งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเหตุ : ที่กล่าวมา เป็นตัวอย่างของเอกสารที่ใช้แนบ ประกอบการเสนอ หัวข้อและแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์ สำหรับ นิสิตปริญญาโทแผน ก./

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเหตุ : ที่กล่าวมา เป็นตัวอย่างของเอกสารที่ใช้แนบ ประกอบการเสนอ หัวข้อและแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์ สำหรับ นิสิตปริญญาโทแผน ก./"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 หมายเหตุ : ที่กล่าวมา เป็นตัวอย่างของเอกสารที่ใช้แนบ ประกอบการเสนอ หัวข้อและแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์ สำหรับ นิสิตปริญญาโทแผน ก./ ส่วนแผน ข. สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ โครงการพิเศษ (IS) ได้ ทั้งนี้แผน ก. ควร ดำเนินการเรื่องเอกสาร เสนอหัวข้อและแต่งตั้งกรรมการตามวันและเวลา ตามประกาศของ หลักสูตรฯ ) **** ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์หลักสูตร สำหรับเอกสารแนบเพื่อสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์นั้นนิสิต อาจเพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับ แผนการดำเนินการวิจัย ( ระยะเวลา ) / กรอบแนวคิดการวิจัย / วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็นต้น โดยนิสิตแผน ก. ต้องสอบโครงร่างให้ ผ่านภายใน เทอม 2 ปีการศึกษา 2551 นี้ ส่วนแผน ข. ต้อง สอบโครงการ พิเศษให้ผ่านภายใน เทอม 2 ปีการศึกษา 2551 นี้เช่นกัน


ดาวน์โหลด ppt หมายเหตุ : ที่กล่าวมา เป็นตัวอย่างของเอกสารที่ใช้แนบ ประกอบการเสนอ หัวข้อและแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์ สำหรับ นิสิตปริญญาโทแผน ก./

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google