งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน เรื่อง น้ำหนัก, แสง - เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน เรื่อง น้ำหนัก, แสง - เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน เรื่อง น้ำหนัก, แสง - เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์

2 รูปร่าง มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือ มีเฉพาะความ กว้างและความยาว เกิดขึ้น จากเส้นและทิศทางที่ลากมาบรรจบกัน เช่น รูปร่างของมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม จะมีเพียงเส้น รอบนอก ไม่มีปริมาตรหรือ หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม จะมีเพียงเส้น รอบนอก ไม่มีปริมาตรหรือ มวลมาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม หรือรูปเงาของหนังตะลุงที่ เต้นบนจอ เป็นต้น

3 รูปร่าง

4 รูปทรง มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาหรือ มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาหรือ ความลึกประกอบกัน รูปทรงคือรูปร่างของ ปริมาตร (volume) หรือ มวล (mass) ซึ่งเกิดจากการปิดล้อมพื้นที่ว่าง เหมือนกับบ้าน ตู้ และ ชาม ดังนั้นรูปทรงจะมีการกินระวางเนื้อที่ใน อากาศ และมีลักษณะทาง กายภาพที่เป็นตัวเป็นตน เป็นกลุ่มเป็นก้อนจับ ต้องได้ กายภาพที่เป็นตัวเป็นตน เป็นกลุ่มเป็นก้อนจับ ต้องได้

5 รูปทรง

6 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุเหลี่ยม

7 แสง น้ำหนักใน วัตถุ

8 แสงจากด้านบนซ้าย

9 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุหลาย เหลี่ยม

10 แสง น้ำหนักที่เกิดในวัตถุ ทรงกระบอก น้ำหนักใน วัตถุ

11 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุ ทรงกระบอก

12 แสง น้ำหนักใน วัตถุ น้ำหนักที่เกิดในวัตถุ ทรงกระบอก

13 น้ำหนักที่เกิดขึ้นในวัตถุ ทรงกระบอก

14 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุ ทรงกระบอก

15 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกรวย แสง แสง

16 แสง น้ำหนักใน วัตถุ น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน เรื่อง น้ำหนัก, แสง - เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google