งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ ความคิดธุรกิจใหม่การประเมินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านเทคนิค ( สินค้าและบริการ ) การศึกษาความเป็นไปได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ ความคิดธุรกิจใหม่การประเมินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านเทคนิค ( สินค้าและบริการ ) การศึกษาความเป็นไปได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ ความคิดธุรกิจใหม่การประเมินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านเทคนิค ( สินค้าและบริการ ) การศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านการตลาด ( โอกาสและความเสี่ยง )

2 Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ ความคิดธุรกิจใหม่ การประเมินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านการเงิน ( สถานะทางการเงิน ) การศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านองค์กร ( ความสามารถและทีมงาน ) การศึกษาความได้เปรียบในการ แข่งขัน ( ความได้เปรียบเสียเปรียบ )

3 การศึกษาความเป็นไปได้ แนวคิดธุรกิจทำได้หรือไม่ ลูกค้าคือใคร เข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร จะให้อะไรแก่ลูกค้า ความพร้อมกับความเสี่ยง ตลาด ช่องทางเข้าสู่ตลาด คุณค่า ต่อลูกค้า การเงิน ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในตลาดได้นานแค่ไหน ต้นทุนการผลิตเริ่มต้นเท่าไร ต้นทุนการตลาดเริ่มต้นเหมาะสมหรือไม่

4 การศึกษาความเป็นไปได้ ( ต่อ ) ระยะเวลาเข้าตลาดเหมาะสมหรือไม่ ขนาดตลาดใหญ่พอหรือไม่ สินค้ามีกำไรหรือไม่ มีกลุ่มลูกค้ารายแรกหรือไม่ การพัฒนาสินค้าทันเวลาหรือไม่ ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมกำลังโต หรือไม่ สถาบันการเงินยอมรับธุรกิจนี้ หรือไม่

5 การประเมินโอกาส ขั้นตอนที่ 1 ประเมินว่าธุรกิจนั้นมี ความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ( ขนาดตลาด อัตราการเติบโต การ แข่งขันในตลาด ความเสี่ยง โอกาส ที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ การ ตอบรับของสังคม ) ขนาดตลาดของนมเปรี้ยว 8,460 ล้านบาท แบ่งเป็น นมเปรี้ยวผสมแลคโตบาซิลลัส นม เปรี้ยวยูเอชที โยเกิร์ต นมเปรี้ยวพาสเจอร์ ไรซ์ โยเกิร์ต เดิมเติบโต 10% ปัจจุบันแค่ 5% เจ้า ตลาดคือดัชมิลล์ เมจิ โฟร์โมสต์

6 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินว่าธุรกิจนั้น เหมาะสมกับความ ถนัดแค่ไหน ( กำลังทุนทรัพย์ ความสามารถทาง การตลาด การผลิต เทคโนโลยี การ จัดหาทรัพยากรการผลิต การ บริหาร ) ขั้นตอนที่ 3 ประเมินว่าอัตราการทำ ให้สำเร็จมีมากน้อยแค่ไหน การประเมินโอกาส ( ต่อ )

7 5 Forces Model การวิเคราะห์ความน่าสนใจของ อุตสาหกรรมด้วยโมเดลแรงกดดัน 5 ประการ 1. ความยากง่ายในการเข้าสู่อุตสาหกรรม (Barrier to Entry) 2. ความรุนแรงของการแข่งขัน (Intensity of Rivalry) 3. อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining power of Supplier) 4. อำนาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining power of Buyer) 5. สินค้าทดแทน (Substitute Product)

8 โมเดลแรงกดดัน 5 ประการ (The five forces model for competition) 1. คู่แข่งขันที่ เข้ามาใหม่ 2. Suppli ers 5. ความรุนแรง ของการแข่งขัน 3. Buyer s 4. ผลิตภัณฑ์ที่ ทดแทนกันได้

9 การประเมินโอกาส ผู้ประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จ รู้จักตนเอง เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็ง ความต้องการของตนเอง รักสินค้าและอาชีพที่จะสร้างคุณค่า ให้กับลูกค้าและสังคม เคารพ ซื่อสัตย์ และใส่ใจในตัวลูกค้า รู้จักวิธีปฏิบัติกับลูกน้องได้ดี เชื่อถือได้

10 การสร้างโมเดลธุรกิจ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การเลือกลูกค้า (Customer Selection) การสร้างคุณค่าและได้รับกำไร (Value Capture) หนีคู่แข่ง (Strategic Control) การออกแบบธุรกิจ (Business Design & Scope)

11 วิธีการสร้างกำไร “ ในปัจจุบันไม่พอที่จะเห็นเพียง โอกาสทางธุรกิจ แต่จำเป็นจะต้องรู้ ว่ากำไรของธุรกิจอยู่ที่ไหน และจะ เข้าถึงกำไรนั้นได้อย่างไร ” กำไรไม่ได้อยู่ที่เดิม เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ต้องรู้ความต้องการสินค้าใหม่ที่ตรง ตามความต้องการสินค้า ค้นหาช่องว่างและเสนอเงื่อนไขใหม่ ให้กับลูกค้า แย่งลูกค้าจากตลาดกลางไปยัง ตลาดบนหรือตลาดล่าง โดยให้ ผลประโยชน์ด้านราคาหรือคุณภาพ อย่างชัดเจน

12 วิธีการสร้างกำไร ( ต่อ ) สร้างกำไรโดยกำหนดมาตรฐาน ก่อนคนอื่น หรือพยายาม เปลี่ยนแปลง ยกระดับมาตรฐานใหม่ สร้างกำไรโดยใช้เทคโนโลยี ไล่ตาม เทคโนโลยี สร้างกำไรโดยการเปลี่ยนแปลง วิธีการทำงาน เช่น จากทำงานครบ วงจรมาเป็นเลือกเฉพาะส่วนที่มีกำไร สร้างกำไรโดยการเปลี่ยนแปลงเร็ว กว่าคนอื่นอยู่เสมอ สร้างกำไรโดยการแก้ไขในส่วนที่คน อื่นทำไม่สำเร็จ

13 วิธีการสร้างกำไร ( ต่อ ) สร้างกำไรโดยการรู้จักเลือกลูกค้า มุ่งเฉพาะลูกค้าที่ให้กำไร สร้างกำไรโดยการแบ่งกลุ่มลูกค้า ย่อยมากขึ้นและเสนอสินค้าที่ หลากหลาย สร้างกำไรโดยการเพิ่มหรือเลือก ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ สร้างกำไรโดยการสร้างยี่ห้อสินค้า (Branding) สร้างกำไรโดยการหันมามองสินค้า ซึ่งสามารถกลับมาทำกำไรได้หลาย ครั้ง

14 สร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน สร้างให้สามารถมีผลิตภัณฑ์ จำหน่ายได้ก่อน 2 ปี สร้างยี่ห้อและสิทธิบัตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า วางตำแหน่งที่เหนือกว่า บริหารกระบวนการสร้างคุณค่า สร้างมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ ความคิดธุรกิจใหม่การประเมินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านเทคนิค ( สินค้าและบริการ ) การศึกษาความเป็นไปได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google