งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction โลกเราตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไร...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction โลกเราตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไร..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction http://mango.cpe.eng.cmu.ac.th

2

3

4 โลกเราตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไร...

5 ลองใคร่ครวญข้อเท็จจริง เหล่านี้ดู ถ้าดวงอาทิตย์มีขนาดเท่าลูกปิงปอง (40 มม ), โลกจะมีขนาด 0.4 มม และโลกจะอย่างห่างจากดวงอาทิตย์ 4 เมตร Sun Earth

6 ซึ่งห่างออกไป 4.22 ปีแสง 4.22 ปีแสง = 40 ล้าน ล้าน กิโลเมตร (40,000,000,000,000 km) Proxima Centuri ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด

7 ถ้าดวงอาทิตย์มี ขนาด 0.02 มม. ดาว Proxima Century จะอยู่ห่างออกไป 700 กม ( หรือประมาณ ระยะทางระหว่าง เชียงใหม่ ไปกรง เทพฯ ) -Dito Von Tease

8 ความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือไม่

9 Microprocessor? Image - PC Perspective. http://pcper.com

10 Microprocessor? Image – Fururelooks.com

11 What’s Inside? Image – Intel Corp

12 Image - PC Perspective. http://pcper.com

13 What’s on a motherboard? Image - PC Perspective. http://pcper.com

14 Components of a Computer System CPU Can you guess how they are connected?

15 Core i7’s main components Image - PC Perspective. http://pcper.com

16 เรียนอะไร Processor Overview Instruction Set Command Execution Memory Organization I/O Management Interrupts Bus Systems Modern Processor Design

17 Case Studies Microchip PIC Micro-Controllers Intel x86 Processors

18 แหล่งอ้างอิง : 1. PIC 16F877 Micro-controller Datasheet 2. Hardware and Computer Organization: The Software Perspective By Arnold S. Berger http://ftp.e-cpe.org/files/micro/micro.pdf

19 Course On-line ดูแผนการสอน โหลดเอกสารการสอน ส่งงาน ดูคะแนน http://mango.cpe.eng.cmu.ac.th

20 เรียนอย่างไร ในชั่วโมงเรียน นำเสนองาน 40 นาที สอน 50 นาที นอกชั่วโมงเรียน ค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบการนำเสนอ

21 ให้คะแนนอย่างไร 30% - Mid-term Examination 30% - Final Examination 30% - Presentation 10% - Participation + etc

22 รายงาน กลุ่มละ 1 หัวข้อ คุยกับ อ. โรเจอร์ เพื่อกำหนดขอบเขต ดูตัวอย่างการนำเสนอ คุยหลังชั่วโมง Embedded Lab เท่านั้น

23 Introduction http://www.e-cpe.org/moodle

24 การเรียนแบ่งเป็นสองส่วน LAB พื้นฐาน 4-5 Lab ปูพื้นความรู้ นำ Laptop มากลุ่มละอย่างน้อย 1 เครื่อง ทำโครงงาน คิดเป็น 50% ของคะแนน ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt Introduction โลกเราตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไร...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google