งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPOSITION องค์ประกอบ ศิลป์. ความหมายขององค์ประกอบ ศิลป์ องค์ประกอบของศิลปะหรือ (Composition ) นั้นมาจากภาษาละตินโดยคำว่า Post นั้นหมายถึง การจัดวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPOSITION องค์ประกอบ ศิลป์. ความหมายขององค์ประกอบ ศิลป์ องค์ประกอบของศิลปะหรือ (Composition ) นั้นมาจากภาษาละตินโดยคำว่า Post นั้นหมายถึง การจัดวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMPOSITION องค์ประกอบ ศิลป์

2 ความหมายขององค์ประกอบ ศิลป์ องค์ประกอบของศิลปะหรือ (Composition ) นั้นมาจากภาษาละตินโดยคำว่า Post นั้นหมายถึง การจัดวาง และคำว่า Comp หมายถึง เข้า ด้วยกัน ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วในทางศิลปะ Composition จึงหมายความถึง องค์ประกอบของ ศิลปะ การจะเกิดองค์ประกอบศิลป์ได้นั้น ต้องเกิดจาก การเอาส่วนประกอบของศิลปะ (Element of Art) มา สร้างสรรค์งานศิลปะเข้าด้วยหลักการจัดองค์ประกอบ ศิลป์ (Principle of Art) จึงจะเป็นผลงานองค์ประกอบ ศิลป์ http://www.eduart500.com/course2.htmlhttp://www.eduart500.com/course2.html Wassily Kandinsky

3 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการสร้างงาน องค์ประกอบศิลป์ รูปแบบในการสร้างสรรค์ ความงามที่น่าสนใจ สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมกับวัสดุ สอดคล้องกับการผลิต

4 องค์ประกอบพื้นฐานด้านรูปธรรมของศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานด้านรูปธรรมของศิลปะ คือสิ่งที่แสดงแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและ เรื่องราวของศิลปินให้เห็นหรือรับรู้ผ่านผลงาน ศิลปะ ประกอบด้วย เอกภาพ ดุลยภาพ และ จุดเด่น เอกภาพ (Unity) หมายถึงการนำองค์ประกอบของ ศิลปะมาจัดเข้าด้วยกันให้แต่ละหน่วยมี ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันประสาน กลมกลืนเกิดเป็นผลรวมที่แบ่งแยกไม่ได้ Pablo Picasso อนันต์ ราชวังอิน Vincent van Gogh

5 ดุลยภาพ (Balance) คือการนำองค์ประกอบ ของศิลปะมาจัดเข้าด้วยกันให้เกิดความ เท่ากันหรือสมดุล เช่นแบบซ้ายขวาเหมือนกัน และแบบซ้าย ขวา ไม่เหมือนกัน

6 จุดเด่น (Feature) คือ ส่วนที่สำคัญในภาพ มี ความชัดเจนสะดุดตาเป็นแห่งแรก รับรู้ได้ ด้วยการมอง ผลงานที่สำเร็จแล้วจุดเด่นจะมี ลักษณะการมีอำนาจ ตระหง่าน ชัดเจนกว่า ส่วนอื่นทั้งหมด ชะลูด นิ่มเสมอ Gustav Klimt

7 ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์มีดังนี้ จุด (Point) เส้น (Line) รูปร่าง, รูปทรง (Form,Shape) น้ำหนัก (volume) สี (Color,Colour) พื้นผิว (Texture) สัดส่วน (Proportion)

8 จุด (POINT,Dot) จุด คือส่วนประกอบที่เล็กที่สุด เป็นส่วนที่ เริ่มต้นไปสู่ส่วนอื่นๆ เช่น การนำจุดมาเรียง ต่อกัน และซ้ำๆกันในตำแหน่งต่างๆที่ เหมาะสมจะทำให้มองเห็น เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, พื้นผิว เราสามารถพบเห็นลักษณะ การจัดวางจุดในธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรา ได้ เช่น ข้าวโพด รวงข้าว เมล็ดถั่ว สัตว์ นานาชนิด เช่น เสือ งู สุนัข แมว และการ ออกแบบของมนุษย์ อย่างเช่น ลูกคิท, ลูกบิด, สร้อยคอ เป็นต้น

9

10 เส้น (Line) คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้า เรานำจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไป ก็จะเกิดเป็น เส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความ กว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขต ของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูปร่าง รูปทรง เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก และ อารมณ์ได้ด้วยตัวเองด้วยการสร้างเป็นรูปทรง ต่าง ๆ เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิด นี้ เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อ เรียกต่าง ๆและให้ความหมาย ความรู้สึก ที่ แตกต่างกันอีกด้วย

11 เส้นตรง เส้นโค้ง

12 ลักษณะของเส้น เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อน คลาย เส้นเฉียง หรือ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซ็ก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็น จังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือ เติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง ที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ทำให้ เกิดความเครียด

13 HTTP://WWW.PRC.AC.TH/NEWART/WEB_PIC4/PIC_LINE01.JPG

14 ความสำคัญของเส้น ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วน ๆ กำหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง ทำให้ เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึ้นมา กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ทำให้ มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ ของแสดงและ เงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ

15 http://ffffound.com/


ดาวน์โหลด ppt COMPOSITION องค์ประกอบ ศิลป์. ความหมายขององค์ประกอบ ศิลป์ องค์ประกอบของศิลปะหรือ (Composition ) นั้นมาจากภาษาละตินโดยคำว่า Post นั้นหมายถึง การจัดวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google