งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาระสำคัญ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ให้สามารถหาคำตอบได้

3 5  3  8 8  3  5 8  5  3

4 1.1. 5  4  □ 9  5  □ 9  4  □

5 2.2. 7  2  □ 9  7  □ 9  2  □

6 3.3. 4  3  □ 7  4  □ 7  3  □

7 4.4. 2  4  □ 6  2  □ 6  4  □

8 5.5. 3  6  □ 9  3  □ 9  6  □

9 6.6. 1  8  □ 9  1  □ 9  8  □

10 7.7. 5  2  □ 7  5  □ 7  2  □

11 8.8. 1  7  □ 8  1  □ 8  7  □


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญ การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก กล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับตัวลบ จะเท่ากับตัวตั้ง จุดประสงค์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google