งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ Effective Microorganisms นาย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล 550510425 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณี และอัญมณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ Effective Microorganisms นาย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล 550510425 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณี และอัญมณีวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ Effective Microorganisms นาย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล 550510425 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณี และอัญมณีวิทยา http://202.143.154.189/blog/userfiles/image/pui.jpg

2 ปุ๋ยหมักชีวภาพคือ อะไร ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่าน กระบวนการหมักกับน้ำ เอนไซม์ ช่วยในการปรับปรุง ดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุใน ดินให้เป็นอาหารแก่พืช

3 ความสำคัญของ ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ด้านการเกษตร  1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง ในดิน และน้ำ  2. ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วน ซุย อุ้มน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น  3. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็น ธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ เลย โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการ ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์  4. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้ สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ ต้านทานโรค และแมลง  5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ทำให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น  6. ช่วยให้ผลผลิตคงทน เก็บรักษาไว้ได้นาน

4 ความสำคัญของ ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ด้านปศุสัตว์  1. ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสัตว์ ไก่ สุกร ได้ภายใน 24 ชม.  2. ช่วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ภายใน 1 - 2 สัปดาห์  3. ช่วยป้องกันโรคอหิวาห์และโรคระบาด ต่างๆ ในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะ และอื่นๆได้  4. ช่วยกำจัดแมลงวัน ด้วยการตัดวงจรชีวิต ของหนอนแมลงวัน ไม่ให้เข้าดักแด้เกิดเป็น ตัวแมลงวัน  5. ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์ แข็งแรง มีความต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง และอัตราการรอดสูง

5 ความสำคัญของ ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ด้านการประมง  1. ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้  2. ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ำ ซึ่งเป็น อันตรายต่อสัตว์น้ำ  3. ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆในปลา กบ จระเข้ ฯลฯ ได้  4. ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อ ช่วยให้เลนไม่ เน่าเหม็น สามารถนำไปผสมเป็นปุ๋ยหมัก ใช้ กับพืชต่างๆ ได้ดี

6 ความสำคัญของ ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม  1. ช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และ สถาน - ประกอบการทั่วไป  2. ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การ เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน ต่างๆ  3. ปรับสภาพของเสีย เช่น เศษอาหารจาก ครัวเรือนให้เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์ และการเพาะ - ปลูกพืช  4. กำจัดขยะด้วยการย่อยสลายให้มีจำนวน ลดน้อยลง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  5. ช่วยปรับสภาพอากาศที่เสียให้สดชื่น และ มีสภาพดีขึ้น

7 ปุ๋ยหมักชีวภาพใน สูตรต่างๆ https://sites.google.com/site/banrainarao /knowledge/biofer_11

8 สูตรที่ 1 คุณสมยศ รักษา วงศ์ วิธีผสม : ผสมส่วนผสม เข้าด้วยกันทิ้งไว้ 7 วัน ( น้ำหมักจะเริ่มเป็นสี น้ำตาลไหม้ มีกลิ่นหอมอม เปรี้ยว ถ้าน้ำหมัก มีสี น้ำตาลอ่อน และกลิ่นบูด แสดงว่าใส่น้ำตาลไม่พอ ให้เพิ่มกากน้ำตาลลงไป อีก กลิ่นบูดจะค่อยๆ หายไปหมักต่อไปเรื่อยๆ ) ตวงน้ำหมักใส่ขวดหรือ ภาชนะเก็บในที่มืด ใน ห้องธรรมดาจะเก็บไว้ได้ นาน 6 เดือน ถึง 1 ปี ส่วนผสม : o ผัก o ผลไม้ หรือเศษ อาหารเหลือทิ้ง 1 ส่วน o กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน

9 สูตรที่ 1 คุณสมยศ รักษา วงศ์ การประยุกต์ใช้กับพืชการเกษตร o ข้าว ในพื้นที่นาข้าว 1 ไร่ ใส่ปุ๋ยชีวภาพ ( ปุ๋ยแห้ง ) 200 ก. ก. o ผักสวนครัว o ไม้ผลและไม้ยืนต้น o การแก้ปัญหาวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี o การปศุสัตว์

10 สูตรที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 2. น้ำหมักชีวภาพจากเศษ ซากพืช o ส่วนผสม : เศษพืช 3 ส่วน น้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล 1 ส่วน o วิธีทำ : นำส่วนผสม รวมกันหมักทิ้งไว้นาน 3 เดือน 1. น้ำหมักชีวภาพจากปลา o ส่วนผสม : เนื้อปลา น้ำกรดเข้มข้น 3% กากน้ำตาล 20% และ หัวเชื้อจุลินทรีย์ o วิธีทำ : นำมาผสม รวมกันหมักทิ้งไว้ 1 เดือน นำมากรองกาก มาทำปุ๋ย และน้ำไป ฉีดพ่น

11 สูตรที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 3. น้ำหมักสมุนไพร 3.1 พืชผักสวนครัว ส่วนผสม : เมล็ดสะเดา 2 ก. ก หัวข่าแก่ 1 ก. ก. ตะไคร้ หอม 1 ก. ก. และน้ำหมักชีวภาพ 10 ลิตร วิธีทำ : นำส่วนผสมมาผสมรวมกัน 3.2 สวนไม้ผล ส่วนผสม : เมล็ดสะเดา 2 ก. ก หัวข่าแก่ 1 ก. ก. ตะไคร้ หอม 1 ก. ก. และน้ำหมักชีวภาพ 20 ลิตร วิธีทำ : นำมาผสมรวมกันทั้งหมดทิ้งไว้ 1 คืน แล้วใช้ ผ้ากรองมาใช้ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ Effective Microorganisms นาย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล 550510425 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณี และอัญมณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google