งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการจัด องค์ประกอบ POSTER DESIGN ตัวอักษร หรือข้อความหัวเรื่อง จะเป็นตัวบรรยายข้อมูลสาระให้ รับรู้ ดังนั้นการกำหนดตัวอักษร จึงต้องเน้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการจัด องค์ประกอบ POSTER DESIGN ตัวอักษร หรือข้อความหัวเรื่อง จะเป็นตัวบรรยายข้อมูลสาระให้ รับรู้ ดังนั้นการกำหนดตัวอักษร จึงต้องเน้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รูปแบบการจัด องค์ประกอบ POSTER DESIGN

3

4

5

6

7 ตัวอักษร หรือข้อความหัวเรื่อง จะเป็นตัวบรรยายข้อมูลสาระให้ รับรู้ ดังนั้นการกำหนดตัวอักษร จึงต้องเน้นที่ ขนาดของตัวอักษร รูปแบบ การกำหนดโครงสี POSTER DSIGN การกำหนดตัวอักษร

8 ขนาดของตัวอักษร โดยทั่วไป มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ สำหรับพาด หัว (Heading) ขนาดกลาง สำหรับ ข้อความรองพาดหัว (Sub heading) ขนาดเล็ก สำหรับ ข้อความรายละเอียด (Copy) POSTER DESIGN การกำหนดตัวอักษร

9 POSTER DESIGN

10 ขนาดของตัวอักษร : หลักการ ออกแบบ ต้องอ่านได้ชัดเจน พิจารณาขนาดสัดส่วนของ ตัวอักษรที่สัมพันธ์กับ ระยะห่างระหว่างสายตากับสิ่งที่ มองเห็น ขนาดมาตรฐานของตัวอักษรที่ ระยะห่างระหว่าง สายตา 20 นิ้ว ควรมีขนาดสูง ประมาณ 1/8 นิ้ว ระห่างที่เพิ่มขึ้นทุก 5 นิ้ว ควร เพิ่มขนาดตัวอักษร 1/8 นิ้ว ทุกช่วงระยะห่างที่ เพิ่มขึ้น POSTER DESIGN การกำหนดตัวอักษร

11 รูปแ บบ สวยงาม แปลกตา สอดคล้องกับลักษณะข้อความ ชัดเจน จะทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นแรงบันดาลใจให้อยากรู้ อยากดู อยากเห็น จินตนาการรูปแบบขึ้นมาใหม่ ใช้ตัวอักษรที่ออกแบบไว้แล้ว การกำหนด ตัวอักษร POSTER DESIGN

12

13 การกำหนดโครงสี เพื่อเน้นข้อความให้เด่นชัด ขึ้น สวยงามขึ้น ค่าน้ำหนักของสี ( การ ตัดกันของสีตัวอักษรกับสี พื้น ) สีที่ใช้กับตัวอักษร ไม่ ควรมากเกินไป ใช้สีให้เหมาะกับคำหรือ ข้อความ. การกำหนด ตัวอักษร POSTER DESIGN

14 วงล้อสีธรรมชาติ POSTER DESIGN

15 หลักการใช้สี วรรณะของสี (Tone) –Warm Tone –Cool Tone สีคู่ตรงข้าม POSTER DESIGN

16 สีคู่ตรงข้าม มี 6 คู่ สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว สีน้ำเงิน ตรงข้ามกับ สีส้ม สีเขียวเหลือง ตรงข้ามกับสี ม่วงแดง สีส้มเหลืองตรงข้ามกับสีม่วง น้ำเงิน สีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียว น้ำเงิน POSTER DESIGN

17

18

19 วงล้อสีธรรมชาติ POSTER DESIGN

20 หลักการพิจารณา เกี่ยวกับสี การใช้สีในสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ใช้สีกับวัยของผู้บริโภคหรือ กลุ่มเป้าหมาย การใช้สีตัวอักษรบนพื้น POSTER DESIGN

21 สวัสดีปีใหม่ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุข และประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่หวังไว้นะคะ POSTER DESIGN

22

23

24

25 วงล้อสีธรรมชาติ POSTER DESIGN

26 การสร้างความเด่น / จุดสนใจ ใช้ที่ว่างสีขาว สีพื้นอ่อน ๆ ใช้ภาพขยาย / ผิดสัดส่วน / เน้นเฉพาะจุดสำคัญ ใช้สีสดใส สะดุดตา คำนึงถึงความสวยงามและการ สื่อความหมาย เมื่อมองภาพโดยรวมทั้งหมดของ โปสเตอร์ต้อง : มีรสนิยม ควรค่าแก่การมอง ประทับใจผู้ดู ข้อควรพิจารณาในการ ออกแบบโปสเตอร์ POSTER DESIGN


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการจัด องค์ประกอบ POSTER DESIGN ตัวอักษร หรือข้อความหัวเรื่อง จะเป็นตัวบรรยายข้อมูลสาระให้ รับรู้ ดังนั้นการกำหนดตัวอักษร จึงต้องเน้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google