งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 หมายเหตุ : ที่กล่าวมา เป็นตัวอย่างของเอกสารที่ใช้แนบประกอบการเสนอ หัวข้อและแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับ นิสิตปริญญาโทแผน ก./ ส่วนแผน ข. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ โครงการพิเศษ (IS)ได้ ทั้งนี้แผน ก.ควรดำเนินการเรื่องเอกสาร เสนอหัวข้อและแต่งตั้งกรรมการตามวันและเวลาตามประกาศของ หลักสูตรฯ) ****ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์หลักสูตร สำหรับเอกสารแนบเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้นนิสิต อาจเพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับ แผนการดำเนินการวิจัย (ระยะเวลา) / กรอบแนวคิดการวิจัย / วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น โดยนิสิตแผน ก. ต้องสอบโครงร่างให้ผ่านภายใน เทอม 2 ปีการศึกษา 2551 นี้ ส่วนแผน ข. ต้องสอบโครงการ พิเศษให้ผ่านภายใน เทอม 2 ปีการศึกษา 2551 นี้เช่นกัน


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google