งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการผลิตอย่างเป็น ระบบ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการผลิตอย่างเป็น ระบบ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ จัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการผลิตอย่างเป็น ระบบ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ จัดการ

2 การออกแบบที่มีผลต่อการ ผลิต • ใช้แนวทางการออกแบบ (design) เป็นตัว ตั้ง • หาเทคโนโลยี และชิ้นส่วนที่มาเป็น ส่วนประกอบ • วางแผนการผลิตตามจินตนาการและภาพ ในอนาคต • ประสานงานการผลิตกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ • บริษัท ODM (original design manufacturing) เป็นผู้ออกแบบ • บริษัท OEM (original equipment manufacturing) เป็นผู้รับจ้างผลิต

3 ตัวอย่างบริษัท ODM

4 สินค้าเทคโนโลยีที่ผลิตโดย เน้นดีไซน์ •Samsung

5 สินค้าเทคโนโลยีที่ผลิตโดย เน้นดีไซน์ •Apple

6 การผลิตโดยใช้ราคาขาย กำหนดต้นทุน • ต้นทุนยุคเก่า cost + margin = price นำต้นทุนการผลิตมาบวกกำไรแล้วค่อย ตั้งราคาขาย • ต้นทุนยุคใหม่ price – margin = target cost กำหนดราคาขายก่อนแล้วหักกำไรที่ ต้องการ จะได้ต้นทุนเป้าหมาย ที่นำไปสู่ การออกแบบ แต่จะทำสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพได้

7 แนวคิดใหม่ของการผลิตเพื่อ ขาย • แนวทางเดิม คือ ผลิตสินค้าและบริการที่ มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม • แต่พฤติกรรมผู้ซื้อไม่ได้ยึดติดกับ คุณภาพ ราคา ภาพลักษณ์ แฟชั่น ความชอบส่วนตัว เพียงเท่านั้น • ประสบการณ์จากการซื้อ หรือใช้บริการ อาจเป็นปัจจัยสำคัญ • แนวคิดใหม่ คือ แปลงสินค้าพื้นฐาน ให้มี มูลค่าเพิ่มแล้วสร้างประสบการณ์ของการ เป็นลูกค้าที่พิเศษกว่ามาตรฐาน

8 กรณีศึกษา - ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ • สตาร์บัคส์ ไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียว แต่ ขายประสบการณ์ เสียงดนตรี ศิลปะการ ตกแต่ง บรรยากาศที่แตกต่าง ทาง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

9 ผลิตเอง หรือ จ้างผลิต ? • ธุรกิจที่ใช้วิธีจ้างผู้อื่นผลิตสินค้าหรือ ดำเนินงานต่าง ๆ แทน เรียกว่า outsourcing • อาศัยความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน เพื่อการพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ตามความถนัดและ ความชำนาญของแต่ละบริษัท • แต่บางบริษัททำเองทุกอย่างและประสบ ความสำเร็จอย่างสูง • คำถามคือ ผลิตแบบไหนดีกว่ากัน ?

10 แบ่งให้คนอื่นทำ • สร้างความร่วมมือกับบริษัทที่มี ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อจ้างให้ผู้อื่น ผลิตสินค้าให้กับบริษัท • มีเวลาทำในสิ่งที่ตนเองชำนาญมากขึ้น • สามารถนำเสนอสินค้ารุ่นใหม่ ๆ ให้กับ ตลาดอย่างรวดเร็ว • เช่น ซัมซุง มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ค้า วัตถุดิบ มีการร่วมกันออกแบบสินค้า และ กระจายงานที่ตนเองไม่มีความชำนาญ ให้กับบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ

11 กรณีศึกษา - ซัมซุง • ร่วมงานกับ ดีไซน์เนอร์ชื่อดังจาก อิตาลีในการ ออกแบบสินค้า • คว้ารางวัล Industrial Design Excellence Award 2008

12 ทำเองทุกอย่าง •Apple ทำเองทุกอย่างตั้งแต่ ออกแบบ ผลิต และควบคุมช่องทางจำหน่ายสินค้า ของตัวเอง สินค้ามีความเชื่อมโยงกันทั้ง ด้านเทคโนโลยี และการใช้งาน

13 จัดอันดับบริษัทนวัตกรรม

14 จบการบรรยาย –Q & A


ดาวน์โหลด ppt การจัดการผลิตอย่างเป็น ระบบ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google