งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. ความหมาย  เป็นซอฟท์แวร์  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์  สามารถวัดประสิทธิภาพในการทำงานได้  เรียกโปรแกรมอื่นๆให้ทำงานบนตัวของมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. ความหมาย  เป็นซอฟท์แวร์  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์  สามารถวัดประสิทธิภาพในการทำงานได้  เรียกโปรแกรมอื่นๆให้ทำงานบนตัวของมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

2 ความหมาย  เป็นซอฟท์แวร์  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์  สามารถวัดประสิทธิภาพในการทำงานได้  เรียกโปรแกรมอื่นๆให้ทำงานบนตัวของมัน บางครั้งเรียกว่า Platform  เป็นตัวเชื่อมระหว่างฮาร์ดแวร์และโปรแกรม ต่างๆ  เป็นตัวประสานงาน, ควบคุมการใช้ทรัพยากร, ปรับแต่ง, ป้องกัน ฯลฯ

3 ประวัติของ OS  เครื่องแรกชื่อว่า ENIAC  เริ่มแรกเป็นเครื่องขนาดใหญ่ อยู่ในห้องแอร์ มี คนคุมจำนวนมาก  ต้องใช้บัตรเจาะรูเป็นข้อมูลเข้า (Input)  มี Printer (Line Printer)  ไม่มี Monitor มีแต่ Control Panel ที่เป็น หลอดไฟต่างๆ  ทำงานได้ทีละงาน ส่งเป็นคำสั่งภาษาเครื่อง เท่านั้น ไม่มี OS 

4 ต่อมา  เริ่มมีระบบงานแบบ Batch โดยจะรวมงานมา ทำพร้อมๆกันเป็นกลุ่มของงาน  เริ่มมีการใช้ตัวแปลภาษา และโหลดอยู่ใน Memory  เริ่มมี OS อย่างง่ายๆ  Mainframe  เครื่องขนาดใหญ่

5 การทำงานของ Mainframe  ทำงานในลักษณะ Multi-user  แต่ละคนจะมีเครื่อง Terminal  เครื่องแม่เรียกว่า Host

6 คอมพิวเตอร์เริ่มเล็กลง  Mini Computer  IBM, Compaq, HP  ได้ประสิทธิภาพแต่ราคา ถูกกว่า  PC

7 ระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ  Standalone  Network –LAN,WAN,INTERNET  Centralized Network  Distributed System  Web-based  Real-time System  Parallel System

8 Discuss กลุ่ม  ให้นศ. แบ่งกลุ่มๆละประมาณ 5 คนเพื่อ อภิปรายเรื่องดังนี้ 1. การประชุมทางไกล 2.VDO ON Demand 3.Tele Banking 4.Virtual Library 5.Paperless Office - ให้ นศ. แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่ต้องการแล้ว นำเสนอว่า จะใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง คิด เท่าที่จะคิดได้

9 การบ้าน  ให้ น. ศ. ไปค้นคว้าข้อมูลดังนี้  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ค้นคว้า ให้มากที่สุดเท่าที่ได้  2. เราสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์กับงาน ต่างๆได้อย่างไรบ้าง  3. บทบาทหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ในอนาคต น่าจะ เป็นอย่างไร  เขียน / พิมพ์ ลงในกระดาษประมาณ 2-3 หน้า  ส่งในตู้ ภายในวันอังคารหน้า ก่อนเข้าเรียน


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. ความหมาย  เป็นซอฟท์แวร์  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์  สามารถวัดประสิทธิภาพในการทำงานได้  เรียกโปรแกรมอื่นๆให้ทำงานบนตัวของมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google