งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เปลี่ยนคิดว่า “ ต้องเป็นเลิศ ” ไม่ใช่เรื่องยาก การรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงต้น น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็น จุดเริ่มต้นที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เปลี่ยนคิดว่า “ ต้องเป็นเลิศ ” ไม่ใช่เรื่องยาก การรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงต้น น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็น จุดเริ่มต้นที่สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เปลี่ยนคิดว่า “ ต้องเป็นเลิศ ” ไม่ใช่เรื่องยาก การรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงต้น น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็น จุดเริ่มต้นที่สำคัญ ทราบว่า เราอยู่ตรงจุดใดของ “value chain” ต้นน้ำ กลาง น้ำ หรือปลายน้ำ สร้าง value chain ทุกกลุ่ม ลูกค้า (A B &C)

3 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การออกแบบสินค้า (Product design) ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้ามีความสำคัญสูง ทำให้สามารถกำหนด value chain ได้ดีขึ้น การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูง ( ในระดับโลก ) จะได้ขายได้ง่ายใน ทุกตลาด ต้องมีการพัฒนาและนวัตกรรม สม่ำเสมอเพื่อให้ถูกใจลูกค้า ตลอดเวลา

4 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลาง น้ำ ปลายน้ำ ปัจจัยที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ คือ วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การจัดการ กระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพ การสร้างส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และ ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้าง คุณค่า

5 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การสร้างความเป็นเลิศทำได้ ทั้งตลาดในประเทศและตลาด ต่างประเทศ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ จะดำเนินการผ่านหอการค้า จังหวัดและหอการค้าไทย ( คณะกรรมการธุรกิจชุดต่างๆ และหอการค้าต่างประเทศ ) ใน การสร้างความเป็นเลิศตลอด ห่วงโซ่มูลค่า (value chain)


ดาวน์โหลด ppt ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เปลี่ยนคิดว่า “ ต้องเป็นเลิศ ” ไม่ใช่เรื่องยาก การรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงต้น น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็น จุดเริ่มต้นที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google