งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณกานดา นิลฉวี นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม แม่อาสา ค่ายตากสิน ให้แก่ผู้มาศึกษาดู งานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 18 มิ. ย.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณกานดา นิลฉวี นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม แม่อาสา ค่ายตากสิน ให้แก่ผู้มาศึกษาดู งานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 18 มิ. ย.2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณกานดา นิลฉวี นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม แม่อาสา ค่ายตากสิน ให้แก่ผู้มาศึกษาดู งานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 18 มิ. ย.2548

2 การถอดบทเรียนการเกิดขึ้นของ แม่อาสากลุ่มนมแม่ 5 ต. ค.2548 ที่สำนักงานกองทุน สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ( สสส.) ได้รับเกียรติ ในการเข้าร่วมวิจัย ของ ส. ส. ส. เพื่อศึกษาการเกิดขึ้น ของแม่อาสากลุ่มนมแม่ ของ จ. จันทบุรี ถอดบทเรียนกับศูนย์นมแม่แห่ง ประเทศไทย 6 ม, ค.50

3 ร. ท. วิทยา งามการ นำเสนอแนวทางการก่อตั้งแม่ อาสาในกองพัน ทหารราบที่ 2 ฯ ค่ายตากสิน ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม. เมื่อ 30 ก. ค.2548

4 กิจกรรมเสวนา

5 ถ่ายภาพกับคุณลอร่า กลุ่มนมแม่

6 ตัวแทน กลุ่มแม่อาสาค่ายตากสิน รวบรวมขวด เก็บตุน น้ำนมแม่มอบให้แก่พ. ญ. สุภรณ์ สมหล่อ หัวหน้า กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

7 ผลงานของแม่อาสากลุ่มนมแม่ในปี 2549 1. การรณรงค์การสร้างเครือข่ายแม่อาสา ใน ชุมชน 5 สถานีอนามัย ใน เขต อ. เมือง จ. จันทบุรี สอ. ท่าช้าง จันทนิมิต เกาะขวาง หนองบัว คลองนารายณ์ 2. นำเสนอผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการก่อตั้ง แม่อาสาให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 11 โรงพยาบาลชุมชน ใน จ. จันทบุรี รพ. สิริเวช ร. พ. กรุงเทพพัทยา 15 พ. ค., 22. พ. ค.2549

8 คุณมยุราโภชะเจริญ สาธิตการป้อนนม ด้วยถ้วยที่สถานีอนามัย ต. ท่าช้าง จ. จันทบุรี

9 “ บรรยายสรุปบนเวที ทำไมต้องนมแม่ ” ที่ สถานีอนามัย ต. ท่าช้าง จ. จันทบุรี

10 คุณกานดา นิลฉวี ให้คำแนะนำ ประโยชน์ของนมแม่ กับแม่หลังคลอดที่ สถานีอนามัย ต. หนองบัว อ. เมือง จ. จันทบุรี


ดาวน์โหลด ppt คุณกานดา นิลฉวี นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม แม่อาสา ค่ายตากสิน ให้แก่ผู้มาศึกษาดู งานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 18 มิ. ย.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google