งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะเวทีและการจัดที่นั่งผู้ชม ในโรงละคร. รูปแบบเวทีและการจัดที่นั่งของผู้ชมสามารถแบ่งออกได้ เป็น 5 ลักษณะพื้นฐาน คือ 1. เวทีแบบโพรซีเนียม (The Proscenium,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะเวทีและการจัดที่นั่งผู้ชม ในโรงละคร. รูปแบบเวทีและการจัดที่นั่งของผู้ชมสามารถแบ่งออกได้ เป็น 5 ลักษณะพื้นฐาน คือ 1. เวทีแบบโพรซีเนียม (The Proscenium,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะเวทีและการจัดที่นั่งผู้ชม ในโรงละคร

2 รูปแบบเวทีและการจัดที่นั่งของผู้ชมสามารถแบ่งออกได้ เป็น 5 ลักษณะพื้นฐาน คือ 1. เวทีแบบโพรซีเนียม (The Proscenium, or Picture-Frame Stage) 2. เวทีแบบทรัสต์เสตจ (The Thrust Stage, or Open Stage) 3. เวทีแบบอรีนา (The Arena Stage, or Theatre in the Round) 4. เวทีในโรงละครแบบแบล็คบอกซ์ (The Black Box Theatre) 5. เวทีในโรงละครแนวทดลอง (The Environmental or Alternative Theatre)

3 1. the Proscenium, or Picture-Frame Stage

4 หน้าที่ของเวทีแบบโพรซีเนียม คือ การสร้าง ภาพลวงตา (illusion) เวที ฉาก แสง และลักษณะโปรดักชันทำงาน ร่วมกันเพื่อให้เกิด โลกเสมือนจริงในกรอบโพรซีเนียม ผู้จัดทำตั้งใจจะรักษาระยะห่างระหว่าง นักแสดงและผู้ชม โดยทั่วไปผู้ชมเป็นเสมือน ผู้สังเกตุการณ์และผู้เห็นเหตุการณ์

5 2. the Arena Stage, or Theatre in the Round

6 The Arena stage or theatre in the round เวทีแอรีนาตั้งอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบเป็นทรง กลม หรือ ทรงสี่เหลี่ยมของที่นั่งผู้ชมทั้งสี่ด้าน รูปแบบของเวทีแอรีนาช่วยให้เกิดความใกล้ชิด ระหว่างนักแสดงและผู้ชม เนื่องจากไม่แยก ขอบเขตของพื้นที่การแสดงออกจากที่นั่งของ ผู้ชมอย่างเด่นชัดเหมือนเวทีโพรซีเนียม ลักษณะเวทีต้องการเพียงฉาก เครื่องประกอบ ฉาก หรือเฟอร์นิเจอร์เพียงเล็กน้อย เพื่อบ่งบอก ฉากและสถานที่

7 3. the Thrust, or Open stage

8 Thrust stages นักแสดงจะแสดงบนพื้นเวทีที่ยื่นเข้าไปใน ส่วนที่นั่งของผู้ชม ผู้ชมจะมีความสนอกสนใจ ที่ได้ชมนักแสดงอย่างใกล้ชิด เหมือนเป็นการ สื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ชมและนักแสดง เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมกับสิ่งที่นักแสดงพูด และโลกจำลองของละคร ออกแบบเพื่อลดช่องว่างระหว่าง นักแสดงและผู้ชม ประกอบด้วยกรอบ โพรซีเนียมและส่วนของเวทีที่ยื่นออกมา

9 4. the Black Box

10 The black-box theatre โรงละครแบบ black-box มีลักษณะเป็นทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ทาสีดำเพื่อหลีกเลี่ยง การสะท้อนแสงของอุปกรณ์ไฟซึ่งแขวนอยู่ ด้านบน ประกอบด้วยแผงอุปกรณ์ไฟที่ซับซ้อน และที่นั่งผู้ชมซึ่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ ที่นั่งผู้ชมซึ่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้นี้ ช่วยให้ สามารถทดลองรูปแบบพื้นที่การแสดง และ ตำแหน่งด้านของที่นั่งของผู้ชม

11 5. Created or Found Space, or Environmental Theatre โรงละครแบบ Environmental or alternative เป็นการนำสนอรูปแบบการแสดงแบบ nontraditional performance ไม่จัดที่นั่งตาม ลักษณะโรงละครทั่วไป โดยเน้นให้ผู้ชมเป็นส่วน หนึ่งของฉากหรือการแสดง เช่นเดียวกับ นักแสดง ผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง และการชม ผู้ชมเองก็ได้ชมการแสดงและใน ขณะเดียวกันก็ถูกชมในสถานะที่ผู้ชมได้เข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนั้น

12 นอกเหนือจากการแบ่งลักษณะโรงละครและที่นั่งผู้ชมแล้ว ในพื้นที่ เวทีซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการแสดงนั้นก็ได้มีการแบ่งส่วนของพื้นที่ ออกเป็น 9 ส่วน เพื่อให้นักแสดง ผู้กำกับ และผู้สร้างสรรค์การ แสดงสามารถเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับตำแหน่งจุดที่แน่นอนบนเวที ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่เวทีเพื่อใช้ในการแสดง Up Stage Center Up Stage Down Stage Center Down Stage Right Down Stage Left Right Left C RCLC

13 โดยมีการแบ่งพื้นที่บนเวทีออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ Up Stage 1 เวทีส่วนบนด้านขวา (Up Stage Right) 2 เวทีส่วนบนตรงกลาง (Up Stage Center) 3 เวทีส่วนบนด้านซ้าย (Up Stage Left) Down Stage 4 เวทีส่วนล่างด้านขวา (Down Stage Right) 5 เวทีส่วนล่างตรงกลาง ( Down Stage Center ) 6 เวทีส่วนล่างด้านซ้าย ( Down Stage Center ) Center Stage 7 กลางเวทีด้านซ้าย ( Center Stage Right ) 8 กลางเวที ( Center Stage) 9 กลางเวทีด้านขวา ( Center Stage Left )


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะเวทีและการจัดที่นั่งผู้ชม ในโรงละคร. รูปแบบเวทีและการจัดที่นั่งของผู้ชมสามารถแบ่งออกได้ เป็น 5 ลักษณะพื้นฐาน คือ 1. เวทีแบบโพรซีเนียม (The Proscenium,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google