งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์ ความจำเป็นในการจัดแสง 1. เพื่อให้แสงที่พอเพียงเหมาะสม 2. การใช้แสงเพื่อลบเงา 3. การจัดแสงเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องและ สวยงาม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์ ความจำเป็นในการจัดแสง 1. เพื่อให้แสงที่พอเพียงเหมาะสม 2. การใช้แสงเพื่อลบเงา 3. การจัดแสงเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องและ สวยงาม 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์ ความจำเป็นในการจัดแสง 1. เพื่อให้แสงที่พอเพียงเหมาะสม 2. การใช้แสงเพื่อลบเงา 3. การจัดแสงเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องและ สวยงาม 4. การจัดแสงเพื่อให้เกิดรูปทรงและมิติ 5. การใช้แสงเพื่อเป็นการบอกเวลาและ สถานที่ 6. การจัดแสดงเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ และอารมณ์ 7. เพื่อให้เกิดความสนใจเฉพาะจุด

2 การจัดแสงขั้นพื้นฐาน การจัดแสงมีหลักการพื้นฐาน เรียกว่า การจัดแสงแบบสามเหลี่ยมพื้นฐาน (Basic Triangle) หรือ การจัดแสงลักษณะ 3 จุด คือ พยายามสร้างภาพในจอโทรทัศน์ให้ เกิดเป็นภาพ 3 มิติ โดยให้มีมิติที่เป็นส่วน ลึกเข้าไปด้วย

3 หลักการพื้นฐาน แบ่งไฟเป็น 3 ประเภท คือ 1. ไฟหลัก (Key Light) เป็นไฟที่ส่องวัตถุ เพื่อให้เห็นรูปร่าง ทิศทาง พื้นผิว รายละเอียด ต่างๆ แต่ไฟหลักทำให้เกิดเงา จึงต้องอาศัย ไฟอื่นๆช่วย 2. ไฟเสริม (Fill Light) เป็นไฟที่ช่วยลดความ เข้มของเงาซึ่งเกิดจากไฟหลักให้จางลง เป็น ไฟที่ให้แสงกระจาย 3. ไฟหลัง (Back Light) เป็นไฟที่ส่องตรงมา จากด้านหลังของวัตถุ เพื่อสร้างความลึก สามารถแยกฉากกับวัตถุด้านหลังได้

4 นอกจากนี้ยังมีไฟดวงอื่นๆ ที่ช่วยเสริมให้ การถ่ายทำสมบูรณ์ Back Light Back Light Kick light Hair light Kick light Hair light Set light Set light Cross light คน / วัตถุ Cross light Side light Side light Fill light Key light Fill light Key light Eye light Eye light กล้อง กล้อง

5 Side light ไฟข้าง เป็นไฟที่ใช้ส่อง ด้านข้างของคน / วัตถุ เพื่อช่วยเพิ่มจุดเด่น และลดเงา ในบางครั้งเราอาจใช้ไฟ ด้านข้างแทนไฟเสริมก็ได้ Side light ไฟข้าง เป็นไฟที่ใช้ส่อง ด้านข้างของคน / วัตถุ เพื่อช่วยเพิ่มจุดเด่น และลดเงา ในบางครั้งเราอาจใช้ไฟ ด้านข้างแทนไฟเสริมก็ได้ Set light ไฟพื้นหลัง หรือไฟฉากหลัง เพื่อช่วยแยกคน / วัตถุออกจากฉากหลัง ทำให้เห็นความลึกของภาพ ปกติแล้วจะ ให้ไฟส่องฉากมืดกว่าผู้แสดงเพื่อให้ผู้ แสดงเด่นออกมา Set light ไฟพื้นหลัง หรือไฟฉากหลัง เพื่อช่วยแยกคน / วัตถุออกจากฉากหลัง ทำให้เห็นความลึกของภาพ ปกติแล้วจะ ให้ไฟส่องฉากมืดกว่าผู้แสดงเพื่อให้ผู้ แสดงเด่นออกมา Kick light ไฟเฉียงด้านหลัง โดยส่อง กระทบทั้งไหล่และศีรษะ เพื่อแยกผู้ แสดงออกจากฉากหลัง ปกติจะวางไว้ ตำแหน่งตรงข้ามกับไฟหลัก แต่อยู่ต่ำกว่า ไฟหลัง Kick light ไฟเฉียงด้านหลัง โดยส่อง กระทบทั้งไหล่และศีรษะ เพื่อแยกผู้ แสดงออกจากฉากหลัง ปกติจะวางไว้ ตำแหน่งตรงข้ามกับไฟหลัก แต่อยู่ต่ำกว่า ไฟหลัง

