งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดองค์ประกอบภาพ ครู สุนิสา เมืองมาน้อย. การจัดองค์ประกอบ ภาพที่มีวัตถุสิ่งของ ครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อ ความหมายถึงผู้รับได้ ถูกต้องตรงกับเจตนาของผู้สื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดองค์ประกอบภาพ ครู สุนิสา เมืองมาน้อย. การจัดองค์ประกอบ ภาพที่มีวัตถุสิ่งของ ครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อ ความหมายถึงผู้รับได้ ถูกต้องตรงกับเจตนาของผู้สื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดองค์ประกอบภาพ ครู สุนิสา เมืองมาน้อย

2 การจัดองค์ประกอบ ภาพที่มีวัตถุสิ่งของ ครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อ ความหมายถึงผู้รับได้ ถูกต้องตรงกับเจตนาของผู้สื่อ

3 1. รูปทรง (Form) 2. มิติ รูปร่าง ลักษณะ 3. ความสมดุล ที่เท่ากัน 4. ความสมดุล ที่ไม่เท่ากัน 5. ฉากหน้า 6. ฉากหลัง 7. กฏสามส่วน 8. เส้นนำ สายตา 9. เน้นด้วย กรอบภาพ 10. เน้น รูปแบบ ซ้ำซ้อน

4 1. มีการจัดวางโครงสร้างให้ได้ รูปทรงที่สวยงาม สิ่งนั้น ประกอบด้วย คน วัตถุ สิ่งของ 2. จัดวางให้เกิดเป็นรูปทรง ต่างๆ เช่น รูปทรง สามเหลี่ยม ทรงกลม รูปทรง ตัวที (T) หรือตัวเอส (S) 3. ให้ความรู้สึก สง่างาม มั่นคง

5

6 1. ตรงข้ามกับรูปทรง 2. เน้นให้เห็นเป็นภาพ 2 มิติ คือ ความกว้างกับความยาว 3. ไม่ให้เห็นรายละเอียดของ ภาพ หรือที่เรียกว่าภาพเงา ดำ 4. เป็นภาพที่ดูแปลกตา น่าสนใจ ลึกลับให้อารมณ์ และสร้างจินตนาการ ในการ ในการดูภาพได้ดี นิยม ถ่ายภาพในลักษณะย้อน แสง

7

8 1. เป็นการจัดองค์ประกอบ ภาพเพื่อให้ภาพดูนิ่ง สง่า งาม น่าศรัทธา 2. เน้นการให้น้ำหนักรูป รูปทรงซ้ายขวาเท่ากัน 3. ดูธรรมดา ไม่สะดุดตาเท่าใด นัก แต่ก็มีเสน่ห์และความ งามในตัว

9

10 1. วัตถุทั้งสองข้าง มีขนาดและ รูปร่างที่แตกต่างกัน แต่ สมดุลด้วยปัจจัยต่าง ๆ กัน เช่น สี รูปทรง ท่าทางฉาก หน้า ฉากหลัง ฯลฯ 2. ภาพดูน่าสนใจกว่าแบบ สมดุลที่เท่ากัน แต่ ความรู้สึกที่มั่นคงจะ น้อย กว่า

11

12 1. เรามักใช้ฉากหน้าเป็นตัว ช่วยให้เกิดระยะ ใกล้ ไกล หรือมีมิติขึ้น 2. ทำให้ภาพดูน่าสนใจ บางครั้งอาจใช้กิ่งไม้ วัตถุ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับ กล้องมาบังเพื่อช่วยเน้นจุด สนใจ ดูเด่นขึ้น และไม่ให้ ภาพมีช่องว่างเกินไป

13

14 1. พื้นหลังของภาพก็มี ความสำคัญหากเลือกที่ น่าสนใจ กลมกลืน หรือช่วย ให้สิ่งที่ต้องการเน้นเด่น ขึ้นมา 2. ควรเลือกฉากหลังที่ กลมกลืน ไม่ทำให้จุดเด่น ของภาพด้อยลง หรือมา รบกวนทำให้ภาพนั้นขาด ความงามไป

15

16 1. เป็นการจัดภาพที่นิยมมาก ที่สุด 2. ภาพดูมีชีวิตชีวา ไม่จืดชืด การจัดภาพโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 3. การวางจุดสนใจของภาพจะ เลือกวางใกล้ ๆ หรือ ตรงจุด 4 จุดนี้จุดใดจุด หนึ่ง 4. โดยหันหน้าของวัตถุไปใน ทิศทางที่มีพื้นที่ว่างมากกว่า ทำให้ภาพดูเด่น ไม่อึดอัด ไม่แน่น หรือหลวมจนเกินไป

17

18 1. เป็นการจัดภาพที่ใช้เส้นที่ เกิดจากวัตถุ หรือสิ่ง อื่น ๆ ที่มีรูปร่างลักษณะใกล้เคียง กัน เรียงตัวกันเป็นทิศทาง ไปสู่จุดสนใจ 2. ช่วยให้วัตถุที่ต้องการเน้นมี ความ เด่นชัดและน่าสนใจ ยิ่งขึ้น

19

20 1. การจัดให้ฉากหน้าหรือ ส่วนประกอบอื่นล้อมกรอบ จุดเด่น เพื่อลดพื้นที่ว่าง 2. ทำให้ภาพกระชับ น่าสนใจ

21

22 เป็นการจัดภาพที่มีรูปร่าง ลักษณะ ที่คล้าย ๆ กันวางเป็น กลุ่มทำให้ภาพดูสนุก สดชื่น และมีเสน่ห์แปลกตา

23

24 1. จับคู่กับเพื่อน ( ใช้คู่เดิมจากชั่วโมงที่แล้ว ) 2. จับฉลากเพื่อรับหัวข้องาน (1 คู่จะได้รับ 2 หัวข้อ ) 3. เข้าเครือข่ายการเรียนรู้ ตอบประเด็นสัปดาห์ที่ 4 นักเรียนชั้น ม. 5/…. สืบค้นรูปภาพ 1. ชื่อ......... นามสกุล..... เลขที่ คู่กับ ชื่อ........ นามสกุล........ เลขที่ 2. ชื่อภาพ 3. ภาพ ( เมื่อเพื่อนโพสตอบเรียบร้อยแล้ว อีกคนที่คู่กันไปตอบใต้โพส เพื่อน เพื่อยืนยันว่าเราช่วยเพื่อนทำ ) 4. นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้จาก ใบความรู้ที่ 4 การจัดองค์ประกอบภาพ ใส่สมุดไม่น้อยกว่า 7 บรรทัดส่งท้ายชั่วโมง ใบความรู้ที่ 4 การจัดองค์ประกอบภาพ


ดาวน์โหลด ppt การจัดองค์ประกอบภาพ ครู สุนิสา เมืองมาน้อย. การจัดองค์ประกอบ ภาพที่มีวัตถุสิ่งของ ครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อ ความหมายถึงผู้รับได้ ถูกต้องตรงกับเจตนาของผู้สื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google