งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 03. ข้อมูลการให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 03. ข้อมูลการให้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 03. ข้อมูลการให้บริการ
คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 03. ข้อมูลการให้บริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ © 2012

2 แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ

3 ความสำคัญของแฟ้ม SERVICE (6)
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ความสำคัญของแฟ้ม SERVICE (6) (10) DRUG_OPD (11) PROCEDURE_OPD SERVICE (35) ACCIDENT (8) APPOINTMENT (7) DIAGNOSIS_OPD (26) CHARGE_OPD

4 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(6) SERVICE ข้อมูลประวัติ “การมารับบริการของผู้ที่มารับบริการ” และ “การให้บริการนอกสถานพยาบาล “ ผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการทุกครั้ง ผู้ที่มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพทุกครั้ง การให้บริการนอกสถานพยาบาล ประเภท แฟ้มบริการ

5 (6) SERVICE การบันทึกข้อมูลที่ห้องเวชระเบียน
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (6) SERVICE การบันทึกข้อมูลที่ห้องเวชระเบียน

6 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(6) SERVICE

7 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(6) SERVICE

8 (6) SERVICE ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovstist ประเภทการมารับบริการ ***
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (6) SERVICE ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovstist ประเภทการมารับบริการ *** pttype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ใช้บริการ provis_instype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ใช้บริการ ovstost สถานะเมื่อเสร็จสิ้นการรับบริการ hospcode รหัสสถานพยาบาลส่งต่อ refer_cause เหตุผลในการส่งต่อ rfrcs สาเหตุการส่งต่อ

9 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(8) APPOITMENT ข้อมูลการนัดมารับบริการครั้งต่อไปของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 1. ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (ที่จำหน่ายแล้ว) ที่ได้รับการนัดหมาย 2. ผู้รับบริการส่งเสริม ป้องกันโรคที่ได้รับการนัดหมาย 3. การให้บริการนอกสถานพยาบาล ที่ได้รับการนัดหมาย หมายเหตุ 1. ข้อมูลการนัด 1 ครั้ง/ ประเภทบริการ หากมีการนัดมารับบริการหลายบริการในวันเดียวกันจะมีหลาย record ประเภท แฟ้มบริการ

10 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(8) APPOITMENT

11 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com
(8) APPOITMENT

12 (8) APPOITMENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovstist ประเภทกิจกรรมที่นัด
เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (8) APPOITMENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ/แก้ไข ovstist ประเภทกิจกรรมที่นัด รหัสประเภทการนัดหมาย ไฟล์รหัสมาตรฐาน (excel) 1. รหัสประเภทกิจกรรมตามนัด


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการบันทึกข้อมูล 43+7แฟ้ม กลุ่ม 03. ข้อมูลการให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google