งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของภาพ กับการผลิตรายการ โทรทัศน์. หน่วยการนับภาพ  Frame : ภาพนิ่งหนึ่งภาพ : ภาพนิ่งหนึ่งภาพ  Shot : เกิดจากหลายๆ Frame มาต่อกันเป็น ภาพเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของภาพ กับการผลิตรายการ โทรทัศน์. หน่วยการนับภาพ  Frame : ภาพนิ่งหนึ่งภาพ : ภาพนิ่งหนึ่งภาพ  Shot : เกิดจากหลายๆ Frame มาต่อกันเป็น ภาพเคลื่อนไหว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของภาพ กับการผลิตรายการ โทรทัศน์

2 หน่วยการนับภาพ  Frame : ภาพนิ่งหนึ่งภาพ : ภาพนิ่งหนึ่งภาพ  Shot : เกิดจากหลายๆ Frame มาต่อกันเป็น ภาพเคลื่อนไหว : เกิดจากหลายๆ Frame มาต่อกันเป็น ภาพเคลื่อนไหว : ภาพที่เริ่มตั้งแต่กดปุ่ม start จนกระทั่ง stop : ภาพที่เริ่มตั้งแต่กดปุ่ม start จนกระทั่ง stop

3  Scene : “ ฉาก ” : “ ฉาก ” : หลาย shot เชื่อมต่อกัน ให้มีความต่อเนื่อง (continue) เป็น เรื่องราวในสถานที่แห่งหนึ่ง : หลาย shot เชื่อมต่อกัน ให้มีความต่อเนื่อง (continue) เป็น เรื่องราวในสถานที่แห่งหนึ่ง  Sequence : “ ตอน ” : “ ตอน ” : หลาย Scene มาประกอบกัน เป็นการดำเนิน เรื่องที่ชัดเจน : หลาย Scene มาประกอบกัน เป็นการดำเนิน เรื่องที่ชัดเจน

4 ขนาดภาพ Picture size / Shot size : ขนาดภาพที่ต่างกัน จะสื่อความหมาย ต่างกัน : ขนาดภาพที่ต่างกัน จะสื่อความหมาย ต่างกัน 1. Extreme Long Shot (ELS) 1. Extreme Long Shot (ELS) Establishing Shot Establishing Shot : ขนาดภาพกว้างมาก : ขนาดภาพกว้างมาก : ภาพเปิดฉาก ( Open Scene) : ภาพเปิดฉาก ( Open Scene) : บอกภาพรวมในฉากทั้งหมด : บอกภาพรวมในฉากทั้งหมด

5 2. Long Shot (LS.) : ภาพกว้าง : ภาพกว้าง : ภาพบุคคลขนาดเต็มตัว Full shot : ภาพบุคคลขนาดเต็มตัว Full shot : ภาพสถานที่เห็นอาคารทั้งหลัง : ภาพสถานที่เห็นอาคารทั้งหลัง

6 3. Medium Long Shot (MLS.) : ภาพบุคคลตั้งแต่ศีรษะถึงหัวเข่า Knee shot : ภาพบุคคลตั้งแต่ศีรษะถึงหัวเข่า Knee shot : เห็นตัวผู้แสดงเคลื่อนไหวสัมพันธ์ กับฉากหลัง : เห็นตัวผู้แสดงเคลื่อนไหวสัมพันธ์ กับฉากหลัง

7 4. Medium Shot (MS.) : ภาพขนาดครึ่งตัว Mid shot / Waist shot : ภาพขนาดครึ่งตัว Mid shot / Waist shot : หากจับภาพ 2 คน เรียก Two shot : หากจับภาพ 2 คน เรียก Two shot 3 คน,, Three shot 3 คน,, Three shot หลายคน,, Group shot หลายคน,, Group shot : นิยมใช้เชื่อมเพื่อรักษาความต่อเนื่อง ของภาพ LS กับ ภาพ CU : นิยมใช้เชื่อมเพื่อรักษาความต่อเนื่อง ของภาพ LS กับ ภาพ CU

8 5. Medium Close UP (MCU.) : ภาพบุคคลตั้งแต่ระดับอกขึ้นไป Bust shot : ภาพบุคคลตั้งแต่ระดับอกขึ้นไป Bust shot : สื่อความใกล้ชิดเป็นกันเองมากขึ้น : สื่อความใกล้ชิดเป็นกันเองมากขึ้น : ใช้ในรายการสนทนา ที่เห็นเฉพาะคน ใดคนหนึ่งเท่านั้น : ใช้ในรายการสนทนา ที่เห็นเฉพาะคน ใดคนหนึ่งเท่านั้น

