งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว

2 อ. เมืองเพชรบูรณ์ แบ่งเป็น 17 ตำบล 17 ชุมชน 233 หมู่บ้าน 63,648 ครัวเรือน ประชา กร 212,0 26 คน

3 แผนการจัดตั้งชมรมสายใย รักแห่งครอบครัว 1. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด กุมารเวชกรรม สาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแนวทาง การจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว ตลอดจน วัตถุประสงค์ และ กิจกรรมต่างๆ ในชมรม

4 แผนการจัดตั้งชมรมสายใย รักแห่งครอบครัว 2. จัดทำโครงการ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว และคัดเลือกแกนนำ ในการ จัดตั้งชมรม เป้าหมาย 24 แห่ง ( ทุก ศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขต อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ )

5 แผนการจัดตั้งชมรมสายใย รักแห่งครอบครัว 3. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของชมรม โดยเน้นครอบครัว ( พ่อ - แม่ ) หลังคลอด และผู้ที่สนใจที่มีความตั้งใจที่จะเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่

6 แผนการจัดตั้งชมรมสายใย รักแห่งครอบครัว 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7 แผนการจัดตั้งชมรมสายใย รักแห่งครอบครัว 5. จัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการสู่ ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

8 แผนการจัดตั้งชมรมสายใย รักแห่งครอบครัว 6. ติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม สายใยรักของครอบครัว ทั้ง 24 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google