งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การใช้สีสำหรับเว็บไซต์ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การใช้สีสำหรับเว็บไซต์ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การใช้สีสำหรับเว็บไซต์ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี  แม่สี ทั้งสามสีประกอบด้วย สีแดง สี น้ำเงิน สีเหลือง ทั้งสามสีสามารถผสม กันจนเกิดเป็นสีอื่นๆได้

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี  การผสมสี  สีที่เป็นกลาง  สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี  ความกลมกลืนของสี

4 การผสมสี  การผสมสีแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ – การผสมสีแบบบวก สีจำพวกที่มี ความสว่าง เช่น แดงน้ำเงินเขียว เช่น จอโปรเจคเตอร์ ทีวี จอคอมพิวเตอร์ – การผสมสีแบบลบ สีจำพวกที่มีความ สว่างน้อย เช่น แดงแกมม่วง น้ำเงิน แกมเขียว เช่น สีน้ำที่ใช้วาดรูป ดินสอสี สีเทียน รูปพิมพ์ 4 สี เป็น ต้น

5 สีที่เป็นกลาง  คือสีที่ไม่ได้รับอิทธิพลใดๆ จากสีอื่น คือ สีเทา เป็นสีที่จืด ไม่สดใส

6 สีอ่อน สีเข้ม และโทนสี  โดยปกติ สีต่างๆ นั้นจะมีหลายระดับ เรียกว่าเฉดสี โดยเฉดสีเหล่านั้นเกิด จากการผสมของสีบริสุทธิ์กับสีดำ ขาว และเทา ในระดับที่ต่างกัน ทำให้เกิด เป็นเฉดสีต่างๆ – เมื่อผสมกับสีขาวจะได้สีอ่อน – เมื่อผสมกันสีดำจะได้สีเข้ม – เมื่อผสมกับสีเทาจะได้เป็นโทนสีระดับ ต่างๆกัน

7 ความกลมกลืนของสี  หมายถึงความเป็นระเบียบของสี ทำให้ ผู้ชมรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ โดยแบ่ง เนื้อหาต่างๆออกให้เป็นโทนสีเดียวกัน เพื่อให้อ่านได้ง่าย และ แบ่งออกเป็น หมวดหมู่ได้ตามสีที่เราจัดเรียบไว้

8 รูปแบบชุดสีพื้นฐาน  ชุดสีร้อน สีแดง ส้ม เหลือง ใช้กับเว็บจำพวก อาหาร ร้านอาหาร  ชุดสีเย็น น้ำเงิน ฟ้า เขียว ใช้กับเว็บจำพวก เทคโนโลยี  ชุดสีแบบเดียวกัน จะใช้สีเดียวทั้งเว็บแต่แบ่ง ระดับความเข้มต่างกันไป  ชุดสีแบบสามเส้า ประกอบไปด้วยสีที่มีความตัด กันอย่างชัดเจน  ชุดสีที่คล้ายคลึงกัน เช่น สีเหลืองกับเขียวอ่อน แดงกับน้ำตาลอ่อน  ชุดสีตรงข้าม เป็นสีที่ตัดกันอย่างชัดเจนมากที่สุด เช่น ฟ้าแดง ขาวดำ  ชุดสีตรงข้ามข้างเคียง เป็นการเลือกใช้สีที่ตัดกัน แต่ตำแหน่งของสีอยู่ใกล้กัน  ชุดตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน เป็นสีจำพวก ออกแกมต่างๆ เช่น แดงแกมม่วง

9 ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สีใน เว็บไซต์  ใช้สีอย่างสม่ำเสมอ  ใช้สีอย่างเหมาะสม  ใช้สีเพื่อสื่อความหมาย  ผลทางจิตวิทยาที่มีต่อสี

10 ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์ 1. สีสามารถชักนำสายตาผู้อ่านไปยังทุกบริเวณในหน้าเว็บเพจ การเลือกเฉดสีและตำแหน่งของสี สามารถนำทางให้ผู้อ่าน ติดตามเนื้อหาในบริเวณต่าง ๆ ตามที่กำหนด วิธีนี้มีประโยชน์ เมื่อต้องการให้ผู้อ่านสนใจในบริเวณใดเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูล ใหม่, โปรโมชั่นพิเศษ หรือบริเวณที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ 2. สีสามารถเชื่อมโยงบริเวณที่ออกแบบเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้อ่าน รู้สึกว่าบริเวณที่มีสีเดียวกันมีความสำคัญเท่ากัน โดยเป็นการ เชื่อมโยงแบบนี้เป็นการช่วยจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ไม่ ชัดเจนเข้าด้วยกัน 3. สีสามารถใช้แบ่งแยกบริเวณที่แตกต่างกันออกจากกัน 4. สีสามารถใช้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน โดยที่ผู้อ่านส่วนใหญ่ มักจะสนใจบริเวณของสีที่มีลักษณะเด่น การเลือกใช้สีอย่าง รอบคอบนอกจากจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านแล้ว ยัง สามารถทำให้ผู้อ่านอยู่ในเว็บไซต์ได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกันข้าม กับการเลือกใช้สีที่ไม่เหมาะสม ก็จะเป็นการไล่ให้ผู้ชมไปเว็บ อื่นที่ออกแบบดีกว่า 5. สีสามารถสร้างอารมณ์และลักษณะโดยรวมของเว็บเพจและ กระตุ้นความรู้สึก ตอบสนองของผู้ชมได้ 6. สีช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับข้อความต่าง ๆ เช่น ใช้สีที่แตกต่างกันระหว่างหัวข้อเรื่องกับตัวเรื่อง หรือใช้ใน การสร้างความแตกต่างให้กับข้อความบางส่วน เช่น คำเตือน ใช้ตัวอักษรสีแดง เป็นต้น 7. สีสามารถช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ด้วยการเลือกใช้ สีที่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การใช้สีสำหรับเว็บไซต์ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google