งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 : Character and Fonts

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 : Character and Fonts"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 : Character and Fonts
Ukrit Marang

2 มาตรฐานของตัวอักษร ASCII Unicode รองรับภาษาอังกฤษ (256 ตัว)
พัฒนาเพื่อการใช้งานที่เป็นสากล รองรับตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นรหัสขนาด 16 bit(65,536 ตัว) ผู้พัฒนา ISO (International Organization for Standardization) ตัวอย่าง Latin,Greek,Chinese,Japanese,Thai etc...

3 รูปแบบและลักษณะของตัวอักษร
ประเภท(Category) ตระกูล(Family) ชื่อเฉพาะ(Face)

4 ประเภท(Category) Serif : เป็นเส้นคล้ายๆ ขีดเหลี่ยม
Sans-Serif : นิยมใช้เขียนเว็บ รูปร่างมน กลม สวยงาม Monospaced : ขนาดความกว้างของตัวอักษรเท่ากันหมด Script : แหล่งรวมทุกๆชนิด มีลักษณะพิเศษเฉพาะเช่น มีจุด มีหาง คล้ายๆ กับลายมือ

5 ตระกูล(Family)

6 ชื่อเฉพาะ(Face)

7 ลักษณะของตัวอักษร Alignment Border Font Size Colors Text

8 โครงสร้างตัวอักษรภาษาอังกฤษ
LD nlp Serif Mean line Ascender Cap height X-height Desender Point size Base line Shoulder Set Width

9 การใช้งานตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรใน Multimedia
ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กต้องชัดเจนและอ่านง่าย ข้อความที่ควรเน้นควรมีลักษณะแตกต่างจากธรรมดา จัดช่องว่างให้เหมาะสมและอ่านง่าย จัดขนาดตัวอักษรตามลำดับความสำคัญของข้อความ หัวข้อที่ใช้ตัวอักษรใหญ่ควรเว้นระยะช่องไฟ ที่ให้ความรู้สึกที่ไม่ติดกัน หรือห่างเกินไป จัดสีข้อความให้อ่านง่าย ใช้วิธีการ Anti-Aliasing กับหัวข้อที่เป็นอักษรขนาดใหญ่

10 การใช้งานตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรใน Multimedia(ต่อ)
การจัดกึ่งกลางบรรทัด ไม่ควรทำติดต่อกันหลายบรรทัด ภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เล็กให้เหมาะสม เน้นจุดสนใจใส่แสงและเงา หรือวางบนพื้นที่ๆเป็นจุดสนใจ ใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่าย

11 สัญลักษณ์และภาพ การสร้างภาพแทนข้อความเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อสร้างจุดสนใจและช่วยในการจดจำ สร้างความกลมกลืนได้อย่างเหมาะสม

12 สัญลักษณ์การสื่อสารบนเครือข่าย
:-D ประหลาดใจ :-/ อาการงง :-) ยิ้มธรรมดา ;-) ยิ้มและขยิบตา :-| ไม่สนใจ :-> กรี๊ดอย่างแรง :-( หน้าบึ้ง 8-) ตื่นเต้น

13 สัญลักษณ์การับ-ส่งข้อความ
ไปข้างหน้า ไปข้างหลัง ไปบทต่อไป ไปบทที่ผ่านมา


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 : Character and Fonts

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google