งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการจัดองค์ประกอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการจัดองค์ประกอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการจัดองค์ประกอบ
POSTER DESIGN

2 POSTER DESIGN

3 POSTER DESIGN

4

5 POSTER DESIGN

6 การกำหนดตัวอักษร POSTER DSIGN
ตัวอักษร หรือข้อความหัวเรื่อง จะเป็นตัวบรรยายข้อมูลสาระให้รับรู้ ดังนั้นการกำหนดตัวอักษรจึงต้องเน้นที่ ขนาดของตัวอักษร รูปแบบ การกำหนดโครงสี POSTER DSIGN

7 การกำหนดตัวอักษร POSTER DESIGN ขนาดของตัวอักษร โดยทั่วไปมี 3 ขนาด คือ
ขนาดของตัวอักษร โดยทั่วไปมี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ สำหรับพาดหัว (Heading) ขนาดกลาง สำหรับข้อความรองพาดหัว (Sub heading) ขนาดเล็ก สำหรับข้อความรายละเอียด (Copy) POSTER DESIGN

8 POSTER DESIGN

9 POSTER DESIGN การกำหนดตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร : หลักการออกแบบ
ต้องอ่านได้ชัดเจน พิจารณาขนาดสัดส่วนของตัวอักษรที่สัมพันธ์กับ ระยะห่างระหว่างสายตากับสิ่งที่มองเห็น ขนาดมาตรฐานของตัวอักษรที่ระยะห่างระหว่าง สายตา 20 นิ้ว ควรมีขนาดสูงประมาณ 1/8 นิ้ว ระห่างที่เพิ่มขึ้นทุก 5 นิ้ว ควรเพิ่มขนาดตัวอักษร 1/8 นิ้ว ทุกช่วงระยะห่างที่เพิ่มขึ้น POSTER DESIGN

10 การกำหนดตัวอักษร POSTER DESIGN รูปแบบ
สวยงาม แปลกตา สอดคล้องกับลักษณะข้อความ ชัดเจน จะทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นแรงบันดาลใจให้อยากรู้ อยากดู อยากเห็น จินตนาการรูปแบบขึ้นมาใหม่ ใช้ตัวอักษรที่ออกแบบไว้แล้ว

11 POSTER DESIGN

12 . การกำหนดตัวอักษร POSTER DESIGN การกำหนดโครงสี
เพื่อเน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้น สวยงามขึ้น ค่าน้ำหนักของสี (การตัดกันของสีตัวอักษรกับสีพื้น ) สีที่ใช้กับตัวอักษร ไม่ควรมากเกินไป ใช้สีให้เหมาะกับคำหรือข้อความ POSTER DESIGN

13 วงล้อสีธรรมชาติ POSTER DESIGN

14 หลักการใช้สี วรรณะของสี (Tone) Warm Tone Cool Tone สีคู่ตรงข้าม
POSTER DESIGN 80 : 20 Rule

15 สีคู่ตรงข้าม มี 6 คู่ POSTER DESIGN สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง
สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว สีน้ำเงิน ตรงข้ามกับ สีส้ม สีเขียวเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วงแดง สีส้มเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วงน้ำเงิน สีส้มแดง ตรงข้ามกับ สีเขียวน้ำเงิน POSTER DESIGN

16 POSTER DESIGN

17 POSTER DESIGN

18 วงล้อสีธรรมชาติ POSTER DESIGN

19 หลักการพิจารณาเกี่ยวกับสี
POSTER DESIGN การใช้สีในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ใช้สีกับวัยของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย การใช้สีตัวอักษรบนพื้น

20 ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุข ในสิ่งที่หวังไว้นะคะ
สวัสดีปีใหม่ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุข และประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่หวังไว้นะคะ POSTER DESIGN

21 POSTER DESIGN

22 POSTER DESIGN

23 POSTER DESIGN

24 วงล้อสีธรรมชาติ POSTER DESIGN

25 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบโปสเตอร์
การสร้างความเด่น / จุดสนใจ ใช้ที่ว่างสีขาว สีพื้นอ่อน ๆ ใช้ภาพขยาย / ผิดสัดส่วน / เน้นเฉพาะจุดสำคัญ ใช้สีสดใส สะดุดตา คำนึงถึงความสวยงามและการสื่อความหมาย เมื่อมองภาพโดยรวมทั้งหมดของโปสเตอร์ต้อง : มีรสนิยม ควรค่าแก่การมอง ประทับใจผู้ดู POSTER DESIGN


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการจัดองค์ประกอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google