งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการโรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ ชุมชน รพศ. ลำปางร่วมกับสนง. สสอ. เมืองลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการโรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ ชุมชน รพศ. ลำปางร่วมกับสนง. สสอ. เมืองลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการโรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ ชุมชน รพศ. ลำปางร่วมกับสนง. สสอ. เมืองลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

2 วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 1. เพื่อให้โรงพยาบาลและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็น เขตปลอดบุหรี่ทุกแห่ง 2. เพื่อให้มีโครงการโรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ขยายสู่ชุมชนโดยมี บุคลากรทางด้านสาธารณสุข เป็นแกนนำ 3. เพื่อให้มีการจัดตั้งเครือข่าย ปลอดบุหรี่ในชุมชน

3 การดำเนินงาน / กิจกรรม ชี้แจง จนท. ในรพศ./ รพ. สต. ใน การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ส่วนราชการ / ประชาชนรับทราบ จัดตั้งแนวร่วมโครงการปลอด บุหรี่ในชุมชน / ส่วนราชการ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการทั้ง ใน รพศ./ รพ. สต./ ส่วนราชการ รายงานกิจกรรมตามลำดับ

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ในรพศ./ รพ. สต.

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการประชาสัมพันธ์โครงการสู ส่วนราชการ / ชุมชน

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการปลอด บุหรี่ในส่วนราชการอื่นๆ

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการปลอด บุหรี่ในส่วนราชการอื่นๆ

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการปลอดบุหรี่ ในสถานประกอบการ

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการปลอด บุหรี่ในสถานที่สำคัญ

10 ด้วยความปรารถนาดีจากรพ ศ. ลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เมืองลำปาง


ดาวน์โหลด ppt โครงการโรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ ชุมชน รพศ. ลำปางร่วมกับสนง. สสอ. เมืองลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google