9 6. Close Up (CU.) : ภาพขนาดใหญ่ : ภาพขนาดใหญ่ : ภาพบุคคลตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป : ภาพบุคคลตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป : ส่วนใหญ่ใช้ในงานละคร ภาพเน้น ความรู้สึก : ส่วนใหญ่ใช้ในงานละคร ภาพเน้น ความรู้สึก

10 7. Big Close Up (BCU.) : จับภาพเฉพาะส่วนใบหน้า ส่วนที่ แสดงอารมณ์ : จับภาพเฉพาะส่วนใบหน้า ส่วนที่ แสดงอารมณ์ 8. Extreme Close Up (ECU.) : เน้นเฉพาะจุดที่สำคัญเท่านั้น : เน้นเฉพาะจุดที่สำคัญเท่านั้น : อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง : อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง

11 การเคลื่อนกล้อง และการปรับเลนส์ (Camera Movement) 1. Pan : การหันกล้องไปทางซ้ายและขวา ( แนวนอน ) : การหันกล้องไปทางซ้ายและขวา ( แนวนอน ) : Pan left / Pan right : Pan left / Pan right 2. Tilt : การก้มและเงยกล้อง ( แนวดิ่ง ) : การก้มและเงยกล้อง ( แนวดิ่ง ) : Tilt up / Tilt down : Tilt up / Tilt down

12 3. Dolly : เคลื่อนกล้องบนราง เข้าหา / ถอย ออกจากวัตถุ : เคลื่อนกล้องบนราง เข้าหา / ถอย ออกจากวัตถุ : Dolly in / Dolly out : Dolly in / Dolly out 4. Track / Truck / Crab : เคลื่อนกล้องบนราง วัตถุที่มีล้อ ตาม วัตถุไปด้านข้าง : เคลื่อนกล้องบนราง วัตถุที่มีล้อ ตาม วัตถุไปด้านข้าง

13 5. Elevate / Depress : Elevate = การยกกล้องขึ้น : Elevate = การยกกล้องขึ้น : Depress = การลดกล้องลง : Depress = การลดกล้องลง : Pedestal อุปกรณ์ในการยกกล้อง ขึ้นลง : Pedestal อุปกรณ์ในการยกกล้อง ขึ้นลง Ped up / Ped down Ped up / Ped down : ใช้แทนสายตาคนลุกขึ้น หรือนั่งลง : ใช้แทนสายตาคนลุกขึ้น หรือนั่งลง

14 6. Crane : ตั้งกล้องบนเครน : ตั้งกล้องบนเครน : Crane up / Crane down : Crane up / Crane down 7. Arc : การเคลื่อนกล้องเป็นมุมโค้งรอบวัตถุ : การเคลื่อนกล้องเป็นมุมโค้งรอบวัตถุ

15 8. Zoom : การปรับภาพให้วัตถุใหญ่ หรือเล็กลง โดย ใช้เลนส์ : การปรับภาพให้วัตถุใหญ่ หรือเล็กลง โดย ใช้เลนส์ : Zoom in = ขยายวัตถุ : Zoom in = ขยายวัตถุ Zoom out = ย่อวัตถุ Zoom out = ย่อวัตถุ

16 9. Di Focus : การปรับเลนส์ โดยปรับภาพที่คมชัด อยู่ให้พร่ามัว (Blur) แล้วกลับมาคมชัด เหมือนเดิม : การปรับเลนส์ โดยปรับภาพที่คมชัด อยู่ให้พร่ามัว (Blur) แล้วกลับมาคมชัด เหมือนเดิม 10. Shift Focus : การปรับเลนส์ ให้คมชัดเฉพาะจุดที่ ต้องการเน้น และให้พร่ามัวในอีกจุดหนึ่ง แล้วปรับสลับกันไปมา : การปรับเลนส์ ให้คมชัดเฉพาะจุดที่ ต้องการเน้น และให้พร่ามัวในอีกจุดหนึ่ง แล้วปรับสลับกันไปมา

