งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานสนับสนุนระบบบริการ การแพทย์แผนไทย สปสช.. ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานสนับสนุนระบบบริการ การแพทย์แผนไทย สปสช.. ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานสนับสนุนระบบบริการ การแพทย์แผนไทย สปสช.

2 ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ ตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 ไม่ใช่ ใช่ 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาท การตรวจสอบเงื่อนไข - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน จะทำ การคัดข้อมูลออก 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มาตรวจสอบ วันที่รับบริการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2012 ถึง 30/09/2013 (ดูข้อมูลจากฟิลด์ DATE_SERV จาก แฟ้ม SERVICE) - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 แล้ว ไม่ใช่ จะทำการคัดข้อมูลออก คำอธิบายเพิ่มเติม Flow Diagram การตรวจสอบ นวด อบ ประคบ (1)

3 รหัสหัตถการ แพทย์แผน ไทยจากแฟ้ม Procedure ไม่ใช่ คัดข้อมูลออก สถานที่ บริการ SERVICE_ TYPE เป็น 1 หรือ 2 ไม่ใช่ ใช่ - ถ้าตรวจสอบรหัสแพทย์แผนไทยแล้วไม่ใช่ จะ ทำการคัดข้อมูลออก 4. ข้อมูลบริการนั้นต้องมีการลงรหัสหัตถการที่ เป็นรหัสแพทย์แผนไทย (โดยรหัสหัตถการ ดังกล่าวจะมีทั้งหมด 7 หลัก) - ถ้าตรวจสอบข้อมูล SERVICE_TYPE ไม่ใช่ 1 หรือ 2 จะทำการคัดข้อมูลออก ใช่ นับจำนวนครั้งที่เข้ามา รับบริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามา รับบริการ สิทธิ์ UC, WEL ใช่ 6. เลือกข้อมูลเฉพาะที่มีฟิลด์ SERVICE_TYPE เป็น 1 และ 2 (หมายเหตุ ถ้าค่าว่างมาทางทีม ทำข้อมูลจะใส่ให้เป็น 1) 5. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิได้ จากส่วนกลาง 7. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม service ใครส่งก่อน ได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่งข้อมูล เหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะ ไม่ทำการนับ 8. นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID) คำอธิบายเพิ่มเติม Flow Diagram การตรวจสอบ นวด อบ ประคบ (2)

4 4 กิจกรรมรหัสหัตถการชื่อหัตถการ นวด 100-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ศีรษะ 100-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ศีรษะ 100-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ศีรษะ ประคบ 100-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ศีรษะ 100-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ศีรษะ 100-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ศีรษะ อบสมุนไพร 900-77-15 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการเข้ากระโจมทั่วร่างกาย 900-77-16 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรทั่วร่างกาย 900-78-00 การอบไอน้ำสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย

5 คำอธิบายเพิ่มเติม ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ ตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 ไม่ใช่ ใช่ 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาทำการตรวจสอบเงื่อนไข - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน จะทำ การคัดข้อมูลออก 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มาตรวจสอบ วันที่รับบริการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 (ดู ข้อมูลจากฟิลด์ DATE_SERV จากแฟ้ม SERVICE) - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 แล้ว ไม่ใช่ จะทำการคัดข้อมูลออก Flow Diagram การตรวจสอบ ข้อมูลแม่หลังคลอด (1)

6 ไม่ใช่ คัดข้อมูลออก CID ที่มา รับรักษาไม่ เกิน 5 ครั้ง - ถ้าตรวจสอบรหัสแพทย์แผนไทยแล้วไม่ใช่ จะ ทำการคัดข้อมูลออก 4. ข้อมูลบริการนั้นต้องมีการลงรหัสหัตถการที่เป็น รหัสแพทย์แผนไทย (โดยรหัสหัตถการ ดังกล่าวจะมีทั้งหมด 7 หลัก) นับจำนวนครั้งที่เข้ามารับ บริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามา รับบริการ สิทธิ์ UC, WEL 6. เลือกข้อมูลที่มีรหัสหัตถการ 5 รหัส คือ (9007712,9007713, 9007714, 9007716, 9007730) มาพร้อมกันในการบริการครั้งเดียว 5. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิได้จาก ส่วนกลาง 8. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม Service ใครส่งก่อน ได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่งข้อมูล เหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะไม่ทำการนับ 9.นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID) มีรหัสหัตถการ 900-77-13, 900-77-14, 900-77-16, 900-77-12, 900-77-30 มาพร้อมกัน ไม่ใช่ ใช่ รหัสหัตถการ แพทย์แผน ไทยจากแฟ้ม Procedure ไม่ใช่ ใช่ - ถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ใช่ จะทำการคัด ข้อมูลออก 7. ตรวจสอบ CID ที่มารับรักษาต้องไม่เกิน 5 ครั้ง - ถ้าตรวจสอบ CID ที่มารับการรักษาถ้า เกิน 5 ครั้ง จะทำการคัดข้อมูลออก คำอธิบายเพิ่มเติม Flow Diagram การตรวจสอบ ข้อมูลแม่หลังคลอด (2)

7 7 ตัวอย่าง รหัสหัตถการที่ใช้บันทึกในกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ แม่หลังคลอด ลำดับหัสหัตถการชื่อหัตถการ 1900-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย 2900-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 3900-77-16 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 4900-77-12 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย 5900-77-30 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวสำหรับหลังคลอดที่ทั่ว ร่างกาย

8 คำอธิบายเพิ่มเติม ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ ตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 ไม่ใช่ ใช่ 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่านจะทำ การคัดข้อมูลออก 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาทำการตรวจสอบเงื่อนไข 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มา ตรวจสอบ วันที่รับบริการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 (ดูข้อมูล จากฟิลด์ DATE_SERV จากแฟ้ม SERVICE) - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 แล้ว ไม่ใช่จะทำการคัดข้อมูลออก Flow Diagram การตรวจสอบ ข้อมูลยาสมุนไพร (1)

9 คัดข้อมูลออก ข้อมูลที่มี รหัสยา สมุนไพร จากแฟ้ม Drug - ถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ใช่ จะทำการคัด ข้อมูลออก 4. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิ ได้จากส่วนกลาง นับจำนวนครั้งที่เข้ามา รับบริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้า มารับบริการ สิทธิ์ UC, WEL 5. เลือกข้อมูลเฉพาะที่มีการส่งข้อมูลตามรหัส ยาสมุนไพร 24 หลักที่ถูกต้องเข้ามา ข้อมูล ยาสมุนไพรจะแยกเป็น ยาสมุนไพรที่มีใบ ยาบัญชีหลักแห่งชาติ และที่ไม่ได้อยู่ในยา บัญชีหลักแห่งชาติ (ดูได้จากตารางยา COLUMN รหัสที่มาของยา) 6. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม Service ใครส่ง ก่อนได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่ง ข้อมูลเหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะไม่ทำการนับ 7.นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID) ไม่ใช่ ใช่ - ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีรหัสยาสมุนไพร จะทำ การคัดข้อมูลออก ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบายเพิ่มเติม Flow Diagram การตรวจสอบ ข้อมูลยาสมุนไพร

10 10 ตัวอย่าง case ผู้รับบริการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ OP Individual Case บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด (9007712,9007713, 9007714, 9007716, 9007730) ไม่ผ่าน OP ผ่าน OP รหัสหัตถการ ไม่ถูกต้อง

11 11 ตัวอย่าง case ผู้รับบริการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ OP Individual Case บริการนวดไทย(นวด ประคบ อบ)


ดาวน์โหลด ppt แผนงานสนับสนุนระบบบริการ การแพทย์แผนไทย สปสช.. ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google