งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ยินดีต้อนรับ Welcome

2 วิสัยทัศน์ (VISION) Best Plan Business For Business To Asian
แผนธุรกิจที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจสู่อาเซียน

3 พันธกิจ (MISSION) Best (ดีที่สุด) = ความพอเพียง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเท่าเทียมกัน Plan Business (แผนธุรกิจ) = ในมิติของเครื่องมือหรือแนวทางที่มีคุณภาพในการดำเนินธุรกิจที่เป็นระบบและต่อเนื่อง Business (ธุรกิจ) = ในความหมายที่กว้างกว่าธุรกิจทั่วไป หมายถึงความเป็นอยู่ที่ดีของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Asian (อาเซียน) = กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ

4 เป้าหมาย (GOAL) สร้างอาชีพของนักเรียน ไม่ต่ำกว่า 5 อาชีพ
พัฒนาแผนธุรกิจไม่ตำกว่า 10 แผนธุรกิจ สร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา ไม่ต่ำกว่า 500 คนต่อปี นักเรียน นักศึกษาผ่านการอบรมเขียนแผนธุรกิจไม่ต่ำกว่า 200 คน ต่อปี เผยแพร่แนวทางการประกอบธุรกิจ แก่ประชาชนทั่วไปไม่ต่ำกว่า คน ต่อปี

5 แผนภูมิการบริหาร

6

7 โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

8 ผลการดำเนินงาน

9 1. จัดการอบรมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา วันที่ กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

10 1.1วิทยาการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556

11

12 การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ

13

14 1.2 การศึกษาดูงานการทำธุรกิจ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

15

16

17

18

19 2. แผนธุรกิจ

20 การเลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่าย
2.1 ธุรกิจ OCOP การเลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่าย

21

22

23 2.2 แผนธุรกิจอื่นๆ -การเลี้ยงกบและปลา -คอมพิวเตอร์เซอวิส
-การเลี้ยงกบและปลา -คอมพิวเตอร์เซอวิส -การเพาะเห็ด -ช่างเกษตรคาแคร์ -การจำหน่ายสินค้า -การเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการค้า

24 โครงการเลี้ยงกบและปลาเพื่อจำหน่าย

25 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน เพื่อจำหน่าย
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน เพื่อจำหน่าย

26 นาย นครชัย พิมศร หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา
สวัสดี นาย นครชัย พิมศร หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google