งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 (10) DRUG_OPD (35) ACCIDENT (8) APPOINTMENT (26) CHARGE_OPD (7) DIAGNOSIS_OPD (11) PROCEDURE_OPD

4 ข้อมูลประวัติ “ การมารับบริการของผู้ที่มารับ บริการ ” และ “ การให้บริการนอก สถานพยาบาล “ 1. ผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการทุกครั้ง 2. ผู้ที่มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพทุกครั้ง 3. การให้บริการนอกสถานพยาบาล ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

5 การบันทึกข้อมูลที่ห้องเวชระเบียน เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

6

7

8 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovstist ประเภทการมารับบริการ *** pttype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ใช้ บริการ provis_instype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ ใช้บริการ ovstost สถานะเมื่อเสร็จสิ้นการรับ บริการ hospcode รหัสสถานพยาบาลส่งต่อ refer_cause เหตุผลในการส่งต่อ rfrcs สาเหตุการส่งต่อ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovstist ประเภทการมารับบริการ *** pttype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ใช้ บริการ provis_instype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ ใช้บริการ ovstost สถานะเมื่อเสร็จสิ้นการรับ บริการ hospcode รหัสสถานพยาบาลส่งต่อ refer_cause เหตุผลในการส่งต่อ rfrcs สาเหตุการส่งต่อ

9 ข้อมูลการนัดมารับบริการครั้งต่อไปของ ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 1. ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ( ที่จำหน่ายแล้ว ) ที่ได้รับการนัดหมาย 2. ผู้รับบริการส่งเสริม ป้องกันโรคที่ได้รับการ นัดหมาย 3. การให้บริการนอกสถานพยาบาล ที่ได้รับ การนัดหมาย หมายเหตุ 1. ข้อมูลการนัด 1 ครั้ง / ประเภทบริการ หาก มีการนัดมารับบริการหลายบริการในวัน เดียวกันจะมีหลาย record ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

10

11

12 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovstist ประเภทกิจกรรมที่นัด รหัสประเภทการนัดหมาย ไฟล์รหัสมาตรฐาน (excel) 1. รหัสประเภทกิจกรรมตามนัด ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovstist ประเภทกิจกรรมที่นัด รหัสประเภทการนัดหมาย ไฟล์รหัสมาตรฐาน (excel) 1. รหัสประเภทกิจกรรมตามนัด


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google