งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่ Visual Art Online การเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ บทเรียนออนไลน์ ภายใน เว็บประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ และมี การเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่ Visual Art Online การเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ บทเรียนออนไลน์ ภายใน เว็บประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ และมี การเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่ Visual Art Online การเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ บทเรียนออนไลน์ ภายใน เว็บประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ และมี การเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชา ทัศนศิลป์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ หน่วยการ เรียนรู้ของ เส้น นักเรียนสามารถเรียนรู้จาก ไฟล์ VDO โดย ครูผู้สอนและสามารถ ปฏิบัติงานได้

2

3

4

5 Read to Learn

6 นักเรียนคลิกเพื่อศึกษา การสอนของครู

7 เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของ จุด หรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กัน ไป ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติ เดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทำ หน้าที่เป็นขอบเขต ของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรง ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้าง ของรูปร่างรูปทรง เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ ความหมาย แสดง ความรู้สึก และอารมณ์ ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็น รูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้น โค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมี ชื่อเรียกต่าง ๆ และให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่าง PDF

8 1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความ สูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็น สัญลักษณ์ของความซื่อตรง 2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซ็ก แบบฟันปลา ให้ ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มี ระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล PDF

9 6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตใน ทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะ เห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด 7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลัง ความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยน ทิศทาง ที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง 8. เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเครียด PDF

10

11 ความสำคัญของเส้น 1. ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วน ๆ 2. กำหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง ทำให้เกิดเป็น รูปร่าง (Shape) ขึ้นมา 3. กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ทำให้มองเห็น รูปทรง (Form) ชัดขึ้น 4. ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น 5. ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ

12

13 นักเรียนคลิกเพื่อศึกษา การสอนของครู Script 1 vdo.wmv ครูอธิบายเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เรื่อง เส้น โดยอุปกรณ์มีดังนี้ กระดาษ 80 แกรม ดินสอ ยางลบ สีเมจิกสีดำ

14 นักเรียนคลิกเพื่อศึกษา การสอนของครู Script 2vdo.wmv ครูสอนเรื่องการ สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะจากเส้น โดยมีวิธีการทำงานและ ตัวอย่างผลงานให้ นักเรียนดู

15 นักเรียนคลิกเพื่อศึกษา การสอนของครู Script 3vdo.wmv ครูสอนวิธีการส่งงานโดยอธิบายดังนี้ 1. ให้นักเรียนเซฟงานเป็นขั้นตอนโดยเริ่ม จากเข้าไปที่ File และเข้าไปที่ Saves As เสร็จแล้วตั้ง ชื่อ File เป็นชื่อนักเรียนเพื่อ save ลงใน My picture 2. ส่ง File งานที่เซฟ ส่งผ่านทาง e-mail ของ kumail โดยส่งมาที่ g521765059@ku.ac.th ตรงนี้ นักเรียนควรตรวจสอบให้เรียบร้อย g521765059@ku.ac.th

16

17

18

19

20

21

22

23 Gallery เป็น folder ที่ เก็บ ผลงานนักเรียนที่ทำเสร็จ สมบูรณ์และ ผ่านการตรวจให้คะแนน เรียบร้อยแล้ว ใน Gallery นั้น จะมี รูปภาพของ นักเรียนและคำวิจารณ์ ผลงานจาก ครูผู้สอน

24 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ ส่วนของ ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือที่ มีอยู่ในเว็บการเรียนการสอน นักเรียน สามารถ Click ในส่วนที่ ครูหามาให้ หรือเข้า Google เพื่อค้นหา เอง thammadee.com/People_Tencycloped ia1.html http://www.google.co.th/

25 MailTO


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่ Visual Art Online การเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ บทเรียนออนไลน์ ภายใน เว็บประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ และมี การเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google