งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา สื่อประกอบการ เรียนรู้ เรื่องความรู้ เบื้องต้นทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา สื่อประกอบการ เรียนรู้ เรื่องความรู้ เบื้องต้นทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา สื่อประกอบการ เรียนรู้ เรื่องความรู้ เบื้องต้นทาง ทัศนศิลป์

2 ทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของ ศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบ ไปด้วย

3 1. จุด (Dot) หมายถึง รอย หรือแต้มที่มีลักษณะกลม ๆ ปรากฎที่พื้นผิว ซึ่งเกิดจาก การจิ้ม กด กระแทก ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน

4 2. เส้น (Line) เป็นสิ่งที่มีผลต่อ การรับรู้ เกความรู้สึกต่ออารมณ์ และจิตใจ เส้นเป็นพื้นฐานสำคัญ ของศิลปะ ใช้ร่างภาพเพื่อ ถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและคิดให้ปรากฏ เป็นรูปภาพ

5 3. รูปร่างและรูปทรง รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้น รอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความ กว้าง และความยาว

6 4. น้ำหนักอ่อน - แก่ (Value) หมายถึง จำนวน ความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามที่ประสาทตา รับรู้ เมื่อเทียบกับน้ำหนักของสี ขาว - ดำ

7 5. สี (Colour) หมายถึง สิ่งที่ ปรากฎอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่า จะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สีทำให้ เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย เช่น ทำให้รู้สึกสดใส ร่าเริง ตื่นเต้น หม่นหมอง

8 6. บริเวณ ว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่ เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็น รูปทรงหรือเนื้อหาในการจัดองค์ ประกอบใดก็ตาม ถ้าปล่อยให้มี พื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างอ้าง โดดเดี่ยว

9 7. พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจาก ธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น พื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน ย่อม ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง


ดาวน์โหลด ppt ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิว อ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา สื่อประกอบการ เรียนรู้ เรื่องความรู้ เบื้องต้นทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google