17 ระดับมุมมองของกล้อง  มุมภาพระดับสายตา (Eye Level Shot) : มุมที่ใช้มองในชีวิตประจำวัน : มุมที่ใช้มองในชีวิตประจำวัน : มุมปกติ (normal camera angle) : มุมปกติ (normal camera angle) : มักใช้กล้องสูงระดับอก (a chest high camera angle) : มักใช้กล้องสูงระดับอก (a chest high camera angle) : การสนทนากันอย่างปกติ เท่า เทียมกัน : การสนทนากันอย่างปกติ เท่า เทียมกัน

18  ภาพมุมต่ำ (Low Angle Shot) : กล้องต่ำกว่าผู้แสดง แล้วเงยกล้อง ขึ้นประมาณ 70 องศา : กล้องต่ำกว่าผู้แสดง แล้วเงยกล้อง ขึ้นประมาณ 70 องศา : สื่อถึงความยิ่งใหญ่ มีอำนาจ แข็งแรง : สื่อถึงความยิ่งใหญ่ มีอำนาจ แข็งแรง : แทนสายตาผู้ที่มีฐานะต่ำกว่า : แทนสายตาผู้ที่มีฐานะต่ำกว่า

19 3. มุมสายตาหนอน (Worm’s eye view) : มุมต่ำ กล้องเงยตั้งฉาก 90 องศากับสิ่งที่ จะถ่าย : มุมต่ำ กล้องเงยตั้งฉาก 90 องศากับสิ่งที่ จะถ่าย : ใช้กับวัตถุที่ตกลงมาจากที่สูงสู่พื้น เคลื่อน บังเฟรม : ใช้กับวัตถุที่ตกลงมาจากที่สูงสู่พื้น เคลื่อน บังเฟรม : เป็นมุมที่มีลักษณะเด่น : เป็นมุมที่มีลักษณะเด่น

20 4. ภาพมุมสูง (High Angle Shot) : ตั้งกล้องสูงกว่าผู้แสดง ถ่ายกดลง มาประมาณ 45 องศา : ตั้งกล้องสูงกว่าผู้แสดง ถ่ายกดลง มาประมาณ 45 องศา : ความรู้สึกต่ำต้อย น่าสงสาร : ความรู้สึกต่ำต้อย น่าสงสาร : แทนสายตาของคนที่มองจากที่สูงลง มา : แทนสายตาของคนที่มองจากที่สูงลง มา

21 5. มุมสายตานก (Bird’s eye view) : มุมตั้งฉาก 90 องศาแนวดิ่งกับสิ่งที่จะถ่าย : มุมตั้งฉาก 90 องศาแนวดิ่งกับสิ่งที่จะถ่าย : ถ่ายมาจากเฮลิคอปเตอร์ helicopter shot : ถ่ายมาจากเฮลิคอปเตอร์ helicopter shot airplane shot airplane shot aerial shot aerial shot : ใช้แทนสายตาคนที่อยู่บนที่สูง สร้างความ หวาดเสียว : ใช้แทนสายตาคนที่อยู่บนที่สูง สร้างความ หวาดเสียว

22 6. มุมเอียง (Oblique angle shot) : มุมที่แสดงถึงความไม่สมดุล : มุมที่แสดงถึงความไม่สมดุล : ใช้ในฉากชุลมุนโกลาหล แผ่นดินไหว : ใช้ในฉากชุลมุนโกลาหล แผ่นดินไหว : แทนสายตาตัวละคร คนเมา หกล้ม สับสน : แทนสายตาตัวละคร คนเมา หกล้ม สับสน : Dutch angle / Tilted shot / Canted shot : Dutch angle / Tilted shot / Canted shot

23 7. มุมผ่านไหล่ (Over Shoulder Shot / OS) : ตั้งกล้องถ่ายเฉียงผ่านไหล่ของคู่ สนทนา : ตั้งกล้องถ่ายเฉียงผ่านไหล่ของคู่ สนทนา

24 : “Nose room” : “Nose room” - พื้นที่ว่างด้านหน้าบุคคลที่หัน ด้านข้างให้กล้อง - พื้นที่ว่างด้านหน้าบุคคลที่หัน ด้านข้างให้กล้อง - ควรเหลือพื้นที่ด้านหน้าบุคคลไว้ - ควรเหลือพื้นที่ด้านหน้าบุคคลไว้ เพื่อสื่อว่า “ มีอะไรอยู่ด้านหน้าคน นั้น ” เพื่อสื่อว่า “ มีอะไรอยู่ด้านหน้าคน นั้น ”

