งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

2 ความหมาย เป็นซอฟท์แวร์ ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
สามารถวัดประสิทธิภาพในการทำงานได้ เรียกโปรแกรมอื่นๆให้ทำงานบนตัวของมัน บางครั้งเรียกว่า Platform เป็นตัวเชื่อมระหว่างฮาร์ดแวร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นตัวประสานงาน, ควบคุมการใช้ทรัพยากร, ปรับแต่ง, ป้องกัน ฯลฯ

3 ประวัติของ OS เครื่องแรกชื่อว่า ENIAC
เริ่มแรกเป็นเครื่องขนาดใหญ่ อยู่ในห้องแอร์ มีคนคุมจำนวนมาก ต้องใช้บัตรเจาะรูเป็นข้อมูลเข้า (Input) มี Printer (Line Printer) ไม่มี Monitor มีแต่ Control Panel ที่เป็นหลอดไฟต่างๆ ทำงานได้ทีละงาน ส่งเป็นคำสั่งภาษาเครื่องเท่านั้น ไม่มี OS

4 ต่อมา เริ่มมีระบบงานแบบ Batch โดยจะรวมงานมาทำพร้อมๆกันเป็นกลุ่มของงาน
เริ่มมีการใช้ตัวแปลภาษา และโหลดอยู่ใน Memory เริ่มมี OS อย่างง่ายๆ Mainframe เครื่องขนาดใหญ่

5 การทำงานของ Mainframe
ทำงานในลักษณะ Multi-user แต่ละคนจะมีเครื่อง Terminal เครื่องแม่เรียกว่า Host

6 คอมพิวเตอร์เริ่มเล็กลง
Mini Computer IBM, Compaq, HP ได้ประสิทธิภาพแต่ราคาถูกกว่า PC

7 ระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
Standalone Network –LAN,WAN,INTERNET Centralized Network Distributed System Web-based Real-time System Parallel System

8 Discuss กลุ่ม ให้นศ. แบ่งกลุ่มๆละประมาณ 5 คนเพื่ออภิปรายเรื่องดังนี้
การประชุมทางไกล VDO ON Demand Tele Banking Virtual Library Paperless Office -ให้ นศ. แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่ต้องการแล้วนำเสนอว่า จะใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง คิดเท่าที่จะคิดได้

9 การบ้าน ให้ น.ศ. ไปค้นคว้าข้อมูลดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ค้นคว้าให้มากที่สุดเท่าที่ได้ 2 . เราสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์กับงานต่างๆได้อย่างไรบ้าง 3. บทบาทหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ในอนาคต น่าจะเป็นอย่างไร เขียน / พิมพ์ ลงในกระดาษประมาณ 2-3 หน้า ส่งในตู้ ภายในวันอังคารหน้า ก่อนเข้าเรียน


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google