโจมไฟ เกาะมัตโพน L FI.WR.7s47m1 6,8M แนวเขื่อนกัน คลื่นฝั่งซ้าย แนวเขื่อนกัน คลื่นฝั่งขวา เข็มเข้าร่อง น้ำ ๒๓๐ ร่องน้ำกว้าง ๑๔๐ หลา

10 แนวเขื่อนกันคลื่นและไฟปลายเขื่อนซ้ายแนวเขื่อนกันคลื่นและไฟปลายเขื่อนขวา

11 ไฟกำกับร่องน้ำฝั่งซ้ายหลักนำ การนำเรือเข้าร่อง น้ำชุมพร การนำเรือเข้าร่องน้ำชุมพร ใช้เข็ม ๒๓๐ โดยมี หลักนำช่วยในการนำเรือ ระยะทางประมาณ ๑๘๐๐ หลาจากทุ่นไฟปากร่อง ร่องน้ำกว้าง ๑๔๐ หลา

12 เมื่อเปลี่ยนเข็มมาทางซ้ายจะมองเห็นท่าเรือมีหลังคาสีส้ม ทางกราบซ้ายน้ำจะตื้นกว่ากราบขวา ควรนำเรือให้อยู่บริเวณ กึ่งกลางร่อง ท่าเรือ ลักษณะท่าเรือทาง กราบซ้าย ลักษณะร่องน้ำทาง กราบขวา

13 ลักษณะท่าเทียบเรือ ท่าเรือส่งเสริมมีความสูง ประมาณ ๔ เมตร ท่าเรือเป็น คอนกรีต ไม่มียางกันกระแทก มีเฉพาะเสาต้นมะพร้าว ท่าเรือ ลักษณะรูปตัว T ขนาดโดยประมาณ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ต้นมะพร้าวสำหรับกัน กระแทก

14 ลักษณะ ท่าเรือ

15 การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง นำเรือเข้าปากน้ำ ชุมพร ร่องน้ำกว้างประมาณ ๑๔๐ หลา โดยมีหลักนำ ในการนำเรือเข้าร่องน้ำ จำนวน ๑ คู่ เข็มหลักในการนำ เรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม ๒๓๐ ( เข็มออกคือ ๐๕๐ ) ระยะทางประมาณ ๑๘๐๐ หลาจากทุ่นไฟปากร่อง แล้ว นำเรือเลี้ยวตามโค้งซ้าย ระยะทางประมาณ ๖๐๐ หลา เพื่อเข้าไปท่าเรือส่งเสริม โดยให้ระมัดระวังทางด้าน กราบซ้ายซึ่งมีระดับน้ำตื้น สำหรับตำบลที่ในการเทียบ เรือ เรือ ตกฝ. ควรนำเรือเข้าในช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุด และควรระมัดระวังเรือประมงขนาดเล็ก ที่จอดในบริเวณ ใกล้เคียง กระแสน้ำขึ้น - ลง ค่อนข้างแรง

16 ลักษณะการเทียบเรือ ควรเข้าเทียบกราบ ขวา หันหัวเรือออก ปากร่อง เพราะด้าน ในร่องน้ำจะลึก แต่ ถ้าเทียบกราบซ้าย ควรเทียบให้ท้ายเรือ ห่างจากเบรกกันคลื่น ทางด้านท้ายมาก ที่สุด เนื่องจาก บริเวณนั้นน้ำ ค่อนข้างตื้น

17 ที่หมายเวลากลางคืน มีกระโจมไฟ เกาะมัตโพน (L FI.WR.7s47m16,8M) ทุ่นไฟ ปากร่อง ๑ ทุ่น (FI.3s7.2M) มีไฟกำกับร่องน้ำที่ปลายเบรก และมีหลักนำ ๑ คู่ (A,B)

18 ข้อควรระมัดระวัง ก่อนที่จะกลับลำเข้าเทียบท่าให้ระมัดระวังเรือประมง ขนาดเล็กและใหญ่ที่สัญจรในร่องน้ำ ลักษณะน้ำขึ้น - น้ำลง ในร่องน้ำข่อนข้างแรง ในขณะนำเรือต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ ในการเข้าเทียบท่าเรือควรเข้าเทียบในช่วงเวลา น้ำขึ้นสูงสุด และควรนำเรือเข้าเทียบให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาน้ำ ลง ระดับน้ำลงต่ำสุด ประมาณ ๑. ๒ เมตร ซึ่งเรือจะนั่งแท่น ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นโคลน ในช่วงเวลากลางคืน อาจมี ลมแรงให้ระมัดระวังเรือประมงที่เทียบอยู่ฝั่งตรงข้ามโดย จอดเทียบกันอยู่หลายลำ มักจะมีเรือประมงหลุดจากเทียบ เวรยามต้องระมัดระวังเรือให้ดี และก่อนออกเรือควรทำการ หยั่งน้ำก่อนทุกครั้ง

19 ลักษณะท่าเรือเมื่อน้ำลงต่ำสุด

20 การติดต่อสื่อสาร วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ ประสานกับทัพเรือภาคที่ ๑ สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการน้ำ ไม่มี การบริการไฟฟ้า ไม่มี มีตลาดและร้านขายของต่าง ๆ ห่างจากท่าเรือ ประมาณ ๘๐๐ เมตร ความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ : มีความสัมพันธ์ที่ดี


ดาวน์โหลด ppt เรือ ต. ๘๑. ตำบลที่อ่าวชุมพร จ. ชุมพร แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๕๕ ( อศ ) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๒๕ ( อศ ) ลักษณะพื้นท้องทะเลโคลน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google