25 องค์ประกอบภาพ (picture composition) ข้อพึงระวัง ข้อพึงระวัง : คำนึงถึง background / foreground : คำนึงถึง background / foreground : “Head room” : “Head room” - พื้นที่เหนือศีรษะ จนถึงจอภาพ ด้านบน - พื้นที่เหนือศีรษะ จนถึงจอภาพ ด้านบน - อย่าให้ชิดหรือห่างเกินไป - อย่าให้ชิดหรือห่างเกินไป

26 : “Walking room” : “Walking room” - พื้นที่ว่างด้านหน้าบุคคลขณะกำลัง เดินไปจอภาพอีกด้าน - พื้นที่ว่างด้านหน้าบุคคลขณะกำลัง เดินไปจอภาพอีกด้าน - เว้นพื้นที่ด้านหน้าให้มากกว่า ด้านหลัง - เว้นพื้นที่ด้านหน้าให้มากกว่า ด้านหลัง

27 มุมมอง  มุมคนดู / มุมของผู้ชม (Objective Angle) : มุมมองที่ผู้ชมเป็นผู้สังเกตการณ์ : มุมมองที่ผู้ชมเป็นผู้สังเกตการณ์ : ใช้มากในละคร / ภาพยนตร์ : ใช้มากในละคร / ภาพยนตร์  มุมแทนความรู้สึกผู้ชม (Subjective Angle) : มุมมองที่ให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมใน เหตุการณ์ : มุมมองที่ให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมใน เหตุการณ์ : ถ่ายแบบ hand held : ถ่ายแบบ hand held

28  มุมมองผสมระหว่างมุมของผู้ชม และมุม แทนความรู้สึกผู้ชม : มุม Point of View : มุม Point of View : ผู้ดำเนินรายการคุยกับผู้ชมและคุยกับ วิทยากรสลับไปมา : ผู้ดำเนินรายการคุยกับผู้ชมและคุยกับ วิทยากรสลับไปมา

29 การถ่ายโดยใช้กล้องตัวเดียว 1. กำหนดจุดวางตำแหน่งกล้อง ( กล้อง 1 - 2 – 3) ( กล้อง 1 - 2 – 3) 2. เริ่มถ่ายตำแหน่งกล้อง 2 : ถ่ายภาพมุมกว้างไว้ทั้งหมด ให้ทั้ง 2 สนทนากัน : ถ่ายภาพมุมกว้างไว้ทั้งหมด ให้ทั้ง 2 สนทนากัน จดประเด็นคำถาม & คำตอบไว้ จดประเด็นคำถาม & คำตอบไว้

30 3. ย้ายมาตำแหน่งกล้อง 3 : ถ่ายเฉพาะคนซ้าย พูดซ้ำเฉพาะคำถาม / คำตอบที่จดไว้ : ถ่ายเฉพาะคนซ้าย พูดซ้ำเฉพาะคำถาม / คำตอบที่จดไว้ : ถ่ายขณะไม่ได้พูด แต่กำลังรับฟัง พยัก หน้า / ยิ้ม : ถ่ายขณะไม่ได้พูด แต่กำลังรับฟัง พยัก หน้า / ยิ้ม 4. ย้ายมาตำแหน่งกล้อง 1 : ถ่ายเฉพาะคนขวา วิธีเดียวกับกล้อง 3 : ถ่ายเฉพาะคนขวา วิธีเดียวกับกล้อง 3 5. ตัดต่อลำดับภาพ

31  เส้นแกน 180 องศา / เส้นสมมุติ (Action Line) : ใช้กับการถ่ายกล้องหลายตัว : ใช้กับการถ่ายกล้องหลายตัว : กำหนดเส้นสมมุติขึ้น อย่าตั้งกล้องเลย เส้นนั้น : กำหนดเส้นสมมุติขึ้น อย่าตั้งกล้องเลย เส้นนั้น เพราะจะทำให้ภาพกลับทิศทาง เพราะจะทำให้ภาพกลับทิศทาง


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของภาพ กับการผลิตรายการ โทรทัศน์. หน่วยการนับภาพ  Frame : ภาพนิ่งหนึ่งภาพ : ภาพนิ่งหนึ่งภาพ  Shot : เกิดจากหลายๆ Frame มาต่อกันเป็น ภาพเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google