งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 4.2 ภาพจากการสะท้อน แสงของวัตถุ. จุดประสงค์ 1. ทดลองและบอกลักษณะของ ภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนผิว ราบ 2. บอกได้ว่าระยะภาพห่างจาก ผิวแผ่นกระจก (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 4.2 ภาพจากการสะท้อน แสงของวัตถุ. จุดประสงค์ 1. ทดลองและบอกลักษณะของ ภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนผิว ราบ 2. บอกได้ว่าระยะภาพห่างจาก ผิวแผ่นกระจก ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 4.2 ภาพจากการสะท้อน แสงของวัตถุ

2 จุดประสงค์ 1. ทดลองและบอกลักษณะของ ภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนผิว ราบ 2. บอกได้ว่าระยะภาพห่างจาก ผิวแผ่นกระจก ( หรือพลาสติก ) เท่ากับระยะ วัตถุห่างจากผิวกระจก ( หรือพลาสติก )

3 1. จัดวางอุปกรณ์ซึ่ง ประกอบด้วยชุดศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ กับระยะภาพ ดังภาพ วิธีดำเนินการ ทดลอง

4 สังเกตลักษณะของภาพ 2. จุดเทียนไขหรือวางวัตถุ ( เข็มหมุด ) ด้านหน้ากระจกใด สังเกตลักษณะภาพวัตถุใน กระจก

5 3. วางวัตถุ ( ปักเข็มหมุด ) อีกชิ้นด้านหลัง กระจกสังเกตให้เงาในกระจกต่อกับวัตถุ หลังกระจกจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่า จะมองในมุมใด 4. วัดระยะจากวัตถุถึงผิวกระจก และบันทึก ระยะห่างจากผิวแผ่นกระจกถึงตำแหน่ง ภาพโดยสังเกตระยะห่างจากวัตถุอยู่ตรง ข้ามกับวัตถุหน้ากระจก

6


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 4.2 ภาพจากการสะท้อน แสงของวัตถุ. จุดประสงค์ 1. ทดลองและบอกลักษณะของ ภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนผิว ราบ 2. บอกได้ว่าระยะภาพห่างจาก ผิวแผ่นกระจก (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google