งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาระสำคัญ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ให้สามารถหาคำตอบได้

3 5  3  8 8  3  5 8  5  3

4  4  □ 9  5  □ 9  4  □

5  2  □ 9  7  □ 9  2  □

6  3  □ 7  4  □ 7  3  □

7  4  □ 6  2  □ 6  4  □

8  6  □ 9  3  □ 9  6  □

9  8  □ 9  1  □ 9  8  □

10  2  □ 7  5  □ 7  2  □

11  7  □ 8  1  □ 8  7  □


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google