งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปร่าง และ รูปทรง. รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มี ความกว้างกับความยาว ไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่ แสดงพื้นที่ขอบเขต ของรูปต่าง ๆ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปร่าง และ รูปทรง. รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มี ความกว้างกับความยาว ไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่ แสดงพื้นที่ขอบเขต ของรูปต่าง ๆ เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปร่าง และ รูปทรง

2 รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มี ความกว้างกับความยาว ไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่ แสดงพื้นที่ขอบเขต ของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูป สามเหลี่ยม หรือ รูปอิสระ ที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่า แสดงปริมาตรหรือมวล

3 รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดง ความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มี มวลสาร ที่เกิดจากการใช้ ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของ รูปทรง หลายรูปรวมกัน

4 รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัหรือ คำนวณได้ง่าย มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้าง ของมนุษย์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรง ของสิ่งที่มนุษย์ประดิษคิดค้น อย่างมีแบบแผน แน่นอน เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องบิน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยระบบ อุตสาหกรรม ก็จัดเป็นรูปเรขาคณิต เช่นกัน รูปเรขาคณิตเป็นรูป ที่ให้โครงสร้าง พื้นฐานของรูปต่าง ๆ ดังนั้น การสร้างสรรค์รูปอื่น ๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิต ให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน

5 รูปอินทรีย์ (Organic Form) เป็นรูปของสิ่ง ที่มีชีวิต หรือ คล้ายกับสิ่งมีชีวิต ที่สามารถ เจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือ เปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่น รูปของคน สัตว์ พืช

6 รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบ เรขาคณิต หรือแบบอินทรีย์ แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล และการกระทำจากสิ่งแวดล้อม เช่น รูปก้อน เมฆ ก้อนหิน หยดน้ำ ควัน ซึ่งให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมี ลักษณะ ขัดแย้งกับ รูปเรขาคณิต แต่กลมกลืน กับรูปอินทรีย์ รูปอิสระ อาจเกิดจากรูปเรขาคณิต หรือรูปอินทรีย์ ที่ถูกกระทำ จนมีรูปลักษณะ เปลี่ยนไปจากเดิมจน ไม่เหลือสภาพ เช่น รถยนต์ที่ถูกชนจนยับเยินทั้ง คัน เครื่องบินตก ตอไม้ที่ถูกเผาทำลาย หรือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุ พัง

7 แม้รูปร่างจะแตกต่างกันก็มี ความสัมพันธ์กันได้นะคะ

8 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง เมื่อนำรูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล้กันรูป เหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ดึงดูดหรือผลักไส ซึ่งกันและกัน การประกอบกันของรูปทรงอาจ ทำได้โดย ใช้รูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรงที่ต่อเนื่องกัน รูปทรงที่ซ้อนกัน รูปทรง ที่ผนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหากัน รูปทรงที่สานเข้าด้วยกัน หรือ รูปทรงที่บิดพัน กันการนำรูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ และรูป อิสระมาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้รูปลักษณะ ใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

9 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รูปร่าง และ รูปทรง. รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มี ความกว้างกับความยาว ไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่ แสดงพื้นที่ขอบเขต ของรูปต่าง ๆ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google