งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยการใช้ Layer และ Timeline

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยการใช้ Layer และ Timeline"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยการใช้ Layer และ Timeline
การทำภาพ Animation โดยการใช้ Layer และ Timeline

2 1. วาดรูป และลงสีใน layer ที่ 1

3 2. กำหนดความยาวของ frame ที่ต้องการแสดงของ layer ที่ 1 แล้ว insert keyframe

4 3. เปลี่ยนชื่อ layer 1 โดย double click แล้ว ทำการเปลี่ยนชื่อ

5 4. กด insert layer เพื่อเพิ่ม layer ที่ 2

6 5. ทำการวาดรูปใน layer ที่ 2 เพื่อเป็นฉากใน layer ที่ 1

7 6. เลือก frame ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งภาพแล้วทำการ insert keyframe

8 7. ทำการเลื่อนตำแหน่งภาพที่ต้องการให้ทำการเคลื่อนไหว

9 8. ทำการเลือก frame ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุแล้วทำการ insert keyframe แล้วเลื่อนตำแหน่งภาพที่ต้องการให้ทำการเคลื่อนไหวแล้วทำต่อจนตำแหน่ง frame สุดท้าย

10 9. นำเม้าส์ไปวางที่ frame ที่อยู่ระหว่างกลาง frame แรก และ frame ที่ทำการแทรกแล้วเลือก create motion tween ทำทุกช่วง frame

11 10. Layer ที่ 2 ก็จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละช่วง frame มีการเคลื่อนไหว

12 11. ทำการ insert layer ที่ 3 พร้อมกับวาดภาพที่ต้องการให้แสดงใน layer นี้

13 12. ทำการเลือก frame ที่ต้องการย้ายตำแหน่ง แล้วทำการ insert keyframe จากนั้นทำการเลือก motion tween ระหว่าง frame ด้วย แล้วทำไปจนถึง frame สุดทั้ย

14 13. หากอยากทำการเพิ่มฉากรูปภาพอีกก็ทำการเพิ่ม layer แล้วทำการเพิ่มรูปภาพ หรือตัวหนังสือที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นก็ใช้วิธีการทำภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้คำสั่ง insert keyframe และ create motion tween

15


ดาวน์โหลด ppt โดยการใช้ Layer และ Timeline

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google