งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO อบรม Web Database hong/don กิตติพงศ์ เซ่งลอย เลื่อน ( ดอน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO อบรม Web Database hong/don กิตติพงศ์ เซ่งลอย เลื่อน ( ดอน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com อบรม Web Database http://oas.psu.ac.th/~skittip hong/don กิตติพงศ์ เซ่งลอย เลื่อน ( ดอน )

2 ตารางการอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ก. ค. 52 เวลา 9.00-12.00 น. ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ส. ค. 52 เวลา 9.00-12.00 น. ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ส. ค. 52 เวลา 9.00-12.00 น.

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้กับ การทำโครงงาน เมื่อจบการอบรมนักศึกษาจะต้องได้  เพิ่มข้อมูลผ่าน form ได้  แก้ไขข้อมูลผ่าน form ได้  ลบข้อมูลผ่าน form ได้  ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆได้  สร้างระบบ login เข้าสู่ระบบโดยกำหนดสิทธิ์ การใช้ได้  รู้ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล  ได้ตัวอย่าง code + คู่มือของโปรแกรมต่างๆ  ศึกษาการเขียนตัวเล่มส่งอาจารย์

4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ระบบ  Appserv  Editplus  Macromedia Dreamweaver  Adobe Photoshop  Computer  The Heart  ฯลฯ

5 ลองมองตัวเองสักนิด ก่อนคิด จะทำ สำรวจความถนัดของตัวเอง เลือกหัวข้อที่ตัวเองชอบมีความถนัด 1 2

6 เมื่อได้หัวข้อโครงงานเรา ต้องทำอย่างไรต่อ

7 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC 1. การวางแผนระบบ (Systems Planning) 2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 3. การออกแบบระบบ (Systems Design) 4. การทำให้เกิดระบบ (Systems Implementation) 5. การปฏิบัติการและสนับสนุน (Systems Operation and Support)

8 SDLC ( ต่อ ) 1. การวางแผนระบบ (Systems Planning) เป็นการพิจารณาปัญหาและความต้องการ ในการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศหรือ วิธีการประมวลผลทางธุรกิจ เครื่องมือใน การพัฒนาระบบ 2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เป็นกระบวนการในการสร้างความเข้าใจใน ความต้องการองค์กรและสร้างแบบจำลอง เชิงตรรกะของระบบใหม่ เช่น Context Diagram, DFD, ER, Datadictionary

9 3. การออกแบบระบบ (System Design) - สร้างแบบพิมพ์เขียวของระบบใหม่ - กำหนดสิ่งที่จำเป็น เช่น อินพุท เอ้าท์พุท ส่วนต่อประสานผู้ใช้ และการประมวลผล ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมทั้งภายในและ ภายนอก - นำเสนอผู้บริหารและผู้ใช้งาน เพื่อการ ทบทวนและอนุมัติ 4. การทำให้เกิดระบบ (System Implement) เป็นการการสร้างระบบใหม่ อันได้แก่ การ เขียนโปรแกรม การทำการทดสอบ การจัดทำ เอกสาร และการนำระบบลงติดตั้งเพื่อใช้งาน จริง

10 5. การปฏิบัติการและสนับสนุน (Systems Operation and Support) เป็นช่วงของการบำรุงรักษา บุคลากรด้าน ไอทีจะต้องทำหน้าที่ - ดูแลรักษา คือ การแก้ไขข้อผิดพลาด และการปรับเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม - เสริมสร้าง คือ การเพิ่มลักษณะเฉพาะ ใหม่ๆ และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับระบบ

11 แหล่งหาข้อมูล PHP MySQL  http://oas.psu.ac.th/~skitti phong/don http://oas.psu.ac.th/~skitti phong/don  http://www.google.com http://www.google.com  http://www.mindphp.com http://www.mindphp.com  http://www.thaicreate.com http://www.thaicreate.com

12 หนังสือ สื่อการสอน  หอสมุดจอห์น เอฟ เคน เนดี้  ร้านหนังสือ  ผมมี สื่อการสอน PHP MySQL มาฝาก

13 ตัวอย่างงานวิจัย  โครงงานของรุ่นพี่  ฐาน TDC

14 สำรวจพื้นฐานของแต่ละคน  เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้แล้วยัง  แสดงข้อมูลจากตาราง ได้แล้วยัง  ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ แล้วยัง  สร้างระบบ Login ได้แล้วยัง  ออกรายงานได้แล้วยัง  ถ้าไม่มี Dreamweaver ทำได้ หรือเปล่า  ถ้าไปสอบสมัครงาน ไม่มี Dreamweaver จะทำอย่างไร

15 จะให้สอนก่อน หรือตอบ คำถามก่อน

16 มาลุยกันเลย ครับ

17 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO อบรม Web Database hong/don กิตติพงศ์ เซ่งลอย เลื่อน ( ดอน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google