งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมธี ชุ่มศิริ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี. • ส่งบริษัทนำไป กำจัด ขยะติดเชื้อ • เข้าบ่อบำบัดน้ำ เสีย น้ำเสีย • ส่งเทศบาลนำไป กำจัด ขยะทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมธี ชุ่มศิริ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี. • ส่งบริษัทนำไป กำจัด ขยะติดเชื้อ • เข้าบ่อบำบัดน้ำ เสีย น้ำเสีย • ส่งเทศบาลนำไป กำจัด ขยะทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมธี ชุ่มศิริ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

2

3 • ส่งบริษัทนำไป กำจัด ขยะติดเชื้อ • เข้าบ่อบำบัดน้ำ เสีย น้ำเสีย • ส่งเทศบาลนำไป กำจัด ขยะทั่วไป

4 ขยะมี ประโยชน์ ขยะไม่มี ประโยชน์

5 ขยะ แห้งที่ นำมา รี ไซเคิล ขยะ แห้งที่ เป็น สารอิน ทรีย์ ขยะเปียก ที่เป็นเศษ อาหาร ศูนย์เรียนรู้การ จัดการของเสีย

6

7

8 •นำของเสียที่เป็นเศษอาหารมาทำให้เกิดประโยชน์ •เพื่อลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม •เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันบริหารจัดการขยะด้วย การมองของเสียให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

9 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็น กระบวนการทางธรรมชาติ ที่อาศัยการทำงาน ของจุลินทรีย์จำพวกที่ไม่ชอบออกซิเจน ซึ่ง จุลินทรีย์แบบไม่ชอบออกซิเจนนั้นมี 2 พวก คือ พวกที่สร้างมีเทน และ (Methanogenic bacteria) พวกที่ไม่สร้างมีเทน (Non-methanogenic bacteria) โดยจุลินทรีย์ประเภทสร้างมีเทนนี้จะ ใช้สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนเป็น สารอาหาร และให้ผลผลิตเป็นก๊าซมีเทน ( สูตร โมเลกุล CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( สูตรโมเลกุล CO2) เป็นหลัก โดยมีก๊าซอื่นๆใน ปริมาณเล็กน้อยเช่น ก๊าซไข่เน่า หรือ ก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ( สูตรโมเลกุล H2S)

10

11  2.ถังเก็บก๊าซ  ถังขนาด 200 ลิตร  ถังขนาด 150 ลิตร  ท่อและสายยาง  เข็มขัดรัดท่อ  ข้อต่อและวาวล์  1. ถังหมัก  ช่องเติมเศษอาหาร  ท่อปล่อยแก๊ส  ท่อปล่อยตะกอน

12

13  ใส่ขี้หมูเปียกหรือแห้งลงในถังประมาณ 15 เซนติเมตร เติมน้ำครึ่งถัง แค่พอท่วม คนให้เข้ากันให้ขี้หมูละลายน้ำ เป็นเลนดำๆ  หมักไว้ 7-10 วัน เพื่อให้เชื้อได้รับความชื้น และขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  ครบ 1 สัปดาห์ เติมน้ำเพิ่มให้เต็ม จะสังเกตเห้นถัง ลอยเก็บก๊าซลอยสูงขึ้น เกิดจากการไล่ลมออกจากถัง หมัก ให้ระบายลมออกจนถังจมสนิท

14

15  จากนั้นให้สังเกตดู ถ้าถังเริ่มลอยสูงขึ้นอีกครั้งแสดงว่า ก๊าซเริ่มเกิดแล้ว ให้ใส่เศษอาหารวันละไม่เกิน 1 กิโลกรัม ใส่เศษอาหารไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ อัตราการเกิดก๊าซจะเริ่มคงที่ จะมีกลิ่นเหมือนน้ำก้นคลอง ให้เพิ่มปริมาณเศษอาหาร แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อวัน  สังเกตปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นและกลิ่น หากมีกลิ่น เหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเติมอาหารมากเกินไป แบคทีเรีย จะไม่ทำงาน ให้หยุดเติมเศษอาหาร

16  หากทิ้งไว้ยิ่งมีกลิ่นเปรี้ยวรุนแรงขึ้นแสดงว่าเศษ อาหารเกินไปมาก ทำให้เกิดการเป็นกรดสูงกว่า ต้องทำการปรับระบบ  วิธีการช่วยปรับระบบ ควรเติมปูนขาวประมาณ 1 กระป๋องนมข้นหวานวันละ 1 ครั้ง คนให้ทั่วๆถัง เป็นการปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้เป็น กลาง จนกว่าจะเริ่มเกิดก๊าซใหม่ แต่อย่าเติม มากเกินไปเพราะจะทำให้ไม่เกิดก๊าซได้เช่นกัน

17  อาหารที่เหมาะต่อการทำให้เกิดก๊าซในระยะแรก คือ อาหารพวกที่ผ่านการหมักย่อยมาบ้างแล้ว เช่น นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว แกงบูด แกง หน่อไม้ กากถั่วเหลือง ข้าวสุกบูด มะละกอ กล้วย  หลังจากการหมักและเกิดแก๊ส แล้ว 2 เดือน ใส่ เศษอาหารอื่นๆ ก็จะเกิดแก๊สได้ง่าย เพราะมี แบคทีเรียที่ทำงานได้เต็มที่แล้ว

18  หลังจากใช้ก๊าซหมดแล้วให้เติมเศษอาหารวันละ 3 กิโลกรัมทุกวันแล้วคนให้เท่ากัน  เมื่อใช้ไปประมาณ 3-4 เดือน ให้สังเกตดูว่ามีตะกอน มากเกินไปหรือไม่ หากมีตะกอนมากเกินไปให้นำ ตะกอนเก่าด้านล่างออกบางส่วนเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับ ใส่เศษอาหารใหม่ได้ ตะกอนที่ได้สามารถนำไปใช้เป็น ปุ๋ย หรือนำตะกอนเก่าไปเป็นหัวเชื้อขยายในถังใหม่ได้  หากไม่เกิดก๊าซ ให้นำกากตะกอนไปใส่โคนต้นไม้ได้ ใช้เป็นปุ๋ยได้ดี ประมาณ 1 ปี ให้ล้างถังและทาสีป้องกัน สนิม อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ข้อต่อ อาจเปลี่ยนเป็น แบบพลาสติกเพื่อป้องกันสนิม

19 หากถังเก็บก๊าซไม่สูงเพิ่มขึ้น  ถังมีการรั่ว ให้ตรวจสอบทุกจุดและยาปิดให้สนิท  ขี้หมูที่ใช้ ไม่มีเชื้อ อาจเนื่องจากเป็นขี้หมูเก่า หรือ เชื้อตาย เพราะถูกสารเคมีจากการล้างพื้นในฟาร์ม หรือ ถูกแดดนาน (ควรมีการทดสอบเชื้อในขี้หมูที่ นำมาใช้ก่อน)  ใส่น้ำมากเกินไป  มีน้ำค้างอยู่ในสายยางส่งก๊าซขวางการไหลของแก๊ส

20

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เมธี ชุ่มศิริ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี. • ส่งบริษัทนำไป กำจัด ขยะติดเชื้อ • เข้าบ่อบำบัดน้ำ เสีย น้ำเสีย • ส่งเทศบาลนำไป กำจัด ขยะทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google