งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดทิศ แผ่นที่ 1/4 หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหลัง เป็นทิศเหนือ แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศตะวันตก แขนขวา ชี้ไปทางทิศตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดทิศ แผ่นที่ 1/4 หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหลัง เป็นทิศเหนือ แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศตะวันตก แขนขวา ชี้ไปทางทิศตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดทิศ แผ่นที่ 1/4 หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหลัง เป็นทิศเหนือ แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศตะวันตก แขนขวา ชี้ไปทางทิศตะวันออก

2 การกำหนดทิศ แผ่นที่ 2/4 หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ด้านหลัง เป็นทิศตะวันออก แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศใต้ แขนขวา ชี้ไปทางทิศเหนือ

3 การกำหนดทิศ แผ่นที่ 3/4 จุดเหนือศีรษะ (Zenith) ทำมุมกับผู้สังเกตการณ์ และขอบฟ้าทุก ๆ ด้าน เป็นมุมฉาก (90°) พอดี

4 การกำหนดทิศ แผ่นที่ 4/4 มุมอาซิมุท (Azimuth) เป็นมุมในแนวราบ นับจากทิศเหนือ ใน ทิศทางตามเข็มนาฬิกา มีค่าระหว่าง 0 - 360 องศา มุมเงย (Altitude) เป็นมุมในแนวตั้ง นับจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปสู่จุดเหนือศีรษะ มีค่าระหว่าง 0 - 90 องศา


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดทิศ แผ่นที่ 1/4 หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหลัง เป็นทิศเหนือ แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศตะวันตก แขนขวา ชี้ไปทางทิศตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google