งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย นางสาวมณฑา บำเพ็ญวราภรณ์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 สาระสำคัญ จุดประสงค์ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ
การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ให้สามารถหาคำตอบได้

3 ตัวอย่าง 5  3  8 8  3  5 8  5  3

4 1. 5  4  □ 9  5  □ 9  4  □

5 2. 7  2  □ 9  7  □ 9  2  □

6 3. 4  3  □ 7  4  □ 7  3  □

7 4. 2  4  □ 6  2  □ 6  4  □

8 5. 3  6  □ 9  3  □ 9  6  □

9 6. 1  8  □ 9  1  □ 9  8  □

10 7. 5  2  □ 7  5  □ 7  2  □

11 8. 1  7  □ 8  1  □ 8  7  □


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google