6 Eye light ไฟติดบนหลังกล้อง ช่วยให้ตา ของผู้แสดงที่มองกล้องมีประกาย และ ช่วยให้กล้องมองวัตถุที่อยู่ในที่มืดได้ดี Eye light ไฟติดบนหลังกล้อง ช่วยให้ตา ของผู้แสดงที่มองกล้องมีประกาย และ ช่วยให้กล้องมองวัตถุที่อยู่ในที่มืดได้ดี Hair light ไฟส่องผม สำหรับส่องผมผู้ แสดง เพื่อให้เห็นโครงร่างของศีรษะ และ ผู้แสดงเด่นออกมาจากฉาก Hair light ไฟส่องผม สำหรับส่องผมผู้ แสดง เพื่อให้เห็นโครงร่างของศีรษะ และ ผู้แสดงเด่นออกมาจากฉาก Cross light เป็นไฟส่องด้านข้าง จะใช้ ไฟนี้เมื่อไม่สามารถใช้ไฟหลักได้ เช่น การ ถ่ายทำที่ใช้ฉากหลังเป็นการฉายสไลด์ หรือภาพยนตร์บนจอโปร่งแสง Cross light เป็นไฟส่องด้านข้าง จะใช้ ไฟนี้เมื่อไม่สามารถใช้ไฟหลักได้ เช่น การ ถ่ายทำที่ใช้ฉากหลังเป็นการฉายสไลด์ หรือภาพยนตร์บนจอโปร่งแสง

7 การจัดแสงในการจัดฉาก ข้อมูลที่ผู้จัดแสงควรทราบ 1. ฉากนั้นเกิดขึ้นในเวลาใด 2. บรรยากาศในฉากนั้นเป็นอย่างไร 3. การเคลื่อนไหวของผู้ปรากฏตัวในฉาก นั้น มีลักษณะอย่างไร 4. ตำแหน่งของกล้อง 5. การแต่งกายของผู้แสดง

8 การจัดแสงสำหรับการถ่ายทำนอก สถานที่ ปกติการถ่ายทำนอกสถานที่ ถ้าเป็น เวลากลางวัน การใช้แสงจากดวงอาทิตย์ เป็นสิ่งที่สะดวกที่สุด แต่ต้องเลือกเวลาให้ ถูกต้อง เวลาที่เหมาะสมคือ ช่วงที่ดวง อาทิตย์ทำมุม 45 องศา ถ้าเกิดเงาที่ไม่ต้องการ ก็ใช้ไฟ Day light หรือ Reflector เข้าช่วย

9 ปัญหาและข้อแนะนำในการจัดแสง 1. การถ่ายทำโดยใช้แสงอาทิตย์ เวลาที่ เหมาะสมที่สุดคือ 10 น. 2. การใช้ Reflector ต้องจับให้นิ่ง เพราะ ถ้าเคลื่อนไหว จะทำให้แสงบนวัตถุ เคลื่อนไหว 3. การถ่ายทำนอกสถานที่ แสงอาทิตย์จะ ไม่คงที่ ต้องระวังเรื่องการปรับ white balance 4. การจัดแสงสำหรับบุคคล 2 คน อาจใช้ แผ่นสำหรับลดความเข้มของแสง หรือ diffuser มาปิดเพื่อลดแสงบางส่วน

10 5. การจัดแสงสำหรับฉาก ต้องจัดแสงให้ เหมือนจริงตามธรรมชาติมากที่สุด 6. ตรวจสอบอุปกรณ์การจัดแสงทุกครั้งก่อน จัดแสง 7. การจัดแสงไฟหลัก ถ้าบุคคลมีใบหน้า แบน ควรให้ไฟหลักอยู่สูงกว่าปกติ เล็กน้อย จะช่วยให้เกิดเส้นตัดบนใบหน้า เข้มขึ้น ถ้าบุคคลนั้นหน้าผอม หน้า กระดูก ควรลดไฟหลักให้ต่ำกว่าปกติ เล็กน้อย 8. ช่างแสงและช่างฉากควรประสานงาน ร่วมกันก่อนการถ่ายทำ


ดาวน์โหลด ppt การจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์ ความจำเป็นในการจัดแสง 1. เพื่อให้แสงที่พอเพียงเหมาะสม 2. การใช้แสงเพื่อลบเงา 3. การจัดแสงเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องและ สวยงาม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google