งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภค(อาหารและยา) อุบัติการณ์สุขภาพคือ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วส่งผลต่อสุขภาพประชาชน ทั้งทางด้าน ลบ/เป็นผลกระทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภค(อาหารและยา) อุบัติการณ์สุขภาพคือ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วส่งผลต่อสุขภาพประชาชน ทั้งทางด้าน ลบ/เป็นผลกระทบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภค(อาหารและยา) อุบัติการณ์สุขภาพคือ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วส่งผลต่อสุขภาพประชาชน ทั้งทางด้าน ลบ/เป็นผลกระทบ เป็นอันตราย โรค มีโทษภัย หรือด้านบวก เป็นประโยชน์ มีผลดี รักษา ส่งเสริม บำรุงสุขภาพประชาชน” โฆษณายา อ้างทำให้ผิวขาว การขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลูตาไธโอน การขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวด สรรพคุณ

2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิต และมีวัตถุประสงค์เพื่อ สุขภาพอนามัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

3 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม 1.อันตราย จาก อาหาร 2.อันตราย จาก ยา 3.อันตราย จาก เวชภัณฑ์ 4.อันตราย จาก เครื่องสำอาง 5.อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์ 6.อันตราย จาก วัตถุเสพติด 7.อันตราย จาก วัตถุอันตราย

4 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม 1.อันตราย จาก อาหาร เช่น อันตรายจากอาหารถุง บะหมี่สำเร็จรูปใส่ผงชูรสมากเกินไป ระวังจะเป็นโรคไต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ยา น้ำมันทอดซ้ำ -แบคทีเรียในอาหาร และ แอฟลาทอกซิน ล้วนอันตราย อาหารปรุงสำเร็จ ไม่ปิดฝา ถ้าฝุ่น แมลง ลงไป จะปวดท้องไส้ กันทั้งเมือง

5 จกเบิ่ง เภสัช คุ้มครองผบภ \ อาหาร วัตถุเสพ ติด \ORYOR.flv เภสัช คุ้มครองผบภ \ อาหาร วัตถุเสพ ติด \ORYOR.flv 1 เภสัช คุ้มครองผบภ \ ยา เครื่องสำอาง \ORYOR3.flv เภสัช คุ้มครองผบภ \ ยา เครื่องสำอาง \ORYOR3.flv 2 เภสัช คุ้มครองผบภ \ โฆษณา อย \ โปรโมต ORYOR อ้วน.flv เภสัช คุ้มครองผบภ \ โฆษณา อย \ โปรโมต ORYOR อ้วน.flv 3 เภสัช คุ้มครองผบภ \ เครื่องมือ แพทย \ORYOR2.flv เภสัช คุ้มครองผบภ \ เครื่องมือ แพทย \ORYOR2.flv 4 เภสัช คุ้มครองผบภ \ ยา เครื่องสำอาง \ORYOR5.flv เภสัช คุ้มครองผบภ \ ยา เครื่องสำอาง \ORYOR5.flv

6 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม 1.อันตรายจาก อาหาร -บอแรกซ์ สาร ฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สาร กันรา สารฆ่าแมลง และสารเร่ง เนื้อแดง น้ำดื่ม เกลือบริโภค 2.อันตรายจาก ยา สเตียรอยด์

7 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม 1.อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง 2.อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ 3.อันตราย จาก เวชภัณฑ์

8 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม 1.อันตรายจาก อาหารอันตรายจากอาหารถุง 2.อันตรายจาก ยา สเตียรอยด์ 3.อันตรายจาก เวชภัณฑ์ 4.อันตรายจาก เครื่องสำอางค์ - คน สวยรุ่นใหม่ปลอดภัยกับโบทอกซ์

9 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอางค์คนสวยรุ่นใหม่ปลอดภัยกับ โบทอกซ์ อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์

10 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอางค์คนสวยรุ่นใหม่ ปลอดภัยกับโบทอกซ์ อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์ อันตราย จาก วัตถุเสพติด

11 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอางค์ คนสวยรุ่นใหม่ปลอดภัย กับโบทอกซ์ อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์ อันตราย จาก วัตถุเสพติด อันตรายจาก วัตถุอันตราย ยาพิษ ยาฆ่าแมลง

12 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม อันตราย จาก

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม ดีลพิเศษวันนี้: เพียง 59 บาท ให้ คุณลิ้มรสความสดชื่นจาก ธรรมชาติแท้ๆ กับโฟรทเซ่นโย เกิร์ต

25 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอางค์ คนสวยรุ่นใหม่ ปลอดภัยกับโบทอกซ์ อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์ อันตราย จาก วัตถุเสพติด อันตราย จาก วัตถุอันตราย ยาพิษ ยาฆ่า แมลง

26 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ หมายถึง การระวัง หรืออารักขา ผู้ที่ กิน เสพ จับจ่าย ใช้ สอย อาหาร ยา วัตถุเสพย์ ติด เครื่องสำอางค์ เครื่องมือ แพทย์ วัตถุมีพิษ เพื่อให้มีความ ปลอดภัยรวมถึงให้มีความคุ้มค่าและสม ประโยชน์กับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ผู้ที่ ทำหน้าที่นี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา และผู้บริโภคทุกคน

27 หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ( ตามภารกิจใหม่ ) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองมีบทบาทใน การคุ้มครองประชาชนในจังหวัด ให้มีความปลอดภัยในการบริโภคสุขภัณฑ์ สุขภาพและบริการสุขภาพ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ป้องกันการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสารระเหยในทางที่ผิด ( Misuse ) คุ้มครองสุขภาพผู้ ไม่สูบบุหรี่และป้องกันการกระตุ้นการบริโภคยาสูบ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย สนับสนุนการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดโดย สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล กำกับและประสานให้บริการเวชภัณฑ์ในจังหวัด มีประสิทธิภาพและประหยัด ประสานองค์กรรัฐบาลและท้องถิ่นให้ดำเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชน ตามกฏหมาย พัฒนาศักยภาพของประชาชน กลุ่มชุมชน นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยตัวเองในการบริโภค และสามารถปกป้อง สิทธิเมื่อเกิดความเสียหายตลอดจน เป็นแหล่งฝึกงานให้แก่นักศึกษาเภสัช ศาสตร์ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 3. งานรณรงค์อาหารปลอดภัย 4. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามโครงการหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 6. ความคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ หมายเหตุ * หมายถึง งานบางงานแม้มีตั้งแต่อดีตแต่มีความลึกมากขึ้นใน ปัจจุบันและอนาคต

28 หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ( ตามภารกิจใหม่ ) 6. ความคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 7. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานแพทย์แผนไทย 8. งานประสานงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ ( Medical Hub )* ให้สา มารภให้บริการ ได้อย่างมีคุณภาพและบูรณาการกับบริการอื่นๆที่นำรายได้ เข้าสู่ประเทศ 9. งานกำกับการบริหารเวชภัณฑ์ / ครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 10. ประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นให้มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม แลพ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น 11. บริการวิชาการ เช่นฝึกอบรมนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ คลินิก วิจัยพัฒนา ฯลฯ 12. สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ.2522 13. งานคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการจากการ ประกอบวิชาชีพ พ. ร. บวิชาชีพ 14. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 15. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 16. งานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 17. รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามอำนาจที่ กฏหมายให้ไว้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุ้มครองผู้บริโภค 18. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุ้มครองผู้บริโภค หมายเหตุ * หมายถึง งานบางงานแม้มีตั้งแต่อดีตแต่มีความลึกมากขึ้นใน ปัจจุบันและอนาคต


ดาวน์โหลด ppt อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภค(อาหารและยา) อุบัติการณ์สุขภาพคือ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วส่งผลต่อสุขภาพประชาชน ทั้งทางด้าน ลบ/เป็นผลกระทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google