งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 2/50 รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex www.google or.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 2/50 รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex www.google or."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 2/50 รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex www.google or Yahoo หรือ เอกสารอื่นๆ ( ให้มีอ้างอิงประกอบทุกหัวข้อ ) 2. สร้างเอกสารรายงาน ตามหัวข้อที่ กำหนด 3. พร้อมส่ง File ( กำหนดวันส่ง พฤหัสบดีที่ 6 ธ. ค. 2550)

2 1. คอมพิวเตอร์ การศึกษา 2. ความหมาย ประเภท ของ เทคโนโลยีที่เลือก 3. ประโยชน์ และข้อจำกัด ของ เทคโนโลยีที่เลือก 4. บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือก นำมาใช้ 5. ผลกระทบต่อการศึกษา และการเรียนการสอนอย่างไร สรุป บทบาทของเทคโนโลยีที่ เลือกกับการศึกษา งานศึกษาค้นคว้า …. คะแนน

3 ตัวอย่างเรื่องที่ น่าสนใจ - e-Education - e-Book - e-Learning - e-Training - Cyber University - ระบบรักษาความ ปลอดภัย ในคอมพิวเตอร์ - Digital Sound - Digital Video - HDTV - Multimedi a - Second Life - Virus Computer

4 - CAI (Computer Assisted Instruction) - ระบบเครือข่ายไร้สาย (Willies Lan) - PDA (Personal Data Assistance) - Virtual Classroom or Virtual University - การส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูง (DSL), ดาวเทียม - การส่งข้อมูลด้วย ISDN, Optic Fiber ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและนำมาใช้ ในด้านการศึกษาได้

5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ - สื่อบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (CD or DVD, Card CD,MMc - Software ( Anti-Spyware, Security, Utilities, System) - Presentation (Printer, Monitor) - Hardware (CPU, RAM, Harddisk) คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ (Macintosh, Taplet PC, PDA, Super Computer)


ดาวน์โหลด ppt งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 2/50 รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex www.google or.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google