งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software คือ ชุดคำสั่งหรือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น –System software –Application software Customize Software Package Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software คือ ชุดคำสั่งหรือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น –System software –Application software Customize Software Package Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software คือ ชุดคำสั่งหรือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น –System software –Application software Customize Software Package Software

2 System Software ประกอบด้วย –Operating System –Language Translator –Utilities เป็นตัวกลางระหว่าง Application Software กับ Hardware

3 Operating Systems หน้าที่หลัก จัดสรร / จัดการ อุปกรณ์ต่าง ๆ – จัดการ CPU – จัดการ หน่วยความจำ – จัดการอุปกรณ์ Input / Output ดูแล / ตรวจสอบการทำงานของระบบ – ดูแลประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ – ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล

4 ประเภทของ Operating Systems Single program : OS ที่ยอมให้ Run Application ได้ครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น Multitasking : OS ที่ยอมให้ Run Application ได้ครั้งละหลาย โปรแกรม โดย CPU จะใช้หลักการ แบ่งเวลา (time sharing) ทำงานให้กับโปรแกรม ต่างๆ Multiprocessing Operating Systems ; ใช้ CPU มากกว่า 1 ตัวในการทำงานร่วมกัน โดย OS จะเป็นตัวประสานการทำงาน แบ่งได้เป็น –Asymmetric Multiprocessing ; Specific task สำหรับแต่ละ CPU และ specific amount of memory –Symmetric Multiprocessing ; Share Task, Share memory Virtual Machine : OS ที่ยอมให้มีการ Run OS ได้มากกว่า 1 ประเภทในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัว เดียวกัน

5 การจัดแบ่งหน่วยความจำ Fixed Partition การแบ่งเนื้อที่ แบบตายตัว Variable Partition การ แบ่งเนื้อที่ แบบแปรเปลี่ยน Virtual Memory หน่วยความจำ เสมือน – ใช้เนื้อที่ของหน่วยความจำสำรองเสมือนเป็นเนื้อ ที่ส่วนหนึ่งของ Main memory และ Swap ข้อมูลกลับไปกลับมาระหว่าง Memory จริงกับ หน่วยความจำสำรอง – วิธีแบ่งส่วนงานที่จะ Swap แบบ PAGE แบบ SEGMENT

6 การจัดการ Input/Output Buffer - ส่วนของหน่วยความจำที่ถูกแบ่งไว้ เก็บข้อมูลที่เพิ่งอ่านมาจาก Input device หรือข้อมูลที่จะส่งไปให้ Output Device Spooling - การส่งผลลัพท์ที่ต้องการพิมพ์ ไปเขียนไว้ที่ disk ก่อน เนื่องจากจะทำได้เร็ว กว่าการเขียนไปยัง printer โดยตรง Device Driver - ในบางครั้ง OS ต้องอาศัย โปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการ ติดต่อสื่อสาร หรือสั่งงานอุปกรณ์หลากหลาย รูปแบบที่ต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์

7 User Interface คือ วิธีการติดต่อกับผู้ใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก –Command Line Interface : ผู้ใช้ต้องพิมพ์ คำสั่งงานต่างๆ ลงไปเอง โดยลักษณะหรือ ไวยากรณ์ของ คำสั่งงานจะแตกต่างกันไปในแต่ ละ โปรแกรม Kernell - ส่วน Memory Resident ประกอบด้วยฟังก์ชั่นหลักต่าง ๆ Shell - ส่วนที่จัดการกับ User Interface –Graphical User Interface : เป็นภาพ Graphic ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน แต่คำสั่งที่ ผู้ใช้จะใช้ได้ จะถูกจำกัดอยู่เฉพาะคำสั่งที่ถูก บรรจุอยู่บนหน้าจอเท่านั้น User Friendly เป็นคำที่ใช้กล่าวถึง โปรแกรม ที่ง่ายต่อการใช้งาน หรือ เป็นโปรแกรมที่อำนวย ความสะดวกให้กับผู้ใช้มือใหม่

8 Utilities Program เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับงาน ที่ทำบ่อย ๆ บางครั้ง Utilities Program ก็พ่วงมากับ OS อยู่แล้ว ไม่ต้องซื้อหามาเพิ่มเติม ตัวอย่าง Function ต่างๆ ใน Utilities Program : –File Management –Disk Management : Format, Defragment –Memory management –Data Recovery –Data Compression –Virus Protection

9 File Management การจัดการกับแฟ้มข้อมูล Basic File Operation –Create –Add –Delete –Copy –Rename –Update

10 Virus โปรแกรมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยแทรกอยู่ในโปรแกรม ใช้งานทั่ว ๆไป มีความสามารถในการลอกเลียนแบบตัวเองเพื่อ สร้างตัวใหม่ที่เหมือนกันขึ้นมาได้ เป็นตัวอันตรายสำหรับคอมพิวเตอร์เพราะจะทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานติดขัดน่ารำคาญ หรืออาจ รุนแรงถึงขั้นหยุดทำงาน และข้อมูลทั้งหมดเสียหาย ปัจจุบันนี้มีไวรัสเกิดขึ้นหลายประเภท ซึ่งอาจแบ่ง ได้ตามการทำงาน ( วิธีการบ่อนทำลาย ) ของไวรัส ผู้ใช้สามารถป้องกันเบื้องต้นได้โดยใช้โปรแกรม ตรวจจับ หรือ กำจัดไวรัส เช่น โปรแกรม Norton AntiVirus, McAfee

11 http://www.zdwebopedia.com/file_m anagement_system.htm Hierarchical file system Directories Subdirectories Files

12 Popular OS DOS (Disk Operating Systems) Window95, Window98 Window NT – ใช้กับระบบ Client - Server – เหมาะกับการทำงานแบบเครือข่าย และ สามารถ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่าย – มีส่วนจะจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และจัดการด้านความ ปลอดภัย Unix มีคลังข้อมูล (library) ที่ครอบคลุมคำสั่ง > 400 คำสั่ง ทุกคำสั่งสามารถเชื่อมโยงกันได ้ OS/2 ผลิตภัณฑ์ของ IBM เป็น Single User Multitasking OS สำหรับ PC ขนาด 32 bit


ดาวน์โหลด ppt Software คือ ชุดคำสั่งหรือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น –System software –Application software Customize Software Package Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google