งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา งานคนพิการ นันทนิตย์ เทอดธรรมไพศาล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสนม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา งานคนพิการ นันทนิตย์ เทอดธรรมไพศาล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสนม 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา งานคนพิการ นันทนิตย์ เทอดธรรมไพศาล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสนม 1

2 SRM (Strategic Route Map) คือเครื่องมือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่จะทำ หน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลงานด้าน สุขภาพของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากหลายท้องถิ่น ชุมชน ที่มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการทำงาน ของชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง 2 Institute for Primary Health Care Innovation, 2010

3 3 สบายดี ผู้ป่ วย กลุ่มเสี่ยง โรงพยา บาล OPD โรงพยา บาล OPD PMR ward พัก ฟื้น Rehability

4 กรอบแนวคิด แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ องค์กรประชาชน ภาคีเครือข่าย กระบวนการภายใน รากฐานองค์กร 4 ปชช. สุขภาพดี ชุมชนมีศูนย์ ดูแลผู้พิการ อปท./ หน่วยงานราชการ วางระบบ บริการเชิงรุก / ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร, ระบบสื่อสาร, สารสนเทศ ปชช. สุขภาพดี

5 5 ขอบคุณทุกท่านที่มีใจมุ่งมั่นพัฒนา งานตนเองต่อไป สำนักงานข้อมูล ข่าวสาร, 2553


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา งานคนพิการ นันทนิตย์ เทอดธรรมไพศาล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสนม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google