งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสุขภาพชุมชน ฐานของหลักประกัน สุขภาพ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของประชาชนทั้งประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสุขภาพชุมชน ฐานของหลักประกัน สุขภาพ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของประชาชนทั้งประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสุขภาพชุมชน ฐานของหลักประกัน สุขภาพ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของประชาชนทั้งประเทศ

2 ระบบสุขภาพที่ดี Equity = ทั่วถึง ( เป็นธรรม ) Equity = ทั่วถึง ( เป็นธรรม ) Quality = คุณภาพ Quality = คุณภาพ Efficiency = ประสิทธิภาพ ( คุ้มค่า ) Efficiency = ประสิทธิภาพ ( คุ้มค่า ) ตัวอย่างสหรัฐอเมริกา สู้อุดรธานีไม่ได้ !

3 แนวคิดฐานของ ประเทศแข็งแรง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศมั่นคง คือฐานของ ประเทศ

4 “ สามเหลี่ยมเขยื้อน ภูเขา ” “ สามเหลี่ยมเขยื้อน ภูเขา ” ระบบ สุขภาพชุมชน ระบบ สุขภาพชุมชน วิชา การ รัฐ สังค ม

5

6 นักสุขภาพครอบครัว นสค. = หมอประจำ ครอบครัว ๑ คน : ประชาชน ๑, ๒๕๐ คน


ดาวน์โหลด ppt ระบบสุขภาพชุมชน ฐานของหลักประกัน สุขภาพ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของประชาชนทั้งประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google