งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Management เป็นการบริหารการทำงานร่วมกัน ระหว่างกิจการ ( หรือกิจการเดียวกันก็ได้ ) ที่อยู่ ในสายการผลิตตลอดสาย ตั้งแต่ต้นกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Management เป็นการบริหารการทำงานร่วมกัน ระหว่างกิจการ ( หรือกิจการเดียวกันก็ได้ ) ที่อยู่ ในสายการผลิตตลอดสาย ตั้งแต่ต้นกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Management เป็นการบริหารการทำงานร่วมกัน ระหว่างกิจการ ( หรือกิจการเดียวกันก็ได้ ) ที่อยู่ ในสายการผลิตตลอดสาย ตั้งแต่ต้นกระบวนการ ผลิตไปจนจบกระบวนการที่ผู้บริโภค โดยมีการ แบ่งปันข่าวสารข้อมูลที่จำเป็น และใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด และ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ สูงสุด การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน & เทคโนโลยี Supply Chain Management & Technology

2 Logistics Logistics เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ บริหาร การเคลื่อนย้ายและการเก็บวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดกำเนิด ผ่านขั้นตอนการ ผลิตและการกระจายสินค้า จนถึงการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อาจกล่าวได้ว่า Logistic เป็นการนำสินค้าและ บริการที่ลูกค้าต้องการไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และสร้างความพอใจสูงสุด ให้ลูกค้าด้วยบริการที่ดีที่สุด

3 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) SupplierManufacturerDistributorRetailerCustomer การไหลของข้อมูล การไหลของสินค้า องค์การ A องค์การ B องค์การ C องค์การ D

4 Supply Chain Management Case Study: Wal-Mart Wal-Mart ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการนำ นวัตกรรมด้านการจัดการเกี่ยวกับ การบริหารห่วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) เพื่อ ลดต้นทุน ด้วยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ประยุกต์ใช้ในการติดต่อระหว่าง Supplier และศูนย์ กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) จนทำให้ สามารถตั้งราคาของสินค้าแต่ละชิ้นได้ต่ำกว่าคู่แข่งขัน ได้ Wal-Mart ใช้ระบบ เติมสินค้าบนชั้นแสดงสินค้าให้ เต็มอย่างต่อเนื่อง (Continuous replenishment system) ระบบนี้จะรับข้อมูลมาจากรายการขายสินค้าที่ จุดชำระเงิน จัดการรวบรวมแยกหมวดหมู่สินค้า และส่ง ข้อมูลไปยังสำนักงานใหญ่ ระบบคอมพิวเตอร์ที่นั่นจะ รวบรวมข้อมูลจากร้านค้าของ Wal- Mart ทั่วประเทศ เข้าด้วยกัน และจัดส่งข้อมูลนี้กลับไปยังบริษัทผู้ผลิต สินค้านั้นในทันที และบริษัทผู้ผลิตก็จะนำสินค้ามาส่ง ในทันที Wal-Mart ไม่จำเป็นเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า ของตนเองเพื่อส่งให้แต่ละสาขา นอกจากนี้ระบบยัง ช่วยในการปรับยอดปริมาณการสั่งซื้อสินค้าให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้า มาเป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain Management

5 Supply Chain Management Case Study: Dell Computer Dell Computer เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ และมีบริการ ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เมื่อ Dell ได้รับใบสั่งซื้อซีพียูพร้อมด้วยสเป็คที่ลูกค้า ต้องการ ซึ่งโดยปกติแล้วจะรวมจอมอนิเตอร์เข้าไปด้วย และ Dell เองก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตจอมอนิเตอร์นี้ เพื่อที่จะ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยที่ Dell ไม่ จำเป็นต้องเก็บสต๊อกจอมอนิเตอร์หลายๆยี่ห้อซึ่งเป็น การสิ้นเปลืองเงินทุน Dell จึงส่งผ่านใบสั่งซื้อของ ลูกค้าไปยังผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ เช่น ยูพีเอส (UPS) และให้ยูพีเอสไปรับจอมอนิเตอร์จากคลังสินค้า ของผู้ที่ขายจอมอนิเตอร์ให้กับ Dell เพื่อที่จะรวมเข้า กับซีพียูซึ่งผลิตจาก Dell โดยลูกค้าจะได้รับทั้งซีพียู และจอมอนิเตอร์พร้อมกันถึงหน้าบ้าน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain Management

6 Internet ข้อมูลการ สั่งซื้อ ภาพ Supply Chain Management และ Logistics สินค้า ให้บริการทางโลจิสติกส์ เช่น ยูพีเอส (UPS) Supply Chain Management Case Study: Dell Computer บริษัท Dell Computer ลูกค้ า คลังสินค้าของผู้ ที่ขาย จอมอนิเตอร์ ให้กับ Dell


ดาวน์โหลด ppt การบริหารห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Management เป็นการบริหารการทำงานร่วมกัน ระหว่างกิจการ ( หรือกิจการเดียวกันก็ได้ ) ที่อยู่ ในสายการผลิตตลอดสาย ตั้งแต่ต้นกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google