งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 10 คะแนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 10 คะแนน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 10 คะแนน
คำชี้แจง ให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex or Yahoo หรือเอกสารอื่นๆ (ให้มีอ้างอิงประกอบทุกหัวข้อ) 2. สร้างเอกสารในรูปแบบรายงานเรียงตามหัวข้อที่กำหนด 3. นำเสนอ (Present) พร้อมส่ง File (กำหนดวันภายหลัง)

2 งานศึกษาค้นคว้า…. คะแนน
1. คอมพิวเตอร์ การศึกษา 2. ความหมาย ประเภท ของเทคโนโลยีที่เลือก 3. ประโยชน์ และข้อจำกัด ของเทคโนโลยีที่เลือก 4. บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือก นำมาใช้ 5. ผลกระทบต่อการศึกษา และการเรียนการสอนอย่างไร สรุป บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือกกับการศึกษา

3 งานศึกษาค้นคว้า…. คะแนน
ตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจ e-Education e-Book e-Learning e-Training WBI (Web Base Instruction) Cyber University

4 - CAI (Computer Assisted Instruction)
- ระบบเครือข่ายไร้สาย (Willies Lan) - PDA (Personal Data Assistance) - Virtsual Classroom or Virtsual University - การส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูง (DSL), ดาวเทียม - การส่งข้อมูลด้วย ISDN, Optic Fiber ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและนำมาใช้ในด้านการศึกษาได้

5 - สื่อบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (CD or DVD, Card CD,MMc
คอมพิวเตอร์ PC ส่วนประกอบ - สื่อบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (CD or DVD, Card CD,MMc - Software (Anti-Spyware, Security, Utilities, System) - Presentation (Printer, Monitor) - Hardware (CPU, RAM, Harddisk) คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ (Macintosh, Taplet PC, PDA, Super Com)


ดาวน์โหลด ppt งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 10 คะแนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google