งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 : Character and Fonts Ukrit Marang. มาตรฐานของตัวอักษร •ASCII – รองรับภาษาอังกฤษ (256 ตัว ) •Unicode – พัฒนาเพื่อการใช้งานที่เป็นสากล รองรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 : Character and Fonts Ukrit Marang. มาตรฐานของตัวอักษร •ASCII – รองรับภาษาอังกฤษ (256 ตัว ) •Unicode – พัฒนาเพื่อการใช้งานที่เป็นสากล รองรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 : Character and Fonts Ukrit Marang

2 มาตรฐานของตัวอักษร •ASCII – รองรับภาษาอังกฤษ (256 ตัว ) •Unicode – พัฒนาเพื่อการใช้งานที่เป็นสากล รองรับ ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ – เป็นรหัสขนาด 16 bit(65,536 ตัว ) – ผู้พัฒนา ISO (International Organization for Standardization) – ตัวอย่าง Latin,Greek,Chinese,Japanese,Thai etc...

3 รูปแบบและลักษณะของตัวอักษร • ประเภท (Category) • ตระกูล (Family) • ชื่อเฉพาะ (Face)

4 ประเภท (Category) •Serif : เป็นเส้นคล้ายๆ ขีดเหลี่ยม •Sans-Serif : นิยมใช้เขียนเว็บ รูปร่างมน กลม สวยงาม •Monospaced : ขนาดความกว้างของ ตัวอักษรเท่ากันหมด •Script : แหล่งรวมทุกๆชนิด มีลักษณะพิเศษ เฉพาะเช่น มีจุด มีหาง คล้ายๆ กับลายมือ

5 ตระกูล (Family)

6 ชื่อเฉพาะ (Face)

7 ลักษณะของตัวอักษร •Alignment •Border •Font Size •Colors •Text

8 LD nlp Serif Base line Shoulder Cap heig ht Point size Mean line Ascender Desender Set Width X-height โครงสร้างตัวอักษร ภาษาอังกฤษ

9 การใช้งานตัวอักษรและรูปแบบ ตัวอักษรใน Multimedia • ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กต้องชัดเจนและอ่าน ง่าย • ข้อความที่ควรเน้นควรมีลักษณะแตกต่างจาก ธรรมดา • จัดช่องว่างให้เหมาะสมและอ่านง่าย • จัดขนาดตัวอักษรตามลำดับความสำคัญของ ข้อความ • หัวข้อที่ใช้ตัวอักษรใหญ่ควรเว้นระยะช่องไฟ ที่ให้ความรู้สึกที่ไม่ติดกัน หรือห่างเกินไป • จัดสีข้อความให้อ่านง่าย • ใช้วิธีการ Anti-Aliasing กับหัวข้อที่เป็น อักษรขนาดใหญ่

10 การใช้งานตัวอักษรและรูปแบบ ตัวอักษรใน Multimedia( ต่อ ) • การจัดกึ่งกลางบรรทัด ไม่ควรทำติดต่อกัน หลายบรรทัด • ภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เล็กให้ เหมาะสม • เน้นจุดสนใจใส่แสงและเงา หรือวางบน พื้นที่ๆเป็นจุดสนใจ • ใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่าย

11 สัญลักษณ์และภาพ การสร้างภาพแทนข้อความเพื่อการ ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อสร้างจุด สนใจและช่วยในการจดจำ สร้างความ กลมกลืนได้อย่างเหมาะสม

12 สัญลักษณ์การสื่อสารบนเครือข่าย •:-) ยิ้มธรรมดา •;-) ยิ้มและขยิบ ตา •:-| ไม่สนใจ •:-> กรี๊ดอย่าง แรง •:-( หน้าบึ้ง •8-) ตื่นเต้น •:-D ประหลาด ใจ •:-/ อาการงง

13 สัญลักษณ์การับ - ส่งข้อความ ไปข้างหน้า ไปข้างหลัง ไปบทต่อไป ไปบทที่ผ่านมา


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 : Character and Fonts Ukrit Marang. มาตรฐานของตัวอักษร •ASCII – รองรับภาษาอังกฤษ (256 ตัว ) •Unicode – พัฒนาเพื่อการใช้งานที่เป็นสากล รองรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google