งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ศ 41101 ทัศนศิลป์ โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ศ 41101 ทัศนศิลป์ โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ศ 41101 ทัศนศิลป์ โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย

2 ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักองค์ประกอบ ศิลป์ 2. นำหลักองค์ประกอบ มาสร้างสรรค์งาน ศิลปะได้อย่างสวยงาม

3 ประกอบด้วย 1. สมดุลย์ ( BALANCE ) 2. กลมกลืน ( HARMONY ) 3. ขัดแย้ง ( CONTRAST )

4 4. จังหวะ ( RHYTHM ) 5. จุดเด่น ( DOMINANCE ) 6. สัดส่วน ( PORPROTION )

5 สมดุลย์ มี 2 ลักษณะ 1. สมดุลย์ซ้ายขวา เท่ากันหรือเหมือนกัน เหมาะกับงาน สถาปัตยกรรม 2. สมดุลย์ตาม ความรู้สึก ซ้ายขวาไม่ เหมือนกัน ดูมีชีวิต ไม่น่าเบื่อ

6 สมดุลย์ซ้ายขวาเท่ากัน

7 สมดุลย์ตามความรู้สึก

8 กลมกลืน คือ ความประสาน พอเหมาะเข้ากัน ได้ เช่น ความ กลมกลืนของเส้น, สี, รูปร่าง, รูปทรง ฯลฯ

9

10

11 ขัดแย้ง ตัดกัน ไม่เข้ากัน ใน งานศิลปะใช้แก้ ความซ้ำซาก และสร้างงานให้ เกิดจุดสนใจ สะดุดตา

12

13 จังหวะ คือการ จัดวาง การ สลับกันของการ เน้น หรือการซ้ำ ที่เป็นระเบียบ ทำให้เกิด เอกภาพ

14

15 ลักษณะของ จังหวะ 1. การจัดแบบซ้ำกัน การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ซ้ำๆ กัน

16 2. การจัดแบบขยาย เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มขนาด

17

18 จุดเด่นหรือจุด สนใจ เกิดจากการ เน้นส่วนสำคัญ ให้ เห็นเด่นสะดุดตา ในงานทัศนศิลป์ถือ ว่าสำคัญมาก

19

20 การเน้นจุดเด่นให้ เกิดความสนใจ 1. เน้นโดยการใช้สีให้ เด่น 2. เน้นโดยการใช้เส้น รูปร่างและขนาดตัด กัน

21 3. เน้นโดยการตกแต่ง ให้มีรายละเอียด สวยงาม 4. เน้นโดยการจัด ช่องว่าง โดยจัดพื้นที่ ว่างรอบจุดเด่น

22 เน้นโดยการใช้สีให้เด่น

23 เน้นโดยการจัดช่องว่าง

24 สัดส่วน ความสัมพันธ์ของ ส่วนต่างๆ 1. สัดส่วนที่มี ความสมบูรณ์ ด้วยตัวมันเอง เช่น คน สัตว์

25

26 2. สัดส่วนที่สัมพันธ์ กับสิ่งรอบข้าง เช่น การจัดตกแต่งห้อง

27

28


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ศ 41101 ทัศนศิลป์ โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google