งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน
โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน รพศ.ลำปางร่วมกับสนง.สสอ.เมืองลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

2 วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1.เพื่อให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นเขตปลอดบุหรี่ทุกแห่ง 2.เพื่อให้มีโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ขยายสู่ชุมชนโดยมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นแกนนำ 3.เพื่อให้มีการจัดตั้งเครือข่ายปลอดบุหรี่ในชุมชน

3 การดำเนินงาน/กิจกรรม
ชี้แจง จนท.ในรพศ./รพ.สต.ในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ส่วนราชการ/ประชาชนรับทราบ จัดตั้งแนวร่วมโครงการปลอดบุหรี่ในชุมชน/ส่วนราชการ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการทั้งใน รพศ./รพ.สต./ส่วนราชการ รายงานกิจกรรมตามลำดับ

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในรพศ./รพ.สต.

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการประชาสัมพันธ์โครงการสูส่วนราชการ/ชุมชน

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการปลอดบุหรี่ในส่วนราชการอื่นๆ

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการปลอดบุหรี่ในส่วนราชการอื่นๆ

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการปลอดบุหรี่ในสถานประกอบการ

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการดำเนินงานโครงการปลอดบุหรี่ในสถานที่สำคัญ

10 ด้วยความปรารถนาดีจากรพศ.ลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
ด้วยความปรารถนาดีจากรพศ.ลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง


ดาวน์โหลด ppt โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google