งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการรวมแสงของกระจกเว้า จะไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางของความโค้ง ความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์จะคำนวณ เป็นวัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่สะท้อน แสงของกระจกเว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการรวมแสงของกระจกเว้า จะไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางของความโค้ง ความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์จะคำนวณ เป็นวัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่สะท้อน แสงของกระจกเว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการรวมแสงของกระจกเว้า จะไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางของความโค้ง ความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์จะคำนวณ เป็นวัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่สะท้อน แสงของกระจกเว้า ยิ่งพื้นที่ของกระจก ยิ่งมากเท่าใดความร้อนก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั่นการใช้จานรูปร่างพาลาบอล่า จะได้ ความร้อนสูงมากกว่าแผ่นสะท้อนอย่างอื่น ทฤษฎีเตาความร้อนจากแสงอาทิตย์

2 ดูส่วนขยาย 1 ภาพสเก็ตซ์ของเตาเอนกประสงค์ โครงไม้โค้งกรุด้วยแผ่น สะท้อนแสงเช่นแผ่นกระจก คำนวณให้มารวมแสง ณ จุดเปิด บนโต๊ะที่เจาะไว้วาง หม้อ เตา กระทะ แผ่นสะท้อนแสง ปรับระดับได้เพื่อให้ แสงยังคงมารวมกัน ที่ช่องเปิดบนโต๊ะ เมื่อดวงอาทิตย์ โคจร ความร้อนจะสูง - ต่ำ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และคุณ สมบัติของแผ่นสะทัอนแสง แท่งไม้ไว้หนุนให้แผ่นสะท้อนแสง ปรับระดับความสูงตามความ ต้องการ

3 ส่วนขยาย 1 ภาพหงายขึ้นของโต๊ะเพื่อให้เห็นด้านใน จะตีไม้เป็นกล่องกรุด้วยวัสดุกันความร้อน ที่สะท้อนแสง ด้านล่างปิดด้วยกระจกใสไม่ ให้ความร้อนออก แต่แสงจากดวงอาทิตย์ ผ่านเข้าได้ เนื่องจากแผ่นสะท้อนแสงที่ติดตั้ง อยู่ด้านล่างของโต๊ะนั้นกวัางกว่าช่อง เจาะสำหรับวางภาชนะหุงต้ม ดังนั้น ต้องติดตั้งกระจกเงาเอียงเพื่อให้แสง ที่อยู่นอกช่องเปิดสะท้อนเข้ามาใต้ ช่องเปิด ขนาด และมุมเอียงของกระจก เงาต้องนำไปคำนวณตามความเหมาะ สม แผ่นกระจกใส กระจกเงา


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการรวมแสงของกระจกเว้า จะไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางของความโค้ง ความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์จะคำนวณ เป็นวัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่สะท้อน แสงของกระจกเว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google