งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบกราฟิกสำหรับ งานวิดีโอ โดย ; วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบกราฟิกสำหรับ งานวิดีโอ โดย ; วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบกราฟิกสำหรับ งานวิดีโอ โดย ; วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

2 การจัดองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การ นำทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว แสง - เงา ช่องว่าง มาประกอบกันเป็นเรื่องราว ให้เกิด ความหมาย ทางการรับรู้ผ่านทางสายตา สำหรับงานวิดีโอ จะมีเรื่องของความ ต่อเนื่อง continuing ความเคลื่อนไหว movement และเสียง sound เข้ามาเพิ่มทำให้เกิดความหมาย ทางการรับรู้ผ่านทางสายตาและหูพร้อมกัน

3 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานวิดีโอ เกี่ยวข้องกับ – ตำแหน่งในการจัดวางหรือการนำเสนอ บนหน้าจอ TV หรือ Monitors – การจัดส่วนประกอบหลัก และ ส่วนประกอบเสริมต่างๆ ของภาพที่จะนำเสนอ รวมทั้งตัวอักษรและ เสียง – การปรากฏขึ้นของวัตถุ ทิศทางการ เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

4 การจัดองค์ประกอบศิลป์ มีหลักที่ ควรคำนึง 5 ประการ คือ 1. สัดส่วน (Proportion) 2. ความสมดุล (Balance) 3. จังหวะลีลา (Rhythm) 4. จุดเน้น (Dominance) 5. เอกภาพ (Unity)

5

6

7 •Your subtopic goes here แบบสองข้างเท่ากันแบบสองข้างไม่เท่ากัน

8

9

10

11

12 •Your subtopic goes here ด้วยความปรารถนาดี

13 ตัวอย่างงาน / ซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบกราฟิกสำหรับ งานวิดีโอ โดย ; วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google