งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน อาคม หนูเหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสจ. ตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน อาคม หนูเหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสจ. ตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน อาคม หนูเหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสจ. ตรัง

2 “What is it? อะไรกัน นี่ ”

3 Your Topic Goes Here Your subtopic goes here กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน แล้วภาพนี้ล่ะ ?..................

4 แล้วกองนี้ล่ะ ?...............

5 มารู้จักขยะกันเถอะ มารู้จักขยะกันเถอะ

6 ขยะ คือ อะไร......... ขยะ คือ อะไร.........

7 ของเหลือทิ้งจากการใช้ สอยในกิจกรรมต่างๆ ใน ชีวิตประจำวันและการ ทำงานทั้งที่เป็นของกินและ ของใช้ ขยะ คือ.......

8 ใน 1 วัน เรา สร้างขยะอะไรกันบ้าง

9 ทราบไหมคะว่า “ ขยะ ” มีกี่ประเภท....

10 1. ขยะอินทรีย์ 2. ขยะรีไซเคิล 3. ขยะทั่วไป 4. ขยะอันตราย “ ขยะ ” มี 4 ประเภท

11 ตัวอย่างของ “ ขยะ ” แต่ละประเภท....

12 1. ขยะอินทรีย์ ขยะที่ประกอบด้วยซากพืช ซาก สัตว์ เศษ อาหาร กิ่งไม้ หญ้าแห้งสามารถย่อยสลายได้ และ เป็นที่นิยมนำมาทำปุ๋ยหมัก

13 2. ขยะรีไซเคิล ขยะที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อผลิตของใช้ใหม่หรือนำมาขายได้

14 3. ขยะทั่วไป ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆได้อีกและต้องนำไปสู่ระบบการกำจัดทิ้งเพียงอย่างเดียว

15 4. ขยะอันตราย ขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม

16 การเดินทางของ “ ขยะ ” แต่ละประเภท

17 เศษผัก เศษ อาหาร ซาก สัตว์ ขยะ อินทรีย์ ทำปุ๋ย หมัก / น้ำ หมัก ชีวภาพ / แก๊ส ชีวภาพ / อาหารสัตว์

18 การเดินทางของ “ ขยะ ” แก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษ ขยะ รีไซเคิล ธนาคารขยะ / ขายร้านรับ ซื้อของเก่า / รถซาเล้ง

19 การเดินทางของ “ ขยะ ” โฟม ถุงขนม เปลือกลูกอม ถุงพลาสติก ขยะ ทั่วไป กำจัด อย่าง ถูกวิธี

20 การเดินทางของ “ ขยะ ” หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดสารเคมี ผ้าพันแผล ขยะ อันตราย กำจัด อย่าง ถูก วิธี

21 “ ขยะ ” ในถังที่บ้านของเรา ( ในอดีต ) ขยะรีไซเคิล 42% ขยะย่อยสลายได้ 46 % ขยะทั่วไป 9% ขยะอันตราย 3%

22 “ ขยะ ” ในถังที่บ้านของเรา ( ปัจจุบัน ) ขยะรีไซเคิล 30% ขยะย่อยสลายได้ 64 % ขยะทั่วไป 3% ขยะ อันตราย 3%

23 อายุของ “ ขยะ ” อายุของ “ ขยะ ”

24 อายุของ “ ขยะ ” กระดาษเปลือกส้ม ถ้วยกระดาษ เคลือบ ก้นบุหรี่รองเท้าหนัง กระป๋อง อลูมิเนียม ถุงพลาสติกผ้าอ้อมเด็กโฟม 2 – 5 เดือน 6 เดือน 5 ปี 12 ปี 25 - 40 ปี 80 – 100 ปี 450 ปี 500 ปี นานมากๆๆๆๆๆ

25 ผลกระทบของ “ ขยะ ”

26 1. เกิดกลิ่นเหม็น 2. เกิดความสกปรก ไม่ สวยงาม 3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ แมลงนำโรค 4. น้ำเสียจากกองขยะอาจ ไหลปนเปื้อน ไปสู่แหล่งน้ำ ไปสู่แหล่งน้ำ 5. การเผาขยะ เกิดมลพิษ ทางอากาศ

27 มาช่วยลด “ ขยะ ” กัน เถอะ “ ขยะ ” กัน เถอะ

28 3 วิธี ช่วยลด “ ขยะ ” 3 วิธี ช่วยลด “ ขยะ ” 1. ใช้น้อย (Reduce) 2. ใช้ซ้ำ (Reuse) 3. นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

29 1. ใช้น้อย (Reduce) คือ การลดปริมาณการสร้างขยะ หรือลดขยะ ที่แหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันให้มี ขยะเกิดขึ้น น้อยที่สุด เช่น - ใช้สินค้าชนิดเติม : ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน - ลดการใช้วัสดุที่ย่อยยาก : โฟม ถุงพลาสติก - ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ : มีอายุ ยาวนาน - ใช้ภาชนะต่างๆ แทนถุงพลาสติก : ปิ่นโต ถุงผ้า ตะกร้า ตะกร้า

30 2. ใช้ซ้ำ (Reuse) คือ การใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุด เช่น - ใช้ทั้ง ทั้ง 2 หน้า - นำ มาใช้ซ้ำ - นำสิ่งของมาดัดแปลง ให้ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ให้ใช้ประโยชน์ได้ใหม่

31 จะช่วยลด ปริมาณขยะ ใน ชุมชน ได้อย่างไร

32 ตัวอย่างการนำขยะมูลฝอยไปใช้ ประโยชน์

33 Your Topic Goes Here Your subtopic goes here น้ำหมักชีวภาพจากเศษ อาหาร

34 Date Night Your subtitle goes here ปุ๋ยหมักจากขยะ อินทรีย์

35 Date Night Your subtitle goes here แก๊สชีวภาพขยะอินทรีย์

36 โต๊ะ - เก้าอี้จากกล่อง กระดาษลัง

37 จบการนำเสนอ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน อาคม หนูเหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสจ. ตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google