งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีเตาความร้อนจากแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีเตาความร้อนจากแสงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีเตาความร้อนจากแสงอาทิตย์
ความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์จะคำนวณ เป็นวัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่สะท้อน แสงของกระจกเว้า ยิ่งพื้นที่ของกระจก ยิ่งมากเท่าใดความร้อนก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั่นการใช้จานรูปร่างพาลาบอล่า จะได้ ความร้อนสูงมากกว่าแผ่นสะท้อนอย่างอื่น ทฤษฎีการรวมแสงของกระจกเว้า จะไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางของความโค้ง

2 ภาพสเก็ตซ์ของเตาเอนกประสงค์
ดูส่วนขยาย 1 โครงไม้โค้งกรุด้วยแผ่น สะท้อนแสงเช่นแผ่นกระจก คำนวณให้มารวมแสง ณ จุดเปิด บนโต๊ะที่เจาะไว้วาง หม้อ เตา กระทะ แผ่นสะท้อนแสง ปรับระดับได้เพื่อให้ แสงยังคงมารวมกัน ที่ช่องเปิดบนโต๊ะ เมื่อดวงอาทิตย์ โคจร ความร้อนจะสูง-ต่ำ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และคุณ สมบัติของแผ่นสะทัอนแสง แท่งไม้ไว้หนุนให้แผ่นสะท้อนแสง ปรับระดับความสูงตามความ ต้องการ

3 ส่วนขยาย1 แผ่นกระจกใส ภาพหงายขึ้นของโต๊ะเพื่อให้เห็นด้านใน
จะตีไม้เป็นกล่องกรุด้วยวัสดุกันความร้อน ที่สะท้อนแสง ด้านล่างปิดด้วยกระจกใสไม่ ให้ความร้อนออก แต่แสงจากดวงอาทิตย์ ผ่านเข้าได้ เนื่องจากแผ่นสะท้อนแสงที่ติดตั้ง อยู่ด้านล่างของโต๊ะนั้นกวัางกว่าช่อง เจาะสำหรับวางภาชนะหุงต้ม ดังนั้น ต้องติดตั้งกระจกเงาเอียงเพื่อให้แสง ที่อยู่นอกช่องเปิดสะท้อนเข้ามาใต้ ช่องเปิด ขนาด และมุมเอียงของกระจก เงาต้องนำไปคำนวณตามความเหมาะ สม กระจกเงา


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีเตาความร้อนจากแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google