งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนางานคนพิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนางานคนพิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนางานคนพิการ
นันทนิตย์ เทอดธรรมไพศาล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสนม

2 ตัวช่วยใหม่ ใช้ได้จริง
ตัวช่วยใหม่ ใช้ได้จริง SRM (Strategic Route Map) คือเครื่องมือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลงานด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากหลายท้องถิ่น ชุมชน ที่มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการทำงานของชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง Institute for Primary Health Care Innovation, 2010

3 กรอบแนวคิดที่ผ่านมา ผู้ป่วย สบายดี โรงพยาบาล OPD พักฟื้น กลุ่มเสี่ยง
Rehability ผู้ป่วย สบายดี โรงพยาบาล OPD พักฟื้น กลุ่มเสี่ยง PMR ward 3

4 กรอบแนวคิด แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ปชช.สุขภาพดี ปชช.สุขภาพดี องค์กรประชาชน ภาคีเครือข่าย กระบวนการภายใน รากฐานองค์กร ชุมชนมีศูนย์ดูแลผู้พิการ อปท./หน่วยงานราชการ วางระบบ บริการเชิงรุก/ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร, ระบบสื่อสาร, สารสนเทศ

5 ขอบคุณทุกท่านที่มีใจมุ่งมั่นพัฒนางานตนเองต่อไป
สำนักงานข้อมูลข่าวสาร, 2553


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนางานคนพิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google