งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ได้ 2. วาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ตามความคิดและจินตนาการได้อย่างอิสระ 3. แสดงความรู้สึกที่มีต่อผลงานการวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

3 การวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การวาดเส้นที่นำหลักการจัดภาพหรือหลักองค์ประกอบศิลป์มาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม ส่วนหลักการจัดศิลป์ (Composition) หมายถึง การนำส่วนประกอบของศิลป์ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาดสัดส่วน แสงเงา สี บริเวณว่าง พื้นผิว มาจัดภาพหรือองค์ประกอบรวมเข้าด้วยกัน และให้ประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม หลักการจัดภาพในเบื้องต้น แบ่งออกเป็นเป็น 3 ประการ ได้แก่ เอกภาพ ดุลยภาพ และจุดเด่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

4 1. เอกภาพ (Unity) หมายถึง กานำส่วนประกอบของทัศนศิลป์มาจัดให้มีความประสานกลมกลืน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจายและแสดงออกให้เห็นได้ถึงความงามและความกลมกลืน 2. ดุลยภาพ (Balance) หรือ ความสมดุล หมายถึง การนำทัศนธาตุต่างๆ ทางศิลปะ เข่น จุด เส้น รูปร่าง ขนาดสัดส่วน แสงเงา สี บริเวณว่าง พื้นผิว มาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีความพอดีเหมาะสม เกิดน้ำหนักการจัดวางซ้าย ขวา ทั้งสองข้างเท่ากัน

5 ดุลยภาพ หรือความสมดุล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ความสมดุลทั้งสองข้างเท่ากัน (Symmetrical Balance) คือ การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้น้ำหนักทั้งสองข้างเท่ากันหรือเหมือนกัน ซึ่งส่วนมากจะปรากฏในผลงานจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะสมัยใหม่ที่ต้องการให้ดูแล้วรู้สึกสงบนิ่ง มั่นคง และเลื่อมใสศรัทธา 2. ความสมดุลแบบทั้งสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) คือ การนำทัศนศิลป์ทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลป์ จัดวางที่ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง แต่มองแล้วให้ความรู้สึกว่าเท่ากันน้ำหนักโดยส่วนรวม ความสมดุลในลักษณะนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพราะสามารถให้อารมณ์ ความรู้สึกเคลื่อนไหว และให้คุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นอิสระแปลกใหม่

6 จุดเด่น (Dominance) จุดเด่นหรือจุดสนใจ หมายถึง ส่วนสำคัญที่ปรากฏชัดสะดุดตาในผลงานศิลปะจุดเด่นเกิดจากการเน้นที่ดี ตำแหน่งของจุดเด่น นิยมจัดวางไว้ในระยะหน้า (Foreground) หรือระยะกลาง (Middle ground) แต่ไม่ควรวางไว้ตรงกลางพอดี เพราะจะทำให้ภาพเกิดความรู้สึกนิ่ง ไม่เกิดการเคลื่อนไหวจุดเด่นที่ดีควรมีเพียงจุดเดียว และมีพื้นที่ประมาณ 20-30% ของพื้นที่ทั้งหมด จุดเด่น จบแล้วจ้า......


ดาวน์โหลด ppt